Био-Библиография Нестор Марков

 

О Б Я С Н И Т Е Л Н И        Б Е Л Е Ж К И

 

Настоящата  библиография  се издава  по  повод двоен  юбилей  -  180  години от рождението  и  100 години от  смъртта  на  Нестор  Марков.

Включени  са  публикации  от  него и  за  него  в  книги, сборници  и  периодичния печат.

Материалите  са  подредени  хронологично  азбучно. За  улеснение  на  читателите  има   приложени  Именен   показалец   на  авторите  и  Показалец  на  източниците.

Основни  източници за съставянето на  библиографията са : краеведските  картотеки,  електронния   каталог  и  de  visu  прегледани    източници.

Библиографията  е  предназначена  за  широк  кръг  от читатели,  интересуващи  се  от  книжовното  и  духовно наследство  на Нестор  Марков.

Със  същото  предназначение и по  същата  тема  е  и  изданието на  Регионална библиотека „Хр. Смирненски”  „ Нестор  Марков.  Био - библиография”, включваща  материали  публикувани  до  2006 година.

 

ОТ   СЪСТАВИТЕЛЯ

 

Съставител: Ваня  Вайчева

Редактор : Кирилка  Страшникова

Литература от Н. Марков

Учебни помагала и речници

- 1 -

 

 

Буквар за французкий език от Н. Марков . - Книжарница на Хр.Г. Данов в Пловдив,Русчук и Велес : Виена.Печатница на българското отделение Янко С..., 1874, 62 с.. 

 

   2. прераб. изд. - Пловдив : [1881] ( Бързотискна печ. и литогр. Хр. Г. Данов). - 54 с. 3. прераб. изд. - Пловдив : [1885 ] ( изд. и печ. Хр. Г. Данов). - 60 с. 

 

1. Български език 

 

 

808

 

Ключови думи: 1. буквар 

 

Тематични рубрики: 1. Учебни помагала и речници 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

  

 

Сист. No: 45701

 

- 2 -

 

 

Българско - френски и френско - български джебен речник.  Българско - френски и френско - български джебенъ речник = Dictionnaire de poche bulgarie - francais et francais - bulgare : Въ два тома. - Лайпциг : Ото Холце, 1912

 

   Паралелен текст на френски език Ч.1 Българо - френска .- 551 с. Ч.2. Френско - българска, 1915. 3 изд., 1940. - 634 с. 

 

1. Езикознание 

 

 

808

 

Ключови думи: 1. речници 

 

Тематични рубрики: 1. Учебни помагала и речници 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

 корица | съдържание 

 

Сист. No: 45711

 

- 3 -

 

 

Българско - френски речник = Dictionnaire bulgare - francais . Пловдив : Изд. и печ. Хр. Г. Дановъ, 1898, 831 с.. 

 

   Паралелен текст на френски език

 

1. Езикознание 

 

 

808

 

Ключови думи: 1. речници 

 

Тематични рубрики: 1. Учебни помагала и речници 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

  

 

Сист. No: 45710

 

- 4 -

 

 

Геомeтрия праволинейна, тригонометрия и статика  : (Съставена от Ж. Ф. Оливие ( според началата на прочутите математици Лакайла, Бостютю Безута, Лакроа, Франкиора, Пюисанта и пр.)а преведeна и издадена от Н. Марков. - Русе : Печатница на Дунавската област, 1871, 216 с. : 6 табл. чертежи

 

1. Математика 

 

 

51

 

Ключови думи: 1. геометрия 

 

Тематични рубрики: 1. Учебни помагала и речници 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

  

 

Сист. No: 45692

 

- 5 -

 

 

Граматика за турский язик  : [ 2. прераб. изд.]. - Книжарница на Хр. Г.Данов в Пловдив,Русчук и Велес : ( Цариград : Печ. Д. Арамиана)( С буквите на Ив..., 1874, 119 с.. 

 

   Свед . за поредн. на изд. са взети от БВК, т.1. - Загл. и на османотурски ез. "Позволение на министерството на просвещението"

 

1. Езикознание 

 

 

808

 

Ключови думи: 1. граматика 

 

Тематични рубрики: 1. Учебни помагала и речници 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

  

 

Сист. No: 45693

 

- 6 -

 

 

Граматика малка за турский язик , 1874

 

   Заглавието отбелязано на задната корица на букваря по френски език от 1874 г. 

 

1. Езикознание 

 

 

808

 

Ключови думи: 1. граматика 

 

Тематични рубрики: 1. Учебни помагала и речници 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

  

 

Сист. No: 45703

 

- 7 -

 

 

Граматика на турскый язык  : Ч. 1 - 2 : 1 изд.. - Русчюк : Печатница на Дунавската област, 1871, 122 с. 1 л. : табл.. 

 

   На загл. с. е отбел. част 1, но книгата съдържа и двете части на граматиката Ч.1., с. 5 - 92 ; Ч.2., с. 93 - 122 ; Предговор с. 3 На неномерираната страница са посочени грешките, допуснати при отпечатването Посвещение : Иван П. Чорапчиев

 

1. Български език 

 

 

808.67

 

Ключови думи: 1. граматика 

 

Тематични рубрики: 1. Учебни помагала и речници 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

  

 

Сист. No: 45690

 

- 8 -

 

 

Лексикологическа граматика за изучаване французкий язик и стил  : Съставил по плана на P. Larousse Н. Марков. - Издава книжарницата на Хр. Г. Данов : Пловдив, Виена, книгопечатница Я. С. Ковачев, 1875, 196 с.. 

 

   Мото: Мисъл от Бюфон ( на френски)

 

1. Езикознание 

 

 

808

 

Ключови думи: 1. граматика 

 

Тематични рубрики: 1. Учебни помагала и речници 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

  

 

Сист. No: 45702

 

- 9 -

 

 

Малка аритметика за първоначалните ученици  : ( Разделена на три части ) от Н. Марков. - Русе : Печатница на Дунавската област, 1869

 

   Ново изд.- 1872. - 104 с. 

 

1. Математика 

 

 

51

 

Ключови думи: 1. аритметика 

 

Тематични рубрики: 1. Учебни помагала и речници 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

  

 

Сист. No: 45688

 

- 10 -

 

 

Пълен френско - български речник = Dictionnaire complet frangcais - bulgare . - София : Глобус, 1906

 

   Паралелен текст на френски език Изд. 1908

 

1. Езикознание 

 

 

808

 

Ключови думи: 1. речници 

 

Тематични рубрики: 1. Учебни помагала и речници 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

  

 

Сист. No: 45709

 

- 11 -

 

 

Пълен френско - български речникъ = Dictionnaire frangcais - bulgare . Пловдив : Изд. и печ. Хр. Г. Дановъ, 1894, 1108 с.. 

 

   Паралелен текст на френски език 2. илюстр. изд. - София : [ 1906 ] ( печ. Ст. Атанасов). - 64 с. : с ил. Кн. излязла в 2 св.

 

1. Езикознание 

 

 

808

 

Ключови думи: 1. речници 

 

Тематични рубрики: 1. Учебни помагала и речници 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

  

 

Сист. No: 45707

 

- 12 -

 

 

Пъленъ френско - български речникъ  : 2. ил. изд. : Т. 1 -. - София : Глобусъ, 1906

 

   А - G Т. 1 1100 с. H - Z Т. 2 1101 - 2171 с. 

 

1. Езикознание 

 

 

808

 

Ключови думи: 1. речници 

 

Тематични рубрики: 1. Учебни помагала и речници 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

  

 

Сист. No: 45792

 

- 13 -

 

 

Събрание аритметические задатъци  : Нарядени споряд ръководството на ( Хр. Г. Данова 1868) от Н. Маркова. - Русчюк : Печатница на Дунавската област, 1869, 192 с.. 

 

   С.3:..." главен източник ми бяха задатъците от задачника на J.J.Gremillet."

 

1. Математика 

 

 

51

 

Ключови думи: 1. аритметика 

 

Тематични рубрики: 1. Учебни помагала и речници 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

  

 

Сист. No: 45686

 

- 14 -

 

 

Френско - български речник

 

1. Езикознание 

 

 

808

 

Ключови думи: 1. речници 

 

Тематични рубрики: 1. Учебни помагала и речници 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

  

 

Сист. No: 45776

 

- 15 -

 

 

Dictionnaire de poche bulgarie - francais et francais - bulgare en deux volumes.  Dictionnaire de poche bulgarie - francais et francais - bulgare en deux volumes : Deusieme partie : francais - bulgare. - Leipzig : Otto Holtzes Nachfolgen, 1915

 

1. Езикознание 

 

 

808.67-316.3(038.1)

 

Ключови думи: 1. речници 2. български език 

 

Тематични рубрики: 1. Учебни помагала и речници 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

  

 

Сист. No: 45691

 

Статии, доклади, слова

- 16 -

 

 

Спомени от Габрово през 1876 год . // Юбилеен сборник по случай 25 - годишнината от първия випуск на Габровската Априловска гимназия  (Пловдив). - Пловдив, 1900, с. 142 - 160. 

