Александър Паскалев

Библиотеки

"Всемирна библиотека"

- 1 -

 

 

 

Уайлд, Оскар

   Саломе. : Драма в 1 д. / Оскар Уайлд ; Прев. от фр. Пейо К. Яворов, Пейо К. Яворов . - София: Ал. Паскалев, 1910. - 46 с. - (Всемирна библ. № 1)

 
    2.изд.,1911. - 62 с.
   3.изд., 1917. - 62 с.- (Всемирна библ. № 1-1а)
   
 

 

 корица 

 

Сист. No: 2840

 

- 2 -

 

 

 

Франс, Анатол

   Кренкебил : [Повест] / Анатол Франс ; Прев. Николай Николаев, Николай Николаев ; Очерк за автора Зинаида Венгерова, Зинаида Венгерова . - София: Ал. Паскалев, [1910](печ.Либер. клуб). - 87 с. - (Всемирна библ. № 4)

   

 

  

 

Сист. No: 3010

 

- 3 -

 

 

 

Хамсун, Кнут

   Виктория : Историята на една любов / Кнут Хамсун ; Прев. от нем. Иван Василев Дорев, Иван Василев Дорев . - София: Ал. Паскалев. 1910. - 118 с. - (Всемирна библ. № 2)

 
    2.изд.София: Ал. Паскалев [печ.Бъзайтов], 1911. - 164 с.
   3.изд. София: Ал. Паскалев [печ.Либер. клуб], 1915 .- 159 с. :1 л. портр. - (Всемирна библ. № 2-2а)
   4.изд. София: Ал. Паскалев [печ.Либер. клуб],1917. - 159 с. - (Всемирна библ. № 2-2а и б)
   [5.изд.] [1919]. - 139 с. 3 лв.
   6.изд. [1920-1921]. -122 с. :с 1 л. портр.
   
 

 

  

 

Сист. No: 2843

 

- 4 -

 

 

 

Шекспир, Уилям

   Укротяване на опърничавата. : Комедия в 5 д. / Уилям Шекспир ; Прев. Пенчо Славейков, Пенчо Славейков . - . [София]: Ал. Паскалев [1910]. - 61 с. - (Всемирна библ.№ 3)

 
    2. изд.Приспособен за сцената превод на Пенчо Славейков и Пейо Яворов. С., Ал. Паскалев и сие[1912]. 72 с. 30 ст.
    3. изд.Приспособен за сцената превод на Пенчо Славейков и Пейо Яворов. София: Ал. Паскалев и сие,1917. -79 с.
    4. изд.Приспособен за сцената превод на Пенчо Славейков и Пейо Яворов. София: Ал. Паскалев и сие, Придворна печ. [1920]. - 64 с.
    5. изд.Приспособен за сцената превод на Пенчо Славейков и Пейо Яворов. София: Ал. Паскалев и сие(печ. Гладстон,).1925. - 78 с.
   
 

 

 корица 

 

Сист. No: 2845

 

- 5 -

 

 

 

Шницлер, Артур

   Жената с ханджара : Драма / Артур Шницлер ; Прев. от нем. Кирил Христов, Кирил Христов ; Очерк за автора П. Коган, П. Коган ; Прев. М. Мишайкова, М. Мишайкова, Димитър Бабев, Димитър Бабев . - София: Ал. Паскалев, [1910]( печ. Либер. клуб). - 51с. - (Всемирна библ. № 5)

 
    
   
 

 

  

 

Сист. No: 3011

 

- 6 -

 

 

 

Андреев, Леонид Николаевич

   Сава : Драма в 4 д. / Леонид Николаевич Андреев ; Прев. Иван Арнаудов, Иван Арнаудов . - София: Ал. Паскалев и сие, 1911(печ. П.М. Бъзайтов). - 135 с.- (Всемирна библ. № 57 - 58).

   

 

  

 

Сист. No: 3055

 

- 7 -

 

 

 

Весели разкази  : Хуморист. бисери от рус. авт.: [Кн.] I /  Ред. Димитър Подвързачов, Димитър Подвързачов . - София: Ал. Паскалев, 1911(печ. Либер клуб). -112 с. - (Всемирна библ. №19 и 20)

   

 

  

 

Сист. No: 3033

 

- 8 -

 

 

 

Гогол, Николай Василиевич

   Похожденията на Чичикова или Мъртвите души : Поема: Т. I - II / Николай Василиевич Гогол ; Прев. Г. А. Миндов, Г. А. Миндов, Димитър Подвързачов, Димитър Подвързачов . - София: Ал. Паскалев, [1911-1914](печ. Либер. клуб). -с ил. - (Всемирна библ. № 6 -10 и 146 -150)

 
    І. [1911]. - 13 с. : с ил.
   ІІ .С прибавка: Разбор на Мъртвите души за школската младеж. - София : [1914]. - 336 с. 2. изд.Т.І - ІІ.[ 1911 -1921].
   І.(1914). - 470 с. : с ил.
   II. София: [1921]. (Придворна печ.). - 220 с.: с ил.
   3. прераб. изд. -Т.І -ІІ [1919] -(1925).
   І.[1919]. - 397 с.
   II. София: (1925)( печ. Произв. Кооп. Напред). - 315 с.
   
   
 

 

  

 

Сист. No: 3012

 

- 9 -

 

 

 

Гончаров, Иван Александрович

   Обикновена история : Роман : В. 2.ч. / Иван Александрович Гончаров ; Прев. от ориг. Димитър Подвързачов, Димитър Подвързачов, Тома Петров, Тома Петров . - София: Ал. Паскалев, 1911(печ. Либер клуб). - (Всемирна библ. № 41 -47)

 
    I. -248 с.
   II. - 296 с.
 

 

  

 

Сист. No: 3048

 

- 10 -

 

 

 

Гьоте, Йохан Волфганг

   Страданията на младия Вертер : [Роман] / Йохан Волфганг Гьоте ; Прев. от нем. Кр. Ангелов, Кр. Ангелов . - София: Ал. Паскалев, [1911](печ. С.М.Стойков). - 193 с.- (Всемирна библ. № 75 - 77)

 
    2. изд. - София: 1915(печ. Либер. клуб). - 168 с.
   3. изд. - 1917(печ. Напред).-186 с. - (Всемирна библ. № 75 - 77)
   4.изд. - София : [1920] (печ. Либер клуб). - (Всемирна библ. № 75)
   5. изд. - 1925 - (Всемирна библ. № 75)
 

 

  

 

Сист. No: 3065

 

- 11 -

 

 

 

Ибсен, Хенрик

   Народен враг : Драма в 5 д. / Хенрик Ибсен ; Прев. от нем. В. (Кръстьо Кръстев) Миролюбов, В. (Кръстьо Кръстев) Миролюбов ; Ред. и предг. В. (Кръстьо Кръстев) Миролюбов, В. (Кръстьо Кръстев) Миролюбов . - София: Ал. Паскалев, 1911( печ. П.М.Бъзайтов). - 160 с. -( Всемирна библ. № 39 -40)

 
    2.изд. - [1918].- 160 с.
   3. изд. -София: [1925][печ. Фотинов].- 164 с.
 