 

1. История на България 

 

 

949.72(045)

 

Ключови думи: 1. спомени 

 

Тематични рубрики: 1. Статии, доклади, слова 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

  

 

Сист. No: 45659

 

- 17 -

 

 

Към представителите / в църковно - народния събор /.  Към представителите [ в църковно - народния събор ]. // Македония, N 10, 09 март 1871

 

1. Църква 

 

 

92

 

Ключови думи: 1. събор 

 

Тематични рубрики: 1. Статии, доклади, слова 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

  

 

Сист. No: 45549

 

- 18 -

 

 

За сръдоточната земна топлина - важните следствия, които могат ся извади от нея . // Турция, N 7, 03 апр. 1871

 

   ;№ 48, 17 ян. 1870

 

1. топлотехника 

 

 

92

 

Ключови думи: 1. топлина 

 

Тематични рубрики: 1. Статии, доклади, слова 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

  

 

Сист. No: 45643

 

- 19 -

 

 

Предмет на читалищата . // Турция, N 7, 03 апр. 1871

 

   ; № 11, 1 май 1871; № 26, 14 авг. 1871. 

 

1. Читалища 

 

 

374

 

Ключови думи: 1. читалища 

 

Тематични рубрики: 1. Статии, доклади, слова 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

  

 

Сист. No: 45646

 

- 20 -

 

 

Чисти лъжи и мюзевирлици на гърците.  Чисти лъжи и мюзевирлици на гръците. // Право, N 12, 08 май 1871

 

   Също и в // О т е ч е с т в о, № 90, 21 май 1871

 

1. История на България 

 

 

.05

 

Ключови думи: 1. гърци 

 

Тематични рубрики: 1. Статии, доклади, слова 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

  

 

Сист. No: 45648

 

- 21 -

 

 

Разсъждение по решението на въпроса за празника Святи Кириля и Методия в Русчушкото централно училище . // Турция, N 14, 22 май 1871

 

1. Просвета 

 

 

37(497.2)

 

Ключови думи: 1. празник 

 

Тематични рубрики: 1. Статии, доклади, слова 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

  

 

Сист. No: 45650

 

- 22 -

 

 

Най - голяма сила са тромпите, които станаха на 23 май 1872 в Русе . // Училище, 1872, N 10, с. 79. 

 

1. Образование - България 

 

 

37(497.2)

 

Ключови думи: 1. училище 

 

Тематични рубрики: 1. Статии, доклади, слова 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

  

 

Сист. No: 45651

 

- 23 -

 

 

Астрономически и метеорологически явления . // Училище, 1872, N 11, с. 88. 

 

1. Астрономия 

 

 

52

 

Ключови думи: 1. явления 

 

Тематични рубрики: 1. Статии, доклади, слова 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

  

 

Сист. No: 45654

 

- 24 -

 

 

Гърците и българете.  Гръците и българете. // Турция, N 3, 03 март 1873

 

1. История на България 

 

 

.05

 

Ключови думи: 1. гърци 

 

Тематични рубрики: 1. Статии, доклади, слова 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

  

 

Сист. No: 45655

 

- 25 -

 

 

Габрово, 7 септември 1873 . // Право, N 33, 29 окт. 1873

 

   Също и в // Право, № 33, 29 окт. 1873. Притурка

 

1. История на България 

 

 

.05

 

Ключови думи: 1. история 

 

Тематични рубрики: 1. Статии, доклади, слова 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

  

 

Сист. No: 45657

 

- 26 -

 

 

Габрово, 10 март 1874 . // Век, N 10, 16 март 1874

 

   Доп.: Опровержение на клевети за габровските училища. Дописката е преподписана и от други

 

1. История на България 

 

 

.05

 

Ключови думи: 1. история 

 

Тематични рубрики: 1. Статии, доклади, слова 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

  

 

Сист. No: 45658

 

- 27 -

 

 

Словото, с което Старо - Загорския префект е отворил първата сесия на Старо - Загорския Главен съвет . // Марица, N 221, 26 септ. 1880

 

1. политика - България 

 

 

32(497.2)

 

Ключови думи: 1. слово 

 

Тематични рубрики: 1. Статии, доклади, слова 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

  

 

Сист. No: 45661

 

- 28 -

 

 

Доклад на Старо - Загорския префект върху състоянието на поверения му департамент . // Марица, N 223, 03 окт. 1880

 

   ; № 224, 7 окт. 1880

 

1. политика - България 

 

 

32(497.2)

 

Ключови думи: 1. доклад 

 

Тематични рубрики: 1. Статии, доклади, слова 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

  

 

Сист. No: 45660

 

- 29 -

 

 

М. Гочев - Галинъ  : Пленникътъ въ островъ Корсика. Действителен разказ. // Училищен преглед, 1925, N 3, с. 327 - 330. 

 

   Рец. на Нестор Марков за книгата на М. Гочев - Галин за тежкия живот на българските пленници на остров Корсика, а преди това в сръбския плен през Първата световна война

 

1. Българска литература - критика 

 

 

886.7-31.09

 

Ключови думи: 1. рецензия 

 

Тематични рубрики: 1. Статии, доклади, слова 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45723

 

- 30 -

 

 

Бележки по народообразователното дело в града Плевен и околията му през 1867 - 1873 година . // Съгласие  (Плевен), 1927, N 2, с. 12 - 14. 

 

   Също и в // Ю б и л е е н сборник по случай седемдесет години от основаването на читалище " Съгласие" в град Плевен, 1869 - 1939, Плевен, 1939, с. 36 - 41. 

 

1. Образование - България 

 

 

37(497.2)

 

Ключови думи: 1. образование 

 

Тематични рубрики: 1. Статии, доклади, слова 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

  

 

Сист. No: 45628

 

- 31 -

 

 

Извори за историята на учебното дело в България.  Народно събуждане в един кът на нашето отечество /  Състав. Емилия Кирилова. // Извори за историята на учебното дело в България : Кн. 3 : Българското възрожденско училище / [ Лука Доросиев и др.]. - В. Търново, 2013, с. 279 - 287. 

 

   Също и в // Уч и л. п р е г л е д, 1901, № 3, с. 201 - 208 // Х а с к. т р и б у н а, № 57, 16 май 1987, с. 4 Съд. кратки биогр. бел., снимка

 

1. Образование - България 

 

 

37(497.2)(091)

 

Ключови думи: 1. учебно дело 2. възрожденци 

 

Тематични рубрики: 1. Статии, доклади, слова 

 

Географски понятия: 1. Хасково 2. България 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 пълен текст 

 

Сист. No: 45831

 

- 32 -

 

 

Хвърковата чета разнася страх и трепет  : Откъси от " Спомен от Габрово през 1876г.". // Стандарт, N 8673, 12 апр. 2017, с. 16 - 17. 

 

   Съд. снимка и копие от ръкопис на Нестор Марков

 

1. История на България (1878 -1885г.) 

 

 

949.72(045)

 

Ключови думи: 1. спомен 

 

Тематични рубрики: 1. Статии, доклади, слова 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

  

 

Сист. No: 47674

 

Литература за Н. Марков

Книги за Н. Марков

- 33 -

 

 

Димов, Недялко.  Нестор Марков : От Криво поле до Париж / Недялко Димов. - Хасково : Графопринт, 2006, 271 с. : с фотогр.. 

 

1. Биографии 

 

 

92

 

Ключови думи: 1. биографии 

 

Тематични рубрики: 1. Книги за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 корица | пълен текст 

 

Сист. No: 45666

 

- 34 -

 

 

Атанасова, Виолета.  Нестор Марков : Био - библиография / Виолета Атанасова. - Хасково : РБ " Хр. Смирненски ", 2006, 16 с.. 

 

1. Библиографии 

 

 

92  + 016:92

 

Ключови думи: 1. биобиблиографии 

 

Тематични рубрики: 1. Книги за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45462

 

Статии за Н. Марков

- 35 -

 

 

Веселинов, Димитър.  Българският модел за обучение по френски език през Възраждането / Димитър Веселинов. // История на обучението по френски език в България през Възраждането  (София). - София, 2003, с. 357 - 528: с ил., портр.. 

 

   В главата се съдържат сведения и за плевенските учители Нестор Марков ( с. 437 - 443 ) и други данни по темата

 

1. История на България 

 

 

92  + .05

 

Ключови думи: 1. модел 2. обучение 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45618

 

- 36 -

 

 

Вълев, Коста.  Развой на образователното дело в Плевен / Коста Вълев. // Годишник на Плевенската държавна мъжка гимназия за учебната 1908 - 1909 година  (Плевен). - Плевен, 1909, с. 37 - 91 : с табл.. 