 

  

 

Сист. No: 3047

 

- 12 -

 

 

 

Короленко, Владимир Галактионович

   Старият звънар; Гората ечи; Сън на Макара : Разкази / Владимир Галактионович Короленко ; Прев. Г. А. Миндов, Г. А. Миндов, Д. Подвързачов, Д. Подвързачов . - София: Ал. Паскалев, 1911. - 95 с. - (Всемирна библ. № 25)

   

 

  

 

Сист. No: 3037

 

- 13 -

 

 

 

Лилиенкрон, Детлев фон

   Военни разкази : Заобиколени; Една лятна билка / Детлев фон Лилиенкрон ; Прев. от нем. Йордан Маринополски, Йордан Маринополски . - София: Ал. Паскалев, 1911(печ.Либер. клуб). - 51 с. -(Всемирна библ. № 48)

   

 

  

 

Сист. No: 3049

 

- 14 -

 

 

 

Луис, Пиер

   Афродита : Антични нрави / Пиер Луис ; Прев. [от фр.] Димчо Дебелянов, Димчо Дебелянов .- София: Ал. Паскалев, 1911(печ. Либер клуб). - 272 с. - (Всемирна библ. № 21, 22, 23)

   

 

  

 

Сист. No: 3034

 

- 15 -

 

 

 

Метерлинк, Морис

   Княгиня Малена : Драма в 5 д. / Морис Метерлинк ; Прев. [от фр.] Иван С. Андрейчин, Иван С. Андрейчин . - София: Ал. Паскалев, 1911(печ.Либер. клуб). - 120 с. - (Всемирна библ. № 32 -33)

   

 

  

 

Сист. No: 3041

 

- 16 -

 

 

 

Мопасан, Ги дьо

   Разкази / Ги дьо Мопасан ; Прев. Константин Константинов, Константин Константинов . - София: Ал. Паскалев, 1911. - 96 с. с портр. - (Всемирна библ. № 24)

 
    2.изд. -1918. -( Всемирна библ. № 24, 24 а, 24 б) 

 

  

 

Сист. No: 3036

 

- 17 -

 

 

 

Приближени хоризонти  : Стихотворения /  Прев. от рус., нем., итал. и фр. Кирил Христов, Кирил Христов . - София: Ал. Паскалев, 1911. - 129 с. -( Всемирна библ. № 17 и 18)

   

 

  

 

Сист. No: 3032

 

- 18 -

 

 

 

Пушкин, Александър Сергеевич

   Борис Годунов / Александър Сергеевич Пушкин ; Прев. К. Христов, К. Христов ; Със статия Висарион Белински, Висарион Белински . - София: Ал. Паскалев и сие, 1911(печ. Либер. клуб). - 152 с. - (Всемирна библ. № 37 и 38)

 
    [2. изд]. -140 с. -( Всемирна библ. № 37) 

 

  

 

Сист. No: 3044

 

- 19 -

 

 

 

Святоплук, Чех

   Разкази : Ябълчевото дърво; Жоли; Заложеният характер: С биогр. черти за авт. / Чех Святоплук ; Прев. Спас Ганев, Спас Ганев . - София: Ал. Паскалев, 1911(печ. Либер. клуб). - 64 с. - (Всемирна библ. № 50)

   

 

  

 

Сист. No: 3051

 

- 20 -

 

 

 

Славейков, Пенчо Петков

   Немски поети : Отбор, песни и характеристики на поетите / Пенчо Петков Славейков . - София: Ал. Паскалев, 1911(печ. С.М. Стайков). - 190 с. -( Всемирна библ. № 26 -28)

 
    Част от тиража на същото изд. излиза и на луксозна хартия 8 формат.
   2. изд. -София: [1917](печ.Либер. клуб). - (Всемирна библ. № 26 - 28а).- 186 с.
   
 

 

  

 

Сист. No: 3038

 

- 21 -

 

 

 

Софокъл

   Антигона : Трагедия / Софокъл ; Прев. Пенчо П. Славейков, Пенчо П. Славейков . - София: Ал. Паскалев,1911(печ. Бъзайтов). - 159 с. -( Всемирна библ. № 34 -35)

 
    2. попр. изд. -София: [1914](печ. Напред). - 160 с.
   3. изд. -1918.- 77 с.
   4. изд. - [1918]. - (Всемирна библ.)- 74 с.
   5. зд. - София: [1925] (кооп. печ. Напред) . -76 с.
   6. изд. - [1925 - 1929].- 64 с.
   
 

 

  

 

Сист. No: 3042

 

- 22 -

 

 

 

Тургенев, Иван Сергеевич

   Стихотворения в проза : Senilia / Иван Сергеевич Тургенев ; Прев. Р. Кръстева, Р. Кръстева . - София: Ал. Паскалев, [1912](печ. Либер. клуб). - 111 с. - (Всемирна библ. № 52-53)

   

 

  

 

Сист. No: 3053

 

- 23 -

 

 

 

Уайлд, Оскар

   Притчи и приказки /  Прев. от рус. и фр. Георги А. Миндов, Георги А. Миндов, Оскар Уайлд . - София: Ал. Паскалев, 1911(печ. П. М. Бъзайтов). - 96 с. - (Всемирна библ. № 36)

   

 

  

 

Сист. No: 3043

 

- 24 -

 

 

 

Франс, Анатол

   Таис : Роман / Анатол Франс ; Прев. [от фр.] Иван Радославов, Иван Радославов . - София: Ал. Паскалев, 1911(печ.Либер. клуб). - 231 с. - (Всемирна библ. № 29 -30)

 
    За 1 изд. се смята публ. в сп. Библиотека,Г. IV , кн. 3. 

 

  

 

Сист. No: 3039

 

- 25 -

 

 

 

Хайне, Хайнрих

   Идеи ; Пътни картини / Хайнрих Хайне ; Прев. от нем. Хенрих Левенсон, Хенрих Левенсон, Константин Константинов, Константин Константинов . - София: Ал. Паскалев, 1911( печ. Либер. клуб). -93 с. : 1. портр. - ( Всемирна библ. №13)

 
    Сравнили с рус. прев. Хенрих Левенсон и Константин Константинов. 2. изд. - 1917. - 1 портр. 

 

  

 

Сист. No: 3015

 

- 26 -

 

 

 

Хамсун, Кнут

   Преживени дреболии : Разкази / Кнут Хамсун ; Прев. от рус. Тома Петров, Тома Петров ; Очерк за автора Ж. Горелик, Ж. Горелик . - София: Ал. Паскалев, 1911(печ. Либер. клуб). - 95 с. с 1 портр. - ( Всемирна библ. №14)

 
    [2. изд. ] -София : 1917(акц.печ.Напред). -87 с. - ( Всемирна библ. № 14 -14б ). 

 

 корица 

 

Сист. No: 3016

 

- 27 -

 

 

 

Хауптман, Герхарт

   Ханеле; Фантастични сцени / Герхарт Хауптман ; Прев. от нем. Михаил Кремен, Михаил Кремен . - София: Ал. Паскалев, [1911]. - 95 с. - (Всемирна библ. № 11)

   

 

  

 

Сист. No: 3013

 

- 28 -

 

 

 

Якобсен, Нилс Петер

   Рози би трябвало да има там ... : 4 разказа: С бележки за автора / Нилс Петер Якобсен ; Прев. от нем. Александър Балабанов, Александър Балабанов . - София: Ал. Паскалев, 1911(печ. Либер. клуб). - 64 с. - (Всемирна библ. № 51)

   

 

  

 

Сист. No: 3052

 

- 29 -

 

 

 

Андреев, Леонид Николаевич

   Ангелчето; Лъжата : Разкази / Леонид Николаевич Андреев ; Прев. Елена Шеханова, Елена Шеханова . - София: Ал. Паскалев и сие, [1912][печ. Либер клуб]. - 40 с. : с 1 портр. - (Всемирна библ. № 90)

   

 

  

 

Сист. No: 3072

 

- 30 -

 

 

 

Андреев, Леонид Николаевич

   Мълчание; Живели са ... : Разкази / Леонид Николаевич Андреев ; Прев. Г.А. Миндов, Г.А. Миндов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1912](печ. Либер клуб). - 59 с. с 1 л. портр. - (Всемирна библ. № 89)

   

 

  

 

Сист. No: 3071

 

- 31 -

 

 

 

Бекфорд, Уилям

   Ватек : Арабска приказка / Уилям Бекфорд ; Прев. [от фр.] Страшимир Кринчев, Страшимир Кринчев ; Прев. от ориг. Страшимир Кринчев, Страшимир Кринчев . - София: Ал. Паскалев и сие, [1912](печ. С.М.Стайков).- 156 с. с 1 портр. - (Всемирна библ. № 97 - 99)

   

 

  

 

Сист. No: 3079

 

- 32 -

 

 

 

Бьорнсон, Бьорнстерне

   Свръх силите ни : Драма / Бьорнстерне Бьорнсон ; Прев. Димитър Бабев, Димитър Бабев . - София: Ал. Паскалев, [1912](печ. П. М. Бъзайтов). - 224 с. : с портр. - (Всемирна библ. 86 - 88).

   

 

  

 

Сист. No: 2680

 

- 33 -

 

 

 

Гаршин, Всеволод Михайлович

   Надежда Николаевна; Четири дни : Разкази / Всеволод Михайлович Гаршин ; Прев. Тома Петров, Тома Петров . - София: Ал. Паскалев и сие, 1912(печ. Либер. клуб). - 125 с. - (Всемирна библ. № 61 и 62)

   

 

  

 

Сист. No: 3058

 

- 34 -

 

 

 

Гаршин, Всеволод Михайлович

   Онова, което не е било; Вестовой офицер; Произшествие : Разкази / Всеволод Михайлович Гаршин ; Прев. Тома Петров, Тома Петров . - София: Ал. Паскалев и сие, [1912](печ. Либер. клуб). - 58 с. - (Всемирна библ. № 60)

   

 

  

 

Сист. No: 3057

 

- 35 -

 

 

 

Гаршин, Всеволод Михайлович

   Страхливец; Из спомените на редник Иванов : Разкази / Всеволод Михайлович Гаршин ; Прев. Тома Петров, Тома Петров - София: Ал. Паскалев и сие, [1912] (печ. Ден). - 112 с. - (Всемирна библ. № 64)

   

 

  

 

Сист. No: 3060

 

- 36 -

 

 

 

Гаршин, Всеволод Михайлович

   Твърде късичък роман; Среща; Нощ : Разкази / Всеволод Михайлович Гаршин ; Прев. Тома Петров, Тома Петров . - София: Ал. Паскалев и сие, 1912(печ. Либер. клуб). - 68 с. - (Всемирна библ. № 63)

   

 

  

 

Сист. No: 3059

 

- 37 -

 

 

 

Гаршин, Всеволод Михайлович

   Червеният цветец; Художници; Atalea princes : Разкази / Всеволод Михайлович Гаршин ; Прев. Михаил Кремен, Михаил Кремен . - София: Ал. Паскалев, 1912(печ. Б.М.Бъзайтов). - 80 с. - (Всемирна библ. № 59 -59 д)

   

 

  

 

Сист. No: 3056

 

- 38 -

 

 

 

Достоевски, Фьодор Михайлович

   Вечният мъж : [Разказ] / Фьодор Михайлович Достоевски ; Прев. А. Карима, А. Карима . - София: Ал. Паскалев и сие, [1912](печ. Либер. клуб). - 223 с. - (Всемирна библ. № 65 - 67)

   

 

 корица 

 

Сист. No: 2738

 

- 39 -

 

 

 

Зола, Емил

   Приказки на Нинон / Емил Зола ; Прев. [от фр.] Константин Константинов, Константин Константинов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1912](печ. С.М.Стайков). - 106 с. с 1 портр. - (Всемирна библ. № 81-82)

   

 

  

 

Сист. No: 3067

 

- 40 -

 

 

 