 

   Сведение за първите плевенски учители - Нестор Марков и др. 

 

1. История на България 

 

 

92  + .05

 

Ключови думи: 1. образование 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45619

 

- 37 -

 

 

Груев, Йоаким.  Вълнения по Хасковско и Старо - Загорско / Йоаким Груев. // Моите спомени  (Пловдивъ). - Пловдивъ, 1906, с. 24 - 26. 

 

   Притурка на сп. "Училищенъ прегледъ" За осъждането на Нестор Марков в Пловдив по обвинението,че учил учениците си на бунтовно песни

 

1. История на България 

 

 

.05  + 92

 

Ключови думи: 1. възрожденци 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасковско 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45939

 

- 38 -

 

 

Груев, Йоаким.  До Веселин Груев - София : Препоръчва учители по френски и турски език : [ Писмо] / Йоаким Груев. // Литературен архив : Т. 9 : Йоаким Груев  (София). - София, 1989, с. 220 - 221. 

 

   Препоръка за назначаването на Нестор Марков за учител в Битолска община

 

1. Образование - България 

 

 

808.67  + 371.12

 

Ключови думи: 1. учители 2. български език 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45940

 

- 39 -

 

 

Груев, Йоаким.  Опити за възстание, последни години от учителството ми / Йоаким Груев. // Моите спомени  (Пловдивъ). - Пловдивъ, 1906, с. 26 -32. 

 

   Притурка на сп. " Училищенъ прегледъ" За ученика на Йоаким Груев Нестор Марков

 

1. История на България 

 

 

.05  + 92

 

Ключови думи: 1. възрожденци 2. спомени 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45941

 

- 40 -

 

 

Марков, Нестор . // Енциклопедия Възрожденски читалища  (София). - София, 2011, с. 264 - 265. 

 

   Биогр. данни за читалищния деятел Нестор Марков, работил в Плевен

 

1. Читалища 

 

 

92  + 374.28Б.21

 

Ключови думи: 1. читалища 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45627

 

- 41 -

 

 

Марчев, Марчо Т.  Бележити научни и обществени дейци от рода Демиреви : Нестор Марков Демирев / 1836 -1916 / / Марчо Т. Марчев. // 220 години род Демиреви от с. Криво поле община Хасково  (Хасково). - Хасково, б. г., с. 72. 

 

   Род Демиреви от село Криво поле. 

 

1. генеалогия 

 

 

929.52  + 92

 

Ключови думи: 1. родове 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Криво поле 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 корица | пълен текст 

 

Сист. No: 45458

 

- 42 -

 

 

Милков, Тодор.  Изпраща списък на Груеви ученици от Хасковско : [Писмо] / Тодор Милков. // Литературен архив : Т. 9 : Йоаким Груев  (София). - София, 1989, с. 369 - 370. 

 

   Сред изброените ученици на прочутия учител е и Нестор Марков

 

1. Образование - България 

 

 

371.12  + 92

 

Ключови думи: 1. възрожденци 2. ученици 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45943

 

- 43 -

 

 

Ташев, Ташо В.  Марков, Нестор : (Н. М. Демирев) : (1836 - 11. ХII. 1916) / Ташо В. Ташев. // Министрите на България 1879 -1999 : Енциклопед. справ.  (София). - София, 1999, с. 280 - 281: с портр.. 

 

   Биография на Нестор Марков. Роден в с. Криво поле, Хасковско. Учител и основател на читалище " Съгласие" в Плевен. Преводач по време на руско - турската освободителна война

 

1. История на България 

 

 

92  + .05

 

Ключови думи: 1. биографии 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45620

 

- 44 -

 

 

Трифонов, Юрдан.  Класното училище / Юрдан Трифонов. // История на град Плевен до Освободителната война  (София). - София, 1933, с. 252 - 263. 

 

   На с. 253 за Нестор Марков

 

1. Образование - България 

 

 

371  + 92

 

Ключови думи: 1. училище 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45704

 

- 45 -

 

 

Колев, Борис.  Нестор Марков / Борис Колев. // Опълченски лист . Бр. ед. ( Хасково)  (1980), с. 3. 

 

   Кратки сведения за живота на Н. Марков. 

 

1. История на България (1878 -1885г.) 

 

 

92  + .05

 

Ключови думи: 1. живот 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45523

 

- 46 -

 

 

Нестор Марков . // Юбилеен сборник по случай седемдесет години от основаването на читалище " Съгласие" в град Плевен 1869 - 1939  (Плевен). - Плевен, 1869, 1939, с. 31 - 36. 

 

1. Читалища 

 

 

374.28Б.21

 

Ключови думи: 1. възрожденци 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45624

 

- 47 -

 

 

Попов, Г.  Спомени / Г. Попов. // Юбилеен сборник по случай седемдесет години от основаването на читалище " Съгласие" в Плевен 1869 - 1939, 1939, с. 41 - 49. 

 

1. Читалища 

 

 

92  + 374.28Б.21

 

Ключови думи: 1. спомени 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45540

 

- 48 -

 

 

Попов, Георги В.  Спомени / Георги В. Попов. // Юбилеен сборник по случай седемдесет години от основаването на читалище " Съгласие" в град Плевен 1869 - 1939  (Плевен). - Плевен, 1939, с. 41 - 49. 

 

   Спомени за учителя Нестор Марков от негов ученик в Плевен

 

1. История на България 

 

 

.05  + 92

 

Ключови думи: 1. спомени 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45623

 

- 49 -

 

 

Ракитин, Н.  Нестор Марков / Никола Василев Ракитин. // Юбилеен сборник по случай седемдесет години от основаването на читалище " Съгласие" в Плевен 1869 - 1939  (Плевен). - Плевен, 1939, с. 31 - 36. 

 

   Живот и дело на учителя и общественика, работил в Плевен от 1867 до 1872 г. с известни прекъсвания

 

1. Читалища 

 

 

92  + 374.28Б.21

 

Ключови думи: 1. възрожденци 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45545

 

- 50 -

 

 

Добрев, Господин.  Неуморим реформатор и патриот / Господин Добрев. // Армейска младеж, 1986, N 12, с. 22 - 24. 

 

   Съд. и портрет. 

 

1. История на България (1878 -1885г.) 

 

 

92  + .05

 

Ключови думи: 1. реформатор 2. патриот 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45518

 

- 51 -

 

 

Оден, Алфред.  Н. Марков. Пълен френско - български речник / Алфред Оден. // Мисъл, 1895, N 3, с. 360 - 363. 

 

   Рец. за новия Френско - български речник на Нестор Марков

 

1. Езикознание 

 

 

808

 

Ключови думи: 1. речници 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45724

 

- 52 -

 

 

Михайловски, Ст.  Една книга " Ad usum scholarum " / Ст. Михайловски. // Българска сбирка, 1898, N 4, с. 392 - 398. 

 

   Рец. за "Френско - български и Българско - френски речник" на Нестор Марков

 

1. Български език - лексикология 2. Френски език 

 

 

804.0-3  + 808.67(038.2)

 

Ключови думи: 1. речници 2. рецензия 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

  

 

Сист. No: 45554

 

- 53 -

 

 

Цани Гинчев  : Автор на учебник по земеделие / Иван Топузов, Иван Сарафов ; Предг. Г. С. Хлебаров. // Предосвобожденски дейци за земеделска просвета  (София). - София, 1953, с. 70 - 86. 

 

   За русенската книжарница " Под управлението на Г- на Юрдана Д. Бояджиев / май 1871 г./ на тримата учители съдружници Цани Гинчев, Нестор Марков и Димитър Енчев

 

1. Книгоиздаване 

 

 

002.19  + 92

 

Ключови думи: 1. книжарници 2. учители 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45928

 

- 54 -

 

 

Маймунков, Петър.  Нестор Марков / Петър Маймунков. // Родопска борба (Хасково), N 48, 24 апр. 1958, с. 4. 

 

   - Пред 100 - годишнината на читалище " Заря". Нестор Марков / 1836 - 1916 / е известен учител и читалищен деятел. Родом от с. Криво поле, учителствувал в Харманли, Хасково, Плевен, Русе, Габрово и София. Оставил е след себе си много книжовни трудове: учебници, книги, статии и ръкописи. 

 

1. Образование - България 

 

 

92  + 37.08  + 374.28(497.236)

 

Ключови думи: 1. учители 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Криво поле 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45529

 

- 55 -

 

 

Чаръков, Д.  Учител - възрожденец / Д. Чаръков. // Хасковска трибуна (Хасково), N 62, 26 ян. 1966, с. 3. 