Ибсен, Хенрик

   Джон Габриел Боркман : Драма в 4 д. / Хенрик Ибсен ; Прев. от нем. и ред. В. (Кръстьо Кръстев) Миролюбов, В. (Кръстьо Кръстев) Миролюбов . - София: Ал. Паскалев, [1912] (печ. Либер. клуб). - 125 с. - (Всемирна библ. № 95 -96)

   

 

  

 

Сист. No: 3078

 

- 41 -

 

 

 

Куприн, Александър Иванович

   Гамбринус; Как бях актьор; Белите нощи : Разкази / Александър Иванович Куприн ; Прев. от рус. Хенрих Левенсон, Хенрих Левенсон . - София: Ал. Паскалев и сие, [1912](печ. С.М.Стайков). -107 с. : с 1 портр. - (Всемирна библ. № 93 -94)

   

 

  

 

Сист. No: 3076

 

- 42 -

 

 

 

Метерлинк, Морис

   Мария Магдалина : Пиеса в 3 д. / Морис Метерлинк ; Прев. Д. Божков, Д. Божков . - София: Ал. Паскалев и сие, [1912]. - 91 с. - (Всемирна библ. № 91)

   

 

  

 

Сист. No: 3073

 

- 43 -

 

 

 

Толстой, Лев Николаевич

   Хаджи Мурат / Лев Николаевич Толстой ; Прев. Христо Досев, Христо Досев . - София: Ал. Паскалев и сие, [1912](печ. Либер.клуб). - 230 с. : с ил. - (Всемирна библ. № 54 -55)

 
    Прев. от ръкописите. 

 

  

 

Сист. No: 3054

 

- 44 -

 

 

 

Тургенев, Иван Сергеевич

   В навечерието : Роман / Иван Сергеевич Тургенев ; Прев. Людмил Стоянов, Людмил Стоянов . - София: Ал. Паскалев, [1912]. - 230 с. с 1 портр. - (Всемирна библ. № 68 - 70)

 
    2. изд. -[1912 -1913].- 240 с. 

 

  

 

Сист. No: 3062

 

- 45 -

 

 

 

Тургенев, Иван Сергеевич

   Навечерие : Роман в XXXV гл. / Иван Сергеевич Тургенев ; Прев. Георги А. Миндов, Георги А. Миндов . - София: Ал. Паскалев, [1912](печ. произв. кооп. Напред1925). - 279 с. - (Всемирна библ. № 68 - 70)

   

 

  

 

Сист. No: 3063

 

- 46 -

 

 

 

Уайлд, Оскар

   Рибарят и душата му: Приказка; Редингската тъмница: Балада : И кратки биографични черти за автора от Елена Шеханов / Оскар Уайлд ; Прев. Георги Миндов, Георги Миндов . - София: Ал. Паскалев, [1912]. - 108 с. - (Всемирна библ. № 83 - 84)

   

 

  

 

Сист. No: 3068

 

- 47 -

 

 

 

Хамсун, Кнут

   Разкази и ескизи / Кнут Хамсун ; Прев. от рус. М.П. Благовещенска, М.П. Благовещенска, Тома Петров, Тома Петров . - София: Ал. Паскалев, [1912] (печ.Либер. клуб). - 100 с. с 1 портр. - (Всемирна библ. № 49)

 
    2. изд. -(1917)(печ. Напред). -107 с. - (Всемирна библ. № 49,49 а и 49 б) 

 

  

 

Сист. No: 3050

 

- 48 -

 

 

 

Шекспир, Уилям

   Крал Хенрих Четвърти : Драматична хроника в 5 д. / Уилям Шекспир ; Прев. Кирил Христов, Кирил Христов . - София: Ал. Паскалев, [1912](печ. С.М.СТайков). - 196 с. - (Всемирна библ. № 78 - 80)

 
    2.изд. - София : [1921] (печ.Либер. клуб).- 167 с.
   
 

 

  

 

Сист. No: 3066

 

- 49 -

 

 

 

Шницлер, Артур

   Аплодиран; Цветя : Разкази / Артур Шницлер ; Прев. от нем. Михаил Теофилов, Михаил Теофилов . - София: Ал. Паскалев, [1912](печ. Либер. клуб). - 72 с. с 1 л. портр. - (Всемирна библ. № 85)

   

 

  

 

Сист. No: 3069

 

- 50 -

 

 

 

Шницлер, Артур

   Жената на мъдреца; Раздяла : Разкази / Артур Шницлер ; Прев. от нем. Михаил Теофилов, Михаил Теофилов . - София: Ал. Паскалев, [1912](печ.Либер. клуб). - 54 с. - (Всемирна библ. № 92)

   

 

  

 

Сист. No: 3074

 

- 51 -

 

 

 

Щорм, Теодор

   Именското езеро : Новела / Теодор Щорм ; Прев. от нем. Хенрих Левенсон, Хенрих Левенсон . - София: Ал. Паскалев,[1913]. - 56 с. -( Всемирна библ. № 100)

 
    2. изд. -София: 1917[печ. Либер. клуб].- 56 с. 

 

  

 

Сист. No: 3080

 

- 52 -

 

 

 

Аристофан

   Ахарняни или война и мир : Комедия / Аристофан ; Прев. от ориг. Ал. Балабанов, Ал. Балабанов . - София: Ал. Паскалев, [1914](печ. Напред). - 72 с. - (Всемирна библ. № 114 , 114 а, 114 б)

 
    2. изд. - 1918. - 72 с.
   3. изд. - [1919 -1920]. - 60 с. - (Всемирна библ. № 114).
 

 

  

 

Сист. No: 3085

 

- 53 -

 

 

 

Аристофан

   Женска управия : Комедия / Аристофан ; Прев. от ориг. Ал. Балабанов, Ал. Балабанов . - София: Ал. Паскалев, [1914](печ. Напред). - 79 с. - (Всемирна библ. №113, 113 б)

 
    2. изд. - София: [1917]. - 79
   3. изд. - София: [1919]. - 58 с.
   4. изд. - София: (1925)(печ. св. Климент).- 77 с.
 

 

  

 

Сист. No: 3083

 

- 54 -

 

 

 

Избрани страници из дневника на Мария Башкирцева  / Мария Башкирцева ; [С предг. от] Франсоа Копе, Франсоа Копе ; Прев. Людмил Стоянов, Людмил Стоянов . - София: Ал. Паскалев, [1914](печ. Напред). - 256 с. : с 2 л. ил. - (Всемирна библ. № 142 - 145)

   

 

  

 

Сист. No: 3110

 

- 55 -

 

 

 

Доде, Алфонс

   Дребосъчето / Алфонс Доде ; Прев. [от фр.] Константин Константинов, Константин Константинов . - София: Ал. Паскалев, [1914](печ. Либер. клуб). -376 с. -(Всемирна библ. №123 - 128).

 
    2. попр. изд. -София:1921(Придворна печ.). -284 с. -( Всемирна библ. № 123)
   
 

 

  

 

Сист. No: 3099

 

- 56 -

 

 

 

Доде, Алфонс

   Тартарен Тарасконски / Алфонс Доде ; Прев. Григор Пасков, Григор Пасков . - София: Ал. Паскалев, [1914](печ. Либер. Клуб). - 139 с. - (Всемирна библ. № 133 -134).

   

 

  

 

Сист. No: 3104

 

- 57 -

 

 

 

Еврипид

   Медеа : Трагедия / Еврипид ; Прев. от ориг. Ал. Балабанов, Ал. Балабанов . - София: Ал. Паскалев, [1914](печ. Напред). - 72 с. - (Всемирна библ. № 112)

 
    2. изд. -София: [1916][ печ. Либер. клуб]. - 64 с.
   3. изд. - [1917 -1920]. - 51 с.
   4 изд. - София :[1921](печ. Либер. клуб). - 48 с.
 

 

 корица 

 

Сист. No: 3082

 

- 58 -

 

 

 

Есхил

   Агамемнон : Трагедия / Есхил ; Прев. от ориг. Александър Балабанов, Александър Балабанов . - София Ал. Паскалев, 1914(печ. Напред). - 76 с. - (Всемирна библ. № 115)

 
    2. изд. - [1921]. - 63 с.
   3. изд. - [1925]. - 75 с.
 

 

 корица 

 

Сист. No: 3088

 

- 59 -

 

 

 

Есхил

   Евмениди : Трагедия / Есхил ; Прев. от ориг. Александър Балабанов, Александър Балабанов . - София: Ал. Паскалев, [1914](печ. Напред). - 55 с. - (Всемирна библ. №117).

 
    2. изд. - [1919]. - 43 с.
   3. изд. - София: (1925)(печ. Гладстон).- 52 с.
 

 

  

 

Сист. No: 3096

 

- 60 -

 

 

 

Есхил

   Орест : Трагедия / Есхил ; Прев. от ориг. Александър Балабанов, Александър Балабанов . - София: Ал. Паскалев, [1914](печ. Напредък). - 48 с. -( Всемирна библ. 116)

 
    2. изд. - София: [1919](печ. С.М.Стайков). - 38 с.
   3. изд. (кор. 2 изд.) - София: (1925)(печ.Фотинов).- 48 с.
 

 

 корица 

 

Сист. No: 3095

 

- 61 -

 

 

 

Михаелис, Карин

   Опасна възраст : Писмо и дневник / Карин Михаелис ; Прев. от дат. Божан Ангелов, Божан Ангелов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1914](печ. Либер.клуб). - 151 с. - (Всемирна библ. № 152-153)

   

 

  

 

Сист. No: 3113

 

- 62 -

 

 

 

Софокъл

   Едип цар / Софокъл ; Прев. от [старогр.] Александър Балабанов, Александър Балабанов . - София: Ал. Паскалев,1914(печ. Напред). - 80 с. - (Всемирна библ.№ 31)

 
    3. изд.- София: 1917[печ. Либер. клуб].- - 72 с. -(Всемирна библ. № 31, 31а)
   4. изд. -София : [1919] (печ. Либер. клуб). - 65 с. -(Всемирна библ. № 31)
   др. 4. изд. -София: [1921] (печ. Либер. клуб). - 59 с.
   5. изд. -София: [1925] (печ Фотинов). - 76 с..
   6. изд. -София: [1927] (печ. Напред). - 76 с.
 

 

  

 

Сист. No: 3040

 

- 63 -

 

 

 

Софокъл

   Електра : Трагедия / Софокъл ; Прев. от ориг. Александър Балабанов, Александър Балабанов . - София: Ал. Паскалев, [1914](печ. Напред). - 72 с. - (Всемирна библ. № 129)

 
    2. изд. [1919 - 1920].- 55 с. 

 

 корица 

 

Сист. No: 3100

 

- 64 -

 

 

 

Суифт, Джонатан

   Пътуванията на Гъливера из далечни и незнайни страни по света : Пълно, без съкр. илюстр. изд.: Т. I - II / Джонатан Суифт ; Прев. Димитър Подвързачов, Димитър Подвързачов . - София: Ал. Паскалев, [1914](печ. Гутенберг). -(Всемирна библ. 101-106, 107-111)

 
    I. - 388 с.- с портр.
   II. - 331 с.
 

 

  

 

Сист. No: 3081

 

- 65 -

 

 

 

Теофраст

   Характери / Теофраст ; Прев. от ориг. Александър Балабанов, Александър Балабанов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1914](печ. Напред). -74 с. - (Всемирна библ. № 151)

   

 

  

 

Сист. No: 3112

 

- 66 -

 

 

 

Толстой, Лев Николаевич

   Казаци; Кавказка повест / Лев Николаевич Толстой ; Прев. от рус. Йордан Маринополски, Йордан Маринополски . - София: Ал. Паскалев, [1914](печ. Либер. клуб). - 288 с. - (Всемирна библ. № 118 -122)

   

 

  

 

Сист. No: 3097

 

- 67 -

 

 

 

Тургенев, Иван Сергеевич

   Фауст : Разкази / Иван Сергеевич Тургенев ; Прев. Георги А. Миндов, Георги А. Миндов . - София: Ал. Паскалев, [1914]( печ. с.М. Стайков). - 69 с. - ( Всемирна библ. № 135 )

 
    2. изд. - София: 1917[печ. Либер. клуб]. - 71 с. 