 

   Биографичен очерк за Нестор Марков. 

 

1. История на България 

 

 

92  + .05

 

Ключови думи: 1. учители 2. възрожденци 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45553

 

- 56 -

 

 

Спиров, Спиро.  Радетели за културен възход / Спиро Спиров. // Сто [ 100 ] години народно читалище Георги Димитров Плевен : Юбилеен сборник  (София). - София, 1969, с. 194 - 218 : с портр.. 

 

   Публикувани подробни биогр. сведения за дейци с принос в развитието на културата, образователното дело и участници в национално - освободителните борби сред които и Нестор Марков

 

1. Читалища 

 

 

374.28Б.21

 

Ключови думи: 1. радетели 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 корица | пълен текст 

 

Сист. No: 45563

 

- 57 -

 

 

Стоянова, Радка.  Нестор Марков Демирев : Живот и дейност (1836 - 1916) / Радка Стоянова. // Сто [ 100 ] години народно читалище Георги Димитров Плевен : Юбилеен сборник  (София). - София, 1969, с. 219 - 241. 

 

1. Читалища 

 

 

374.28Б.21

 

Ключови думи: 1. живот 2. дейност 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45562

 

- 58 -

 

 

Русев, Никола.  Нестор Марков Демирев / Никола Русев. // Семейство и училище, 1974, N 1, с. 37. 

 

   Възрожденски деец, учител, роден в с. Криво поле ( с. Иробас ) Хасковско. 

 

1. История на България (1878 -1885г.) 

 

 

92  + .05

 

Ключови думи: 1. учители 2. дейци 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Криво поле 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45546

 

- 59 -

 

 

Димов, Недялко.  Нестор Коларов Марков / Недялко Димов. // Активни дейци на читалище " Заря"  (Хасково). - Хасково, 1978, с. 8 - 9. 

 

1. Читалища 

 

 

92  + 374.28(497.236)

 

Ключови думи: 1. дейци 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45481

 

- 60 -

 

 

Божинова, Буряна.  Да даде на народа си всичко... / Буряна Божинова. // Читалище, 1979, N 8, с. 29 - 30. 

 

   За Нестор Марков, възрожденец от Хасково. Портрет. 

 

1. Образование - България 

 

 

92  + 371.1

 

Ключови думи: 1. възрожденци 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45466

 

- 61 -

 

 

Калдиева, Стефана.  70 години от отпечатването на първия българско - румънски речник / Стефана Калдиева. // Български език, 1980, N 3, с. 235 - 240. 

 

   За " Българско - френски речник" /1898 г./ на Нестор Марков, от който Замфир Арборе заема словника в своя речник /1909/, но съкращава известен брой думи

 

1. Лексикография 

 

 

808.67-316

 

Ключови думи: 1. речници 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45927

 

- 62 -

 

 

Тодоров, Димо.  Нестор Марков в Габрово / Димо Тодоров. // Хасковска трибуна (Хасково), N 132, 11 ноем. 1980, с. 4. 

 

   Роден в с. Криво поле (с. Иробас), Хасковско. Учител, проявява голяма активност в обществения и политическия живот. 

 

1. История на България (1878 -1885г.) 

 

 

92  + .05

 

Ключови думи: 1. учители 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Криво поле 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45551

 

- 63 -

 

 

Просветен и обществен деец  : 145 г. от рождението на Нестор Марков. // Работническо дело, N 123, 03 май 1981, с. 2. 

 

1. Образование - България 

 

 

92  + 37.08

 

Ключови думи: 1. просвета 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45542

 

- 64 -

 

 

Димов, Недялко.  Борец за просвета и свобода : 145 години от рождението на Нестор Марков / Недялко Димов. // Хасковска трибуна (Хасково), N 146, 10 дек. 1981, с. 4. 

 

   Учител - възрожденец, роден през 1836 г. в с. Криво поле ( Иробас). 

 

1. История на България (1878 -1885г.) 

 

 

.05  + 92

 

Ключови думи: 1. възрожденци 2. учители 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Криво поле 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45505

 

- 65 -

 

 

Гецова, Теменуга.  Създателят на речника, подарен на Ленин / Теменуга Гецова. // Поглед, N 16, 19 апр. 1982, с. 8 - 9. 

 

1. Образование - България 

 

 

92  + 808.67-3(038.1)

 

Ключови думи: 1. речници 2. създател 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45474

 

- 66 -

 

 

Кювлиева-Мишайкова, Веса.  Искри от възрожденски пламък / Веса Кювлиева-Мишайкова. // Работническо дело, N 333, 29 ноем. 1982, с. 4. 

 

   За личността и делото на Нестор Марков, изтъкнат педагог и лексикограф, роден през 1836 г. в с. Криво поле ( Иробас ). 

 

1. История на България (1878 -1885г.) 

 

 

.05  + 92

 

Ключови думи: 1. педагог 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Криво поле 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45527

 

- 67 -

 

 

Заимов, Стоян.  Миналото : Очерки и спомени из деятелността на българските тайни революционни комитети от 1869 - 1877 година / Стоян Заимов. - София : БЗНС, 1983, 732 с.. 

 

   За Нестор Марков на с. : 340, 346, 359, 484, 512, 540, 674

 

1. История на България 

 

 

.05

 

Ключови думи: 1. възрожденци 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45929

 

- 68 -

 

 

Кювлиева, Веса.  Лексикографски принос на Н. Марков / Веса Кювлиева. // Български език, 1983, N 4, с. 345 -350. 

 

1. Езикознание 

 

 

808.67  + 92

 

Ключови думи: 1. принос 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45526

 

- 69 -

 

 

Динков, Кирил.  Изостряне на църковно - националната борба / Кирил Динков. // Харманли : Градът край извора на Белоногата  (София). - София, 1985, с. 114 - 128. 

 

   Нестор Марков учител в град Харманли. 

 

1. Образование - България 

 

 

371.1  + 92  + .05

 

Ключови думи: 1. учители 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Харманли 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 корица | съдържание 

 

Сист. No: 45455

 

- 70 -

 

 

Димов, Недялко.  Нестор Марков : ( Видни хасковци) / Недялко Димов. // Хасковска трибуна (Хасково), N 119, 12 окт. 1985, с. 3. 

 

   Изтъкнат просветител, книжовник и обществен деец. Роден през 1836 г. в с. Криво поле ( Иробас ). 

 

1. История на България (1878 -1885г.) 

 

 

.05  + 92

 

Ключови думи: 1. просветители 2. книжовник 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Криво поле 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45506

 

- 71 -

 

 

Гецова, Теменуга.  Нестор Марков в София / Теменуга Гецова. // Сто и петдесет години от рождението на Нестор Марков: Материали от научната сесия - 19 ноем. - Хасково //. - София : Център за пропаганда информ. и печат при КК, 1986, 75 с. : с портр.. 

 

1. История на България 

 

 

92  + .05

 

Ключови думи: 1. възрожденци 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 корица | съдържание 

 

Сист. No: 45477

 

- 72 -

 

 

Димов, Недялко.  Нестор Марков : Личност и дело / Недялко Димов. // Сто и петдесет години от рождението на Нестор Марков : Материали от научната сесия - 19 ноем. - Хасково //. - София : Център за пропаганда информ. и печат при КК, 1986, 75 с. : с портр.. 

 

1. История на България (1878 -1885г.) 

 

 

92  + .05

 

Ключови думи: 1. личност 2. дело 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45515

 

- 73 -

 

 

Койчева, Величка.  Нестор Марков като префект на Старозагорския департамент, в светлината на непубликувани документи / Величка Койчева. // Сто и петдесет години от рождението на Нестор Марков. Материали от научната сесия - 19 ноем. - Хасково //.  (София). - София : Център за пропаганда информ. и печат при КК, 1986., 1986, - 75 с. : с портр.. 

 

1. История на България 

 

 

.05

 

Ключови думи: 1. документи 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45525

 

- 74 -

 

 

Кювлиева-Мишайкова, Веса.  Нестор Марков - изтъкнат представител на българската двуезична лексикография / Веса Кювлиева-Мишайкова. // Сто и петдесет години от рождението на Нестор Марков. Материали от научната сесия - 19 ноем. - Хасково.//. - София : Център за пропаганда информ. и печат при КК, 1986., 1986, -75 с.: с портр.. 

 

1. Лексикография 

 

 

92  + 808.67

 

Ключови думи: 1. сесия 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45528

 

- 75 -

 

 

Митков, Въко.  Книжовното наследство на Нестор Марков / Въко Митков. // Сто и петдесет години от рождението на Нестор Марков. Материали от научната сесия -19 ноем. - Хасково. //. - София : Център за пропаганда инфор. и печат при КК, 1986., 1986, -75 с. : с портр.. 