 

 корица 

 

Сист. No: 3105

 

- 68 -

 

 

 

Франс, Анатол

   Изворът на Света Клара / Анатол Франс ; Прев. [от фр.] Димчо Дебелянов, Димчо Дебелянов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1914](печ. с.М.Стайков). - 119 с. - (Всемирна библ. № 131-132)

   

 

  

 

Сист. No: 3103

 

- 69 -

 

 

 

Шекспир, Уилям

   Буря : Драма в 5. д. с епилог / Уилям Шекспир ; Прев. [в стихове] Людмил Стоянов, Людмил Стоянов . - София: Ал. Паскалев, [1914](печ. Гутенберг). -143 с. - (Всемирна библ. № 139 - 141)

   

 

  

 

Сист. No: 3109

 

- 70 -

 

 

 

Шекспир, Уилям

   Ромео и Жулиета : Трагедия в 5 д. / Уилям Шекспир ; Прев. Пенчо Славейков, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Пейо Яворов . - София:, Ал. Паскалев, [1914](печ. Либер. клуб. - 80 с. - (Всемирна библ. 16 -16а)

 
    Приспособен за сцената прев. на Пенчо Славейков и Пейо Яворов. 2. изд.-София: 1914[ печ. Напред]. - 99 с. -(Всемирна библ. № 16 - 16А)
   3. изд. -София : [1920] (Придворна печ.) -75 с.
   4. изд. -София: [1929] (печ. Фотинов.) - 99 с.
   др. 4. изд. [1942] (печ. Братя Миладинови). - 95 с.
 

 

 корица 

 

Сист. No: 3031

 

- 71 -

 

 

 

Шекспир, Уилям

   Сън в лятна нощ : Драма в 5 д. / Уилям Шекспир ; Прев. [в стихове] Людмил Стоянов, Людмил Стоянов . - София: Ал. Паскалев, [1914](печ. Гутенберг). - 149 с. - (Всемирна библ. №136 - 138)

   

 

  

 

Сист. No: 3107

 

- 72 -

 

 

 

Шницлер, Артур

   Анатол; Диалози / Артур Шницлер ; Прев. от нем. Михаил Теофилов, Михаил Теофилов . - София: Ал. Паскалев, [1914](печ. Напред). - 140 с. -( Всемирна библ. № 155 - 157)

   

 

  

 

Сист. No: 3117

 

- 73 -

 

 

 

Аристофан

   Облаци : Комедия / Аристофан ; Прев. от ориг. Ал. Балабанов, Ал. Балабанов . - София: Ал. Паскалев и сие, 1915(печ. Либер клуб). - 84 с. - (Всемирна библ. № 164, 165 и 165 а)

 
    
   2.изд. - София : [1917]. - 84 с.
   3. изд. - София : [1918]. - 74 с.
   Друго 3. изд. - София: (1925)(печ. Фотинов). - 88 с.
   
 

 

 корица 

 

Сист. No: 3120

 

- 74 -

 

 

 

Гьоте, Йохан Волфганг

   Ифигения в Таврида : Трагедия в 5 д. / Йохан Волфганг Гьоте ; Прев. от ориг. Л.И. Попов, Л.И. Попов . - София: Ал. Паскалев и сие, 1915( печ. Либер. клуб). - 111 с. - (Всемирна библ. № 161-163)

   

 

  

 

Сист. No: 3119

 

- 75 -

 

 

 

Еврипид

   Ифигения в Таврида : Трагедия / Еврипид ; Прев. от [старогр.] Ал. Балабанов, Ал. Балабанов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1915]. - 71 с. - (Всемирна библ. № 130)

 
    Прев. дословно. 2. изд. - [1921]. - 54 с. 

 

  

 

Сист. No: 3101

 

- 76 -

 

 

 

Корней, Пиер

   Сид : Трагедия в 5 д. / Пиер Корней ; Прев. [от фр.] Драган Зографов, Драган Зографов . - София: Ал. Паскалев, 1915. - 96 с. - (Всемирна библ. № 166 - 167)

   

 

  

 

Сист. No: 3121

 

- 77 -

 

 

 

Лермонтов, Михаил Юриевич

   Демон : Източна повест / Михаил Юриевич Лермонтов ; Прев. [в стихове] Людмил Стоянов, Людмил Стоянов . - София: Ал. Паскалев и сие, 1915(печ. Либер. клуб). -58 с. : с портр. - [Всемирна библ. № 154]

 
    
   2. прераб. изд. - 1917.- 56 с.
   [3.изд]. -София: [1919](печ. Просвещение). - 45 с. - (Всемирна библ). [№ 154].
   4. изд. -София: [1919]. -46 с. -( Всемирна библ. № 154.)
   др. 4. изд. -София : (1925)(печ. Фотинов). - 51 с. - (Всемирна библ.)
 

 

  

 

Сист. No: 3115

 

- 78 -

 

 

 

Отбрани откъслеци  : Нагласени за учащата се младеж : [I - II] . - София: Ал. Паскалев, 1915 - 1916(печ. Либер клуб). - (Всемирна библ. № 168 - 173 и 174 - 183)

 
    [I]- Българска поезия. - 1915. -324 с.
   [II]. - Из българската проза. - 1916. - 520 с.
 

 

  

 

Сист. No: 3122

 

- 79 -

 

 

 

Сенкевич, Хенрик

   Писма от Африка / Хенрик Сенкевич ; Прев. Христо Герчев, Христо Герчев . - София: Ал. Паскалев, 1915 (печ. Напред). - 412 с. : с 1л. портр. - (Всемирна библ. № 194 - 200)

   

 

  

 

Сист. No: 3124

 

- 80 -

 

 

 

Халбе, Макс

   Пороят : Драма в 3 д. / Макс Халбе ; Прев. от нем. М. Тихов, М. Тихов . - София: Ал. Паскалев, [1915](печ. Напред). - 128 с. - (Всемирна библ. № 158 -160)

   

 

  

 

Сист. No: 3118

 

- 81 -

 

 

 

Из българските писатели  : (За учащата се младеж): Т.I - II. . - София: Ал. Паскалев,1916( печ. Либер. клуб). - (Всемирна библ. № 184 - 193)

 
    I. - 224 с.
   II. - 304 с.
 

 

  

 

Сист. No: 3123

 

- 82 -

 

 

 

Гогол, Николай Василиевич

   Ревизор / Николай Василиевич Гогол ; Прев. Димитър Подвързачов, Димитър Подвързачов . - София: Ал. Паскалев и сие, 1917. - 144 с. - (Всемирна библ. № 201 - 203)

 
    2.попр. изд. -София:[1920] (печ. Либер клуб).- 118 с. - (Всемирна библ. № 20).
   др.2. попр. изд. - София:1925(печ. Ив. К. Божинов). - 155 с. -(Всемирна библ. № 201).
 

 

  

 

Сист. No: 3125

 

- 83 -

 

 

 

Есхил

   Прометей : Трагедия / Есхил ; Прев. от гръцки Александър Балабанов, Александър Балабанов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1917]. - 56 с. - (Всемирна библ. № 211-212)

 
    5. изд.( кор. 4. изд.)- София:[1919] (Придворна печ.). - 49 с. - (Всемирна библ. № 211).
   6 -7 изд. - Няма сведения.
   8. изд. - София: 1921(печ. Либер Клуб). - 52 с. -(Всемирна библ. № 211).
   9 -11 изд. - Няма сведения.
   [др. 12. прераб. изд.] - София : [192](печ Напред).- 60 с. -( Всемирна библ. № 211).
   
 

 

  

 

Сист. No: 3131

 

- 84 -

 

 

 

Лермонтов, Михаил Юриевич

   Герой на нашето време : Роман / Михаил Юриевич Лермонтов ; Прев. Людмил Стоянов, Людмил Стоянов . - София: Ал. Паскалев, [1917](печ. Либер. Клуб). - 240 с. - (Всемирна библ. № 71-74а)

 
    
   3.попр. изд. - София: [1920](печ. Либер клуб). - 190 с. - (Всемирна библ. № 71-74)
   4. изд. -София: (1925)(печ. Фотинов). - 248 с. - (Всемирна библ. № 71-74)
 

 

  

 

Сист. No: 3064

 

- 85 -

 

 

 

Молиер

   Скъперникът : Комедия в 5 д. / Молиер ; Прев. от ориг. Гр. Пасков, Гр. Пасков, Димчо Дебелянов, Димчо Дебелянов . - София: Ал. Паскалев, [1917]. - 96 с. - (Всемирна библ. № 208)

   

 

  

 

Сист. No: 3129

 

- 86 -

 

 

 

Молиер

   Скъперникът : Комедия в 5 д. / Молиер ; Прев. от ориг. Гр. Пасков, Гр. Пасков, Димчо Дебелянов, Димчо Дебелянов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1917](печ.Либер клуб). -108 с. -(Всемирна библ. № 208 -210)

   

 

  

 

Сист. No: 3130

 

- 87 -

 

 

 

Пушкин, Александър Сергеевич

   Полтава : Поема / Александър Сергеевич Пушкин ; Прев. [в стихове] Л. Стоянов, Л. Стоянов . - София: Ал. Паскалев и сие, 1917. - 63 с. - (Всемирна библ. № 204 -205)

 
    
   [2.изд.] -София:[1919](печ. Просвещение). - 61 с.
   3.изд. - София : б.г. (печ. Витоша). - 64 с.
   [4. изд.] -София :(1925) (печ.Фотинов). - 70 с.
 

 

  

 

Сист. No: 3126

 

- 88 -

 

 

 

Тургенев, Иван Сергеевич

   Бежина ливада; Хор и Калинич : Разкази / Иван Сергеевич Тургенев ; Прев. Людмил Стоянов, Людмил Стоянов . - София: Ал. Паскалев и сие,[1917]. - 55 с. - (Всемирна библ. № 206 -207)

   

 

  

 

Сист. No: 3127

 

- 89 -

 

 

 

Тургенев, Иван Сергеевич

   Песен на тържествуващата любов : Разказ / Иван Сергеевич Тургенев ; Прев. Людмил Стоянов, Людмил Стоянов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1917 - 1918](печ. Едисон). - 39 с. - (Всемирна библ. № 245 - 247).

   

 

  

 

Сист. No: 3139

 

- 90 -

 

 

 

Шекспир, Уилям

   Хамлет, принц Датски : Трагедия в 5 д. / Уилям Шекспир ; Прев. Димитър Подвързачов, Димитър Подвързачов . - София: Ал. Паскалев и сие, (1917). - 296 с. - (Всемирна библ. № 221-222)

   

 

  

 

Сист. No: 3132

 

- 91 -

 

 

 

Коледни разкази  /  Прев. Димитър Божков, Димитър Божков . - София: Ал. Паскалев,[1918] -104 с. -(Всемирна библ. № 359 - 366)

   

 

  

 

Сист. No: 3174

 

- 92 -

 

 

 

Мултатули(Едуард Дащес Декер)

   Любовни писма : Роман - памфлет / Мултатули(Едуард Дащес Декер) ; Прев. Димчо Дебелянов, Димчо Дебелянов . - София: Ал. Паскалев, 1918. - 152 с. - (Всемирна библ.. № 290 -300 )

   

 

  

 

Сист. No: 3165

 

- 93 -

 

 

 

Пшибишевски, Станислав

   Силният човек : Роман - трилогия / Станислав Пшибишевски ; Прев. Дора Аврамова, Дора Аврамова . - София, Ал. Паскалев и сие, [1918 ]. - 224 с. - (Всемирна библ. № 343 - 358)

 
    Кн. е част 1 от трилогията "Силният човек"; ч. 2 е "Освобождение"; а ч. 3 "Свещеният лес". 

 

  

 

Сист. No: 3172

 

- 94 -

 

 

 

Тургенев, Иван Сергеевич

   Смъртта; Стига; Лес и степ : Разкази / Иван Сергеевич Тургенев ; Прев. Елена Шеханова, Елена Шеханова . - София: Ал. Паскалев, 1918. -55 с. - (Всемирна библ. № 286 - 289 )

   

 

  

 

Сист. No: 3164

 

- 95 -

 

 

 

Уайлд, Оскар

   Идеалният мъж : Пиеса в 4 д. / Оскар Уайлд ; Прев. от ориг. Божан Ангелов, Божан Ангелов . - София: Ал. Паскалев,[1918] - 144 с. -(Всемирна библ. № 301 - 310 )

   

 

  

 

Сист. No: 3166

 

- 96 -

 

 

 

Хайерстам, Густаф

   Властта на жената : Роман / Густаф Хайерстам ; Прев. Р. Б-ва, Р. Б-ва . - София: Ал. Паскалев, 1918. - 175 с. - (Всемирна библ. № 311 - 322 )

   

 

  

 

Сист. No: 3167

 

- 97 -

 

 

 

Шоу, Джордж Бърнард

   Кандида : Мистерия в три акта / Джордж Бърнард Шоу ; Прев. Димитър Подвързачов, Димитър Подвързачов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1918]. - 112 с. - ( Всемирна библ. № 329 -330 )

   

 

  

 

Сист. No: 3168

 

- 98 -

 

 

 

Байрон, Джордж Ноел Гордон

   Каин; Мистерия / Джордж Ноел Гордон Байрон ; Прев. [от англ.] Константин Филипов, Константин Филипов, Ст. [ Руси Русев] Свиларов, Ст. [ Руси Русев] Свиларов ; Ред. Божан Ангелов, Божан Ангелов . - София: Ал. Паскалев, [1919](печ. Ив. Г. Игнатов). - 80 с. -( Всемирна библ. № 598 - 605)

   

 

  

 

Сист. No: 3197

 

- 99 -

 

 

 

Барбюс, Анри

   Огънят : Дневник на едно отделение : Роман из Всемирната война / Анри Барбюс ; Прев. от ориг. Николай Лилиев, Николай Лилиев, Йордан Мечкаров, Йордан Мечкаров . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919]. - 507 с. -( Всемирна библ. № 685 - 735 ).