 

1. История на България (1878 -1885г.) 

 

 

92  + .05

 

Ключови думи: 1. наследство 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45534

 

- 76 -

 

 

Нестор Марков ( 1836 - 1916 )  : Просветна,обществена и книжовна дейност / Недялко Димов. // Сто и петдесет години от рождението на Нестор Марков : Материали от научната сесия - 19 ноем. - Хасково//. - София : Център за пропаганда информ. и печат при КК, 1986, 75 с. : с портр.. 

 

1. Просвета 

 

 

92  + 37(497.2)

 

Ключови думи: 1. просветници 2. книжовник 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45507

 

- 77 -

 

 

Добрев, Господин.  Нестор Марков и възраждането на Хасковския край / Господин Добрев. // Хасковска трибуна (Хасково), N 8, 21 ян. 1986, с. 4. 

 

1. История на България (1878 -1885г.) 

 

 

92  + .05

 

Ключови думи: 1. Възраждане 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасковски край 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45517

 

- 78 -

 

 

Господинов, Господин.  Нестор Марков / Господин Господинов. // Родопи, 1986, N 5, с. 26 - 29. 

 

   Виден възрожденец, общественик, педагог и книжовник. 

 

1. Образование - България 

 

 

92  + 371.1

 

Ключови думи: 1. възрожденци 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45479

 

- 79 -

 

 

Добрев, Господин.  Родолюбецът Нестор Марков / Господин Добрев. // Наша родина, 1986, N 10, с. 11. 

 

1. История на България (1878 -1885г.) 

 

 

92  + .05

 

Ключови думи: 1. родолюбец 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45516

 

- 80 -

 

 

Василева, Калинка.  Възраждането на село Криво поле : 150 години от рождението на Нестор Марков / Калинка Василева. // Хасковска трибуна (Хасково), N 134, 18 ноем. 1986, с. 4. 

 

   През втората четвърт на ХIХ век. 

 

1. История на България 

 

 

92  + .05

 

Ключови думи: 1. Възраждане 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Криво поле 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45469

 

- 81 -

 

 

Димов, Недялко.  Живот, отдаден на България : 150 години от рождението на Нестор Марков / Недялко Димов. // Хасковска трибуна (Хасково), N 134, 18 ноем. 1986, с. 4. 

 

1. История на България (1878 -1885г.) 

 

 

92  + .05

 

Ключови думи: 1. живот 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45508

 

- 82 -

 

 

Маринов, Марин.  Спомени, които ни правят българи : 150 години от рождението на Нестор Марков / Марин Маринов. // Хасковска трибуна (Хасково), N 134, 18 ноем. 1986, с. 4. 

 

   Съд. възпоменателна бележка за нравствения пример, който ни оставя Нестор Марков. 

 

1. История на България (1878 -1885г.) 

 

 

92  + .05

 

Ключови думи: 1. спомени 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45530

 

- 83 -

 

 

Нанчев, Йордан.  Песень за даскалъ Нестора : 150 години от рождението на Нестор Марков / Йордан Нанчев. // Хасковска трибуна (Хасково), N 134, 18 ноем. 1986, с. 4. 

 

1. Фолклор 

 

 

886.7-1  + 398.8

 

Ключови думи: 1. песни 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45537

 

- 84 -

 

 

Недялков, Недялко.  Семейството на кривополеца : 150 години от рождението на Нестор Марков / Недялко Недялков. // Хасковска трибуна (Хасково), N 134, 18 ноем. 1986, с. 4. 

 

   Семейството на Нестор Марков. 

 

1. генеалогия 

 

 

92  + 929.52

 

Ключови думи: 1. семейство 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Криво поле 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45539

 

- 85 -

 

 

Каракачанов, Георги.  Народен учител и изтъкнат родолюбец : Научна сесия в Хасково, посветена на 150 годишнината от рождението на Нестор Марков / Георги Каракачанов. // Хасковска трибуна (Хасково), N 135, 20 ноем. 1986, с. 1. 

 

1. Образование - България 

 

 

371.12  + 92

 

Ключови думи: 1. учители 2. родолюбец 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45521

 

- 86 -

 

 

Виден възрожденец  : 150 години от рождението на Нестор Марков. // Хасковска трибуна (Хасково), N 150, 25 дек. 1986, с.1. 

 

   Честване в с. Криво поле. 

 

1. Образование - България 

 

 

92  + 371.1

 

Ключови думи: 1. честване 2. рождение 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Криво поле 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45472

 

- 87 -

 

 

Димов, Недялко.  Изтъкнат просветител и книжовник / Недялко Димов. // Юг : Литературен алманах, 1987, N 2, с. 154 - 158. 

 

   Нестор Марков. 

 

1. Просвета 

 

 

37(497.2)  + 92

 

Ключови думи: 1. просветници 2. книжовник 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45509

 

- 88 -

 

 

Василева, Калинка.  Записките на Нестор Марков за кърджалийските размирици : Родолюбие / Калинка Василева. // Хасковска трибуна (Хасково), N 19, 14 февр. 1987, с. 4. 

 

1. История на България 

 

 

92  + .05

 

Ключови думи: 1. записки 2. Кърджали 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45471

 

- 89 -

 

 

Добрев, Господин.  Патриот с пословична скромност ( Памет ) : Благородното и родолюбиво дело на Нестор Марков / Господин Добрев. // Работническо дело, N 80, 21 март 1987, с. 3. 

 

   Живот и дейност на народния будител и общественик Нестор Марков по случай 150 г. от рождението му

 

1. История на България (1878 -1885г.) 

 

 

.05  + 92

 

Ключови думи: 1. патриот 2. дело 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45520

 

- 90 -

 

 

Митков, Въко.  Нестор Марков във Варна / Въко Митков. // Хасковска трибуна (Хасково), N 121, 17 окт. 1987, с. 4. 

 

1. История на България (1878 -1885г.) 

 

 

92  + .05

 

Ключови думи: 1. възрожденци 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45535

 

- 91 -

 

 

Димов, Недялко.  Опълченецът Нестор Марковъ / Недялко Димов. // Шипка (Хасково), N 44, 03 март 1988, с. 3. 

 

1. История на България (1878 -1885г.) 

 

 

92  + .05

 

Ключови думи: 1. опълченци 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45510

 

- 92 -

 

 

Димов, Недялко.  Тачен общественик и книжовник / Недялко Димов. // Народна армия, N 11918, 16 май 1988, с. 3. 

 

   За Нестор Марков. 

 

1. История на България (1878 -1885г.) 

 

 

92  + .05

 

Ключови думи: 1. общественици 2. книжовник 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45511

 

- 93 -

 

 

Димов, Недялко.  Нестор Марков 1836 - 1916 : Живот и дело / Недялко Димов ; Състав. Недялко Димов. - Хасково : Окр. ист. музей, 1989, 24 с.. 

 

1. Образование - България 

 

 

92  + 371

 

Ключови думи: 1. дело 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 корица | съдържание 

 

Сист. No: 45482

 

- 94 -

 

 

Митков, Въко.  Пловдив в живота на Нестор Марков / Въко Митков. // Тракия, N 2, 01 февр. 1989, с.112 -115.. 

 

1. История на България (1878 -1885г.) 

 

 

92  + .05

 

Ключови думи: 1. живот 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45536

 

- 95 -

 

 

Тончев, Петър.  Живот, посветен на свята идея / Петър Тончев. // Родолюбие, 1989, N 9, с. 48. 

 

   Революционното и просветно дело на Нестор Марков (1836 - 1916)

 

1. История на България 

 

 

92  + .05

 

Ключови думи: 1. възрожденци 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45552

 

- 96 -

 

 

Димов, Недялко.  Речниците на Нестор Марков / Недялко Димов. // Шипка (Хасково), N 238, 02 дек. 1989, с.11. 

 

1. Езикознание 

 

 

808.67-316  + 92

 

Ключови думи: 1. български език 2. речници 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45512

 

- 97 -

 

 

Нанчев, Йордан.  Портрети и щрихи от литературната история на Хасково / Йордан Нанчев. // Литературно Хасково  (София). - София, 1990, с. 3 - 12. 

 

   Биогр. данни и книжовно наследство на Нестор Марков. 

 

1. Българска литература 

 

 

886.7-1  + 92

 

Ключови думи: 1. литературна история 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 корица | съдържание 

 

Сист. No: 45464

 

- 98 -

 

 

Каракачанов, Георги.  Харманли пази свети спомени ... / Георги Каракачанов. // Шипка (Хасково), N 110, 21 май 1994, с. 6. 

 

   За Нестор Марков. 

 

1. Образование - България 

 

 

92  + 371.1

 

Ключови думи: 1. спомени 2. възрожденци 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Харманли 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45442

 

- 99 -

 

 

Марков, Господин.  Гений на българския език / Господин Марков. // Аз буки, N 12, 12 юни 1994, с.14. 

 

   Големият лексикограф Нестор Марков издава речници, с които и днес можем да се гордеем. 

 

1. Лексикография 

 

 

808.67  + 92

 

Ключови думи: 1. речници 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45531

 

- 100 -

 

 

Младенова, Мария.  Нестор Марков - създателят на читалище " Съгласие" [Плевен ] / Мария Младенова. // Библиотека, 1994, N 10, с. 47 - 50. 

 

1. История на България 

 

 

.05  + 92

 

Ключови думи: 1. читалища 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45621

 

- 101 -

 

 

Каракачанов, Георги.  Двама хасковци по пътищата на Освободителната война / Георги Каракачанов. // Шипка (Хасково), N 43, 02 март 1995, с. 3. 

 

   Нестор Марков и др. участници в Руско - турската освободителна война. 

 

1. История на България 

 

 

92  + .05

 

Ключови думи: 1. участници от България 2. освободителна война 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45441

 

- 102 -

 

 

Добрев, Господин.  Нестор Марков владее гения на българския език / Господин Добрев. // Дума, N 146, 22 юни 1996, с. 8. 

 

   Съд. биогр. сведения за Нестор Марков. 

 

1. Образование - България 

 

 

92  + 371.1

 

Ключови думи: 1. възрожденци 2. учители 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45440

 

- 103 -

 

 

Димов, Недялко.  Първоучителите / Недялко Димов. // Шипка (Хасково), N 123, 29 юни 1996, с.3. 

 

   Нестор Марков. 

 

1. Образование - България 

 

 

37.08  + 92

 

Ключови думи: 1. учители 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45514

 

- 104 -

 

 

Димитрова, Мария.  Учител в Габрово / Мария Димитрова. // 150 години новобългарско образование : Юбил. вестник  (Хасково), 31 окт. 1996, с. 6. 

 

1. Образование - България 

 

 

92  + 37.08

 

Ключови думи: 1. учители 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45446

 

- 105 -

 

 

Ивановски, Недялко.  Учител в Хасково / Недялко Ивановски. // 150 години новобългарско образование : Юбил. вестник  (Хасково), 31 окт. 1996, с. 5. 

 

1. Образование - България 

 

 

37.08

 

Ключови думи: 1. учители 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45447

 

- 106 -

 

 

Кювлиева, Веса.  Приносът на Нестор Марков за френското културно влияние у нас / Веса Кювлиева. // 150 години новобългарско образование: Юбил. вестник  (Хасково), 31 окт. 1996, с. 5 - 6. 

 

1. Образование - България 

 

 

92

 

Ключови думи: 1. принос 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45448

 

- 107 -

 

 

Митков, Въко.  Върху някои различия и непълноти в биографията на Нестор Марков / Въко Митков. // 150 години новобългарско образование : Юбил. вестник  (Хасково), 31 окт. 1996, с. 5. 

 

1. Образование - България 

 

 

92

 

Ключови думи: 1. биография 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45449

 

- 108 -

 

 

Петрова, Олга.  Учител в Плевен / Олга Петрова. // 150 години новобългарско образование : Юбил. вестник  (Хасково), 31 окт. 1996, с. 6. 

 

1. Образование - България 

 

 

92  + 37.08

 

Ключови думи: 1. учители 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45450

 

- 109 -

 

 

Митков, Въко.  Да съхраним паметта на хасковските възрожденски учители / Въко Митков. // Шипка (Хасково), N 10, 17 ян. 1997, с. 3. 

 

   По повод проведената в града научна конференция "150 години новобългарско образование в Хасково и 160 години от рождението на Нестор Марков и Тодор Запрянов". 

 

1. Образование - България 

 

 

92  + 371.1

 

Ключови думи: 1. възрожденци 2. учители 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45443

 

- 110 -

 

 

Марков, К.  Родът на Нестор Марков / К. Марков. // Сто и петдесет години училище Криво поле, Бр. ед. (Хасково), 01 май 1998, с. 2. 

 

   Внукът на Н. Марков разказва за своя род. 

 

1. генеалогия 

 

 

92  + 929.52

 

Ключови думи: 1. родове 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Криво поле 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45533

 

- 111 -

 

 

Първоучителят - род и следовници . // Сто и петдесет години училище Криво поле, Бр. ед. (Хасково), 01 май 1998, с. 2. 

 

1. Образование - България 

 

 

37.08  + 92

 

Ключови думи: 1. учители 2. род 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Криво поле 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45544

 

- 112 -

 

 

Русев, Никола.  Възрожденецът Нестор Марков / Никола Русев. // Сто и петдесет години училище Криво поле : Бр. ед. (Хасково), 01 май 1998, с. 2. 

 

1. История на България (1878 -1885г.) 

 

 

92  + .05

 

Ключови думи: 1. възрожденци 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 съдържание 

 

Сист. No: 45547

 

- 113 -

 

 

Костова, Тони.  Учителят Нестор Марков е основателят на най - старото читалище в Плевен : " Съгласие " поставя основите на културния живот в града ни. -. (135 години читалище " Съгласие - 1869)" / Тони Костова. // Посредник  (Плевен), N 44, 05 март 2004, с. 4 : с ил.. 

 

1. История на България 

 

 

92  + .05

 

Ключови думи: 1. читалища 2. основател 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45626

 

- 114 -

 

 

Маринова, Снежана.  Трима родолюбиви българи възродиха Стара Загора : (125 години от възстановяването на Стара Загора) / Снежана Маринова. // Старозагорски новини ( Ст. Загора), N 195, 05 окт. 2004, с. 2, 4. 

 

   Първи администратори на Ст. Загора след опожаряването - Нестор Марков и др. 

 

1. История на България 

 

 

.05  + 92

 

Ключови думи: 1. българи 2. Възраждане 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45616

 

- 115 -

 

 

Кънев, Нейчо.  Строителят на съвременна Стара Загора : 170 години от рождението и 90 години от смъртта на старозагорския префект Нестор Марков / Нейчо Кънев. // Старозагорски новини ( Ст. Загора ), N 195, 05 окт. 2006, с. 12, 16. 

 

   Нестор Марков е на този пост от 24 май 1879 до 4 септември 1882 г. 

 

1. История на България 

 

 

92  + .05

 

Ключови думи: 1. строители 2. префект 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45611

 

- 116 -

 

 

Димов, Недялко.  Законност, справедливост и човечност е веруюто на държавника Нестор Мартов / Недялко Димов. // Хасковска Марица  (Хасково), N 297, 19 дек. 2006, с.10. 

 

   За живота и делото на Нестор Марков. 

 

1. История на България 

 

 

.05

 

Ключови думи: 1. възрожденци 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 7321

 

- 117 -

 

 

Михайлова, Златка.  220 - годишна е историята на Демиревския род / Златка Михайлова. // Хасковска Марица  (Хасково), N 20, 25 ян. 2007, с.6. 

 

   Книга за именитата фамилия на Нестор Марков написа родственикът му Марчо Марчев. 

 

1. генеалогия 

 

 

929.52

 

Ключови думи: 1. нова книга 2. родове 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Криво поле 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 7450

 

- 118 -

 

 

Чавдарова, Таня.  Училището в Харманли - непрестанна борба за четмо и писмо на български език / Таня Чавдарова. // Харманлийски наблюдател (Харманли), N 20, 25 май 2007, с. 14. 

 

   Нестор Марков учител в Харманли. 

 

1. Образование - България 

 

 

92  + 371.1

 

Ключови думи: 1. училище 2. учители 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Харманли 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45445

 

- 119 -

 

 

Вълчинов, Тянко.  Началото / Тянко Вълчинов. // Криво поле (Иробас) : Величие и падение на кривополските родове. с. Момино  (Хасково). - Хасково, 2008, с. 13 - 54. 

 

   За биографията на Нестор Марков и негови сведения за селото. 

 

1. генеалогия 

 

 

929.52  + 92

 

Ключови думи: 1. биография 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Криво поле 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45451

 

- 120 -

 

 

Граматиков, Георги.  Ново духовно огнище - читалище " Заря" и мястото му в българските възрожденски процеси на град Хасково / Георги Граматиков. // История на народно читалище " Заря" Хасково 1858 - 2008  (Хасково). - Хасково, 2008, с. 38 - 77. 

 

   Нестор Марков сложил началото на просветното и читалищно дело в Хасково. 