   

 

  

 

Сист. No: 3204

 

- 100 -

 

 

 

Великденски легенди  : С една Великденска приказка от Иван Вазов /  Прев. Д. Божинов, Д. Божинов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919]. - 132 с. -( Всемирна библ. № 651 - 662)

   

 

  

 

Сист. No: 3201

 

- 101 -

 

 

 

Гаршин, Всеволод Михайлович

   Сигнал; Приказки за града Ахей; Жаба пътешественица; Приказка за жабата и розата : Разкази / Всеволод Михайлович Гаршин ; Прев. Димитър Подвързачов, Димитър Подвързачов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919]. - 64 с. - (Всемирна библ. № 24 -51)

   

 

  

 

Сист. No: 3140

 

- 102 -

 

 

 

Гьоте, Йохан Волфганг

   Херман и Доротея : [Поема] / Йохан Волфганг Гьоте ; Прев. от нем. Г. Иванов, Г. Иванов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919]. - 80 с. -( Всемирна библ. № 458 - 467)

 
    2. изд. - София: [1919]печ. (С.м.Стайков). -80 с. -( Всемирна библ. № 458 - 467)
   3. основно прегл. и попр. изд. - София:1920(печ. Фотинов). -111с. - (Всемирна библ. № 458 - 467)
 

 

 корица 

 

Сист. No: 3187

 

- 103 -

 

 

 

Даутендей, Макс

   Осемте видения край езерото Бива : Япон. любовни разкази / Макс Даутендей ; Прев. Б. Радбил, Б. Радбил ; Ред. Божан Ангелов, Божан Ангелов . - София: Ал. Паскалев, [1919]. - 192 с. -( Всемирна библ. № 432 - 448)

   

 

  

 

Сист. No: 3184

 

- 104 -

 

 

 

Де Амичис, Едмондо

   Кармела : Повест / Едмондо Де Амичис ; Прев. [от итал.] Кирил Христов, Кирил Христов . - София: Ал. Паскалев,[1919](Раб. кооп. печ. Напред). - 50 с. -(Всемирна библ. № 331- 334 )

   

 

  

 

Сист. No: 3170

 

- 105 -

 

 

 

Достоевски, Фьодор Михайлович

   Бели нощи : Роман / Фьодор Михайлович Достоевски ; Прев. Рачо Стоянов, Рачо Стоянов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919](печ. Ив. Г. Игнатов). - 96 с. -( Всемирна библ. № 468 - 476)

   

 

  

 

Сист. No: 3188

 

- 106 -

 

 

 

Еврипид

   Вакханки : Трагедия / Еврипид ; Прев. Гаврил Кацаров, Гаврил Кацаров . - София: Ал. Паскалев, [1919]. -( Всемирна библ. № 760).

 
    1. изд. 1903 Хр. Г. Данов. 

 

  

 

Сист. No: 3207

 

- 107 -

 

 

 

Карановски, Иван

   Анемони : Малка антология от френски поети /  Прев. от ориг. Иван Карановски, Иван Карановски . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919]. - 48 с. - (Всемирна библ. № 665 - 666).

   

 

  

 

Сист. No: 3202

 

- 108 -

 

 

 

Короленко, Владимир Галактионович

   Без език ; За щастие - отвъд океана : Разказ / Владимир Галактионович Короленко ; Прев. Д. Божков, Д. Божков . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919]. - 245 с. -( Всемирна библ. № 667 - 684).

   

 

  

 

Сист. No: 3203

 

- 109 -

 

 

 

Краг, Томас

   Нощни сенки; Тубал изгнаникът : Разкази / Томас Краг ; Прев. Т.Б.С., Т.Б.С. . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919]. - 128 с. - (Всемирна библ. № 505 -517)

   

 

  

 

Сист. No: 3190

 

- 110 -

 

 

 

Лагерльоф, Селма

   Легенди / Селма Лагерльоф ; Прев. Д. Стойчев, Д. Стойчев . - София: Ал. Паскалев, [1919](Печ. Ив.Г.Игнатов). - 99 с. - (Всемирна библ. № 424 - 431)

   

 

  

 

Сист. No: 3183

 

- 111 -

 

 

 

Лермонтов, Михаил Юриевич

   Болярин Орша : Поема / Михаил Юриевич Лермонтов ; Прев. [в стихове] Людмил Стоянов, Людмил Стоянов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919). -90 с.-(Всемирна библ. № 275 - 278)

   

 

  

 

Сист. No: 3161

 

- 112 -

 

 

 

Лермонтов, Михаил Юриевич

   Избрани стихотворения : С една встъпит. статия и обясн. бел. / Михаил Юриевич Лермонтов ; Прев. Л. Стоянов, Л. Стоянов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919].- 90с. -(Всемирна библ. № 279 - 285 )

   

 

  

 

Сист. No: 3163

 

- 113 -

 

 

 

Лесинг, Готхолд Ефраим

   Емилия Галоти : Трагедия в 5 д. / Готхолд Ефраим Лесинг ; Прев. от нем. Ал. Георгиев, Ал. Георгиев . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919 ] - 107 с. - (Всемирна библ. № 367 - 375)

   

 

  

 

Сист. No: 3176

 

- 114 -

 

 

 

Лондон, Джек

   На север : Разкази / Джек Лондон ; Прев. Людмил Стоянов, Людмил Стоянов . - София: Ал. Паскалев, [1919]. - 131 с. - (Всемирна библ. № 237 -244)

   

 

  

 

Сист. No: 3137

 

- 115 -

 

 

 

Молнар, Ференц

   Момчета и момичета : Диалози / Ференц Молнар ; Прев. от нем. Б. Радбил, Б. Радбил ; Ред. Божан Ангелов, Божан Ангелов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919](печ. Ив. Г. Игнатов). - 168 с. -( Всемирна библ. № 531 - 546)

   

 

  

 

Сист. No: 3192

 

- 116 -

 

 

 

Неера (Ана Радиус