 

1. Просвета 

 

 

374.28  + 92

 

Ключови думи: 1. читалище "Заря" 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45452

 

- 121 -

 

 

Димов, Недялко.  Просветно - културен живот, учебно дело и читалищна дейност / Недялко Димов. // История на град Харманли от древността до 1889 г.  (Ямбол). - Ямбол, 2010, с. 78 - 93. 

 

   Нестор Марков учител в град Харманли. 

 

1. Образование - България 

 

 

908  + 92

 

Ключови думи: 1. учители 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Харманли 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45454

 

- 122 -

 

 

Димов, Недялко.  Новобългарското училище в Хасково 1846 - 1944 г. / Недялко Димов, Йордан Нанчев. // 165 години новобългарско училище в гр. Хасково. Съст. Недялко Димов  (Хасково). - Хасково, 2012, с. 5 - 33. 

 

   Нестор Марков сложил началото на просветното и училищно дело в Хасково. 

 

1. Образование - България 

 

 

37  + 92

 

Ключови думи: 1. училище 2. учители 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45453

 

- 123 -

 

 

Вълчев, Милен.  Хасковлия не дава Фердинанд да прилапа остров на Марица : Второто издание на книгата за Нестор Марков припомня заслугите му към Нова България / Милен Вълчев. // Новинар юг (Хасково), N 139, 22 юли 2013, с.5. 

 

   За книгата "Н. Марков. От Криво поле до Париж"

 

1. История на България 

 

 

.05  + 92

 

Ключови думи: 1. възрожденци 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 35277

 

- 124 -

 

 

Дончева, Дора.  Читалище " Съгласие" и днес пази огъня на първите си дейци : Плевенското средище на знание и духовност се готви за голям празник - 145 - годишнина / Дора Дончева. // Форум север  (Русе), N 46, 27 ноем. 2013, с. 45 : с порт., ил.. 

 

   Обширен материал за историята на читалището и неговите дейци - Нестор Марков и др. 

 

1. История на България 

 

 

.05  + 92

 

Ключови думи: 1. читалища 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45625

 

- 125 -

 

 

Нанчев, Йордан.  Нестор Марков / Йордан Нанчев. // Край реката с тополите: Литературна антология. Поетите и писателите на Хасково, представени от Йордан Нанчев  (София). - София, 2016, с. 237 - 247. 

 

1. Българска литература 

 

 

92  + 886.7-1

 

Ключови думи: 1. поети - български 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

 корица | съдържание 

 

Сист. No: 45461

 

- 126 -

 

 

Танков, Константин.  Нестор Марков педагог и просветител / Константин Танков. // Трета възраст, N 11, 22 март 2016, с. 29. 

 

   Учителстването на Нестор Марков в село Криво поле и в Хасково. 

 

1. Образование - България 

 

 

92  + 371.1

 

Ключови думи: 1. учители 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Криво поле 2. Хасково 

 

  

 

Сист. No: 45444

 

- 127 -

 

 

Янакиева, Елена.  За един забравен възрожденец и библиографията за него / Елена Янакиева. // ББИА, 2016, N 6, с. 41 - 42. 

 

   За библиографския указател "Нестор Марков 1836 -1916" от проф. Мария Младенова, под ред. на доц. Цветанка Панчева по проект "Нестор Марков и плевенските будители" на Регионален исторически музей - Плевен и по идея на народно читалище"Съгласие -1869" - Плевен

 

1. Библиографии 

 

 

016:92

 

Ключови думи: 1. възрожденци 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 46772

 

- 128 -

 

 

Кънев, Нейчо.  Честваме бележити годишнини на Нестор Марков - един от строителите на съвременна България : - ( Памет ) / Нейчо Кънев. // Старозагорски новини ( Ст. Загора ), N 160, 07 септ. 2016, с. 8. 

 

   180 години от рождението и 100 години от смъртта на старозагорския префект

 

1. История на България 

 

 

92  + .05

 

Ключови думи: 1. годишнини 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45617

 

- 129 -

 

 

Нестор Марков  : Възпоменателен вестник : Бр. ед. Посвещава се на 180 години от рождението и 100 години от смъртта на Нестор Марков 1836 - 1916 - 2016 г. /  Състав. Недялко Димов, Румен Георгиев (Хасково : Издава Регионален исторически музей), 01 окт. 2016, 10 с.. 

 

1. История на България 

 

 

.05  + 92

 

Ключови думи: 1. възрожденци 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45937

 

- 130 -

 

 

Библиотеката с дигитална изложба за Нестор Марков . // Хасковска Марица (Хасково), N 208, 02 ноем. 2016, с. 2. 

 

   Регионална библиотека " Христо Смирненски" - Хасково с дигитална изложба " 180 години от рождението на Нестор Марков"

 

1. Библиотеки 

 

 

061.4  + 92

 

Ключови думи: 1. изложба 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45830

 

- 131 -

 

 

Ловджиева, Мария.  БАН отдава почит на будителя Нестор Марков : Франция го награждава с орден за речниците му, като префект възражда изпепеления град Стара Загора. Като преводач на генерал Гурко изминава пътя от Плевен до Сан Стефано / Мария Ловджиева. // Стандарт, N 8522, 08 ноем. 2016, с. 18. 

 

   БАН с юбилейна изложба и научна сесия за 180 - годишнината на Нестор Марков

 

1. Образование - България 

 

 

37(497.2)  + 92

 

Ключови думи: 1. будители 2. почит 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45837

 

- 132 -

 

 

Тодорова, Весела.  БАН отдава почит на будителя Нестор Марков / Весела Тодорова. // Хасковска Марица (Хасково), N 214, 10 ноем. 2016, с. 2. 

 

   Изложба и научна сесия на БАН за 180 годишнината на възрожденеца Нестор Марков

 

1. История на България 

 

 

.05  + 92

 

Ключови думи: 1. будители 2. почит 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45856

 

- 133 -

 

 

Ловджиева, Мария.  Живот на границата между две епохи / Мария Ловджиева. // Хасковска Марица (Хасково), N 227, 29 ноем. 2016, с. 5. 

 

   За живота и дейността на възрожденеца Нестор Марков

 

1. История на България 

 

 

.05  + 92

 

Ключови думи: 1. възрожденци 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45942

 

- 134 -

 

 

Тодорова, Весела.  Недялко Димов списва вестник за Нестор Марков : Историкът участва с доклад в юбилейната научна сесия на БАН за родения в Криво поле възрожденец и учител / Весела Тодорова. // Хасковска Марица (Хасково), N 227, 29 ноем. 2016, с. 5. 

 

   Изследователят на Нестор Марков с доклад на юбилейната научна сесия на БАН " Нестор Марков и неговият принос в лексикографията и образованието"

 

1. История на България 

 

 

.05  + 92

 

Ключови думи: 1. възрожденци 2. принос 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Криво поле 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 45944

 

- 135 -

 

 

Младенова, Мария.  Учителят и книжовникът Нестор Марков / Мария Младенова. // Библиотека, 2017, N 1, с. 52 - 62. 

 

   Съд. подробна биография, трудове и снимки

 

1. История на България (1878 -1885г.) 

 

 

92  + 949.72(092)

 

Ключови думи: 1. учители 2. книжовник 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 47272

 

- 136 -

 

 

Ловджиева, Мария.  Чорбаджии предават габровските даскали : Пращат ги в търновската тъмница, защото бунели младите, 3 месеца са на косъм от бесилото. Нестор Марков описва неволите на учителите от Априловската гимназия по време на въстанието през 1876 г. / Мария Ловджиева. // Стандарт, N 8673, 12 апр. 2017, с. 16 -17. 

 

   Съд. 5 снимки

 

1. История на България (1878 -1885г.) 

 

 

949.72(045)  + 92

 

Ключови думи: 1. учители 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 47671

 

- 137 -

 

 

Ловджиева, Мария.  Изложба за Марков гастролира в страната / Мария Ловджиева. // Стандарт, N 8673, 12 апр. 2017, с. 17. 

 

   Изложба за Нестор Марков с оригинали от архива, съхраняван н ИИИ - БАН и негови речници

 

1. История на България (1878 -1885г.) 

 

 

949.72(092)  + 92

 

Ключови думи: 1. изложба 

 

Тематични рубрики: 1. Статии за Н. Марков 

 

Географски понятия: 1. Хасково 

 

За него: 1. Марков, Нестор 

 

  

 

Сист. No: 47673

 

 Индекс по АВТОРИ

Атанасова, Виолета 34 
Божинова, Буряна 
60 
Василева, Калинка 
80 88 
Веселинов, Димитър 
35 
Вълев, Коста 
36 
Вълчев, Милен 
123 
Вълчинов, Тянко 
119 
Георгиев, Румен 
129 
Гецова, Теменуга 
65 71 
Господинов, Господин 
78 
Граматиков, Георги 
120 
Груев, Йоаким 
37 38 39 
Димитрова, Мария 
104 
Димов, Недялко 
33 59 64 70 72 76 81 87 91 92 93 96 103 116 121 122 129 
Динков, Кирил 
69 
Добрев, Господин 
50 77 79 89 102 
Дончева, Дора 
124 
Заимов, Стоян 
67 
Ивановски, Недялко 
105 
Калдиева, Стефана 
61 
Каракачанов, Георги 
85 98 101 
Кирилова, Емилия 
31 
Койчева, Величка 
73 
Колев, Борис 
45 
Костова, Тони 
113 
Кънев, Нейчо 
115 128 
Кювлиева, Веса 
68 106 
Кювлиева-Мишайкова, Веса 
66 74 
Ловджиева, Мария 
131 133 136 137 
Маймунков, Петър 
54 
Маринов, Марин 
82 
Маринова, Снежана 
114 
Марков, Господин 
99 
Марков, К. 
110 
Марчев, Марчо Т. 
41 
Милков, Тодор 
42 
Митков, Въко 
75 90 94 107 109 
Михайлова, Златка 
117 
Михайловски, Ст. 
52 
Младенова, Мария 
100 135 
Нанчев, Йордан 
83 97 122 125 
Недялков, Недялко 
84 
Оден, Алфред 
51 
Петрова, Олга 
108 
Попов, Г. 
47 
Попов, Георги В. 
48 
Ракитин, Никола Василев 
49 
Русев, Никола 
58 112 
Сарафов, Иван 
53 
Спиров, Спиро 
56 
Стоянова, Радка 
57 
Танков, Константин 
126 
Ташев, Ташо В. 
43 
Тодоров, Димо 
62 
Тодорова, Весела 
132 134 
Тончев, Петър 
95 
Топузов, Иван 
53 
Трифонов, Юрдан 
44 
Хлебаров, Г. С. 
53 
Чавдарова, Таня 
118 
Чаръков, Д. 
55 
Янакиева, Елена 
127 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Астрономически и метеорологически явления 23 
БАН отдава почит на будителя Нестор Марков 
131 
БАН отдава почит на будителя Нестор Марков 
132 
Бележити научни и обществени дейци от рода Демиреви 
41 
Бележки по народообразователното дело в града Плевен и околията му през 1867 - 1873 година 
30 
Библиотеката с дигитална изложба за Нестор Марков 
130 
Борец за просвета и свобода 
64 
Буквар за французкий език от Н. Марков 
1 
Българският модел за обучение по френски език през Възраждането 
35 
Българско - френски и френско - български джебенъ речник = Dictionnaire de poche bulgarie - francais et francais - bulgare 
2 
Българско - френски речник = Dictionnaire bulgare - francais 
3 
Виден възрожденец 
86 
Възраждането на село Криво поле 
80 
Възрожденецът Нестор Марков 
112 
Вълнения по Хасковско и Старо - Загорско 
37 
Върху някои различия и непълноти в биографията на Нестор Марков 
107 
Габрово, 10 март 1874 
26 
Габрово, 7 септември 1873 
25 
Гений на българския език 
99 
Геомeтрия праволинейна, тригонометрия и статика 
4 
Граматика за турский язик 
5 
Граматика малка за турский язик 
6 
Граматика на турскый язык 
7 
Гръците и българете 
24 
Да даде на народа си всичко... 
60 
Да съхраним паметта на хасковските възрожденски учители 
109 
Двама хасковци по пътищата на Освободителната война 
101 
До Веселин Груев - София 
38 
Доклад на Старо - Загорския префект върху състоянието на поверения му департамент 
28 
Една книга " Ad usum scholarum " 
52 
Живот на границата между две епохи 
133 
Живот, отдаден на България 
81 
Живот, посветен на свята идея 
95 
За един забравен възрожденец и библиографията за него 
127 
За сръдоточната земна топлина - важните следствия, които могат ся извади от нея 
18 
Законност, справедливост и човечност е веруюто на държавника Нестор Мартов 
116 
Записките на Нестор Марков за кърджалийските размирици 
88 
Изложба за Марков гастролира в страната 
137 
Изостряне на църковно - националната борба 
69 
Изпраща списък на Груеви ученици от Хасковско 
42 
Изтъкнат просветител и книжовник 
87 
Искри от възрожденски пламък 
66 
Класното училище 
44 
Книжовното наследство на Нестор Марков 
75 
Към представителите [ в църковно - народния събор ] 
17 
Лексикографски принос на Н. Марков 
68 
Лексикологическа граматика за изучаване французкий язик и стил 
8 
М. Гочев - Галинъ 
29 
Малка аритметика за първоначалните ученици 
9 
Марков, Нестор 
40 43 
Миналото 
67 
Н. Марков. Пълен френско - български речник 
51 
Най - голяма сила са тромпите, които станаха на 23 май 1872 в Русе 
22 
Народен учител и изтъкнат родолюбец 
85 
Народно събуждане в един кът на нашето отечество 
31 
Началото 
119 
Недялко Димов списва вестник за Нестор Марков 
134 
Нестор Марков ( 1836 - 1916 ) 
76 
Нестор Коларов Марков 
59 
Нестор Марков 
33 34 45 46 49 54 70 72 78 125 129 
Нестор Марков - изтъкнат представител на българската двуезична лексикография 
74 
Нестор Марков - създателят на читалище " Съгласие" [Плевен ] 
100 
Нестор Марков 1836 - 1916 
93 
Нестор Марков в Габрово 
62 
Нестор Марков в София 
71 
Нестор Марков владее гения на българския език 
102 
Нестор Марков във Варна 
90 
Нестор Марков Демирев 
57 58 
Нестор Марков и възраждането на Хасковския край 
77 
Нестор Марков като префект на Старозагорския департамент, в светлината на непубликувани документи 
73 
Нестор Марков педагог и просветител 
126 
Неуморим реформатор и патриот 
50 
Ново духовно огнище - читалище " Заря" и мястото му в българските възрожденски процеси на град Хасково 
120 
Новобългарското училище в Хасково 1846 - 1944 г. 
122 
Опити за възстание, последни години от учителството ми 
39 
Опълченецът Нестор Марковъ 
91 
Патриот с пословична скромност ( Памет ) 
89 
Песень за даскалъ Нестора 
83 
Пловдив в живота на Нестор Марков 
94 
Портрети и щрихи от литературната история на Хасково 
97 
Предмет на читалищата 
19 
Приносът на Нестор Марков за френското културно влияние у нас 
106 
Просветен и обществен деец 
63 
Просветно - културен живот, учебно дело и читалищна дейност 
121 
Пълен френско - български речник = Dictionnaire complet frangcais - bulgare 
10 
Пълен френско - български речникъ = Dictionnaire frangcais - bulgare 
11 
Пъленъ френско - български речникъ 
12 
Първоучителите 
103 
Първоучителят - род и следовници 
111 
Радетели за културен възход 
56 
Развой на образователното дело в Плевен 
36 
Разсъждение по решението на въпроса за празника Святи Кириля и Методия в Русчушкото централно училище 
21 
Речниците на Нестор Марков 
96 
Родолюбецът Нестор Марков 
79 
Родът на Нестор Марков 
110 
Семейството на кривополеца 
84 
Словото, с което Старо - Загорския префект е отворил първата сесия на Старо - Загорския Главен съвет 
27 
Спомени 
47 48 
Спомени от Габрово през 1876 год 
16 
Спомени, които ни правят българи 
82 
Строителят на съвременна Стара Загора 
115 
Събрание аритметические задатъци 
13 
Създателят на речника, подарен на Ленин 
65 
Тачен общественик и книжовник 
92 
Трима родолюбиви българи възродиха Стара Загора 
114 
Училището в Харманли - непрестанна борба за четмо и писмо на български език 
118 
Учител - възрожденец 
55 
Учител в Габрово 
104 
Учител в Плевен 
108 
Учител в Хасково 
105 
Учителят и книжовникът Нестор Марков 
135 
Учителят Нестор Марков е основателят на най - старото читалище в Плевен 
113 
Френско - български речник 
14 
Харманли пази свети спомени ... 
98 
Хасковлия не дава Фердинанд да прилапа остров на Марица 
123 
Хвърковата чета разнася страх и трепет 
32 
Цани Гинчев 
53 
Честваме бележити годишнини на Нестор Марков - един от строителите на съвременна България 
128 
Чисти лъжи и мюзевирлици на гръците 
20 
Читалище " Съгласие" и днес пази огъня на първите си дейци 
124 
Чорбаджии предават габровските даскали 
136 
220 - годишна е историята на Демиревския род 
117 
70 години от отпечатването на първия българско - румънски речник 
61 
Dictionnaire de poche bulgarie - francais et francais - bulgare en deux volumes 
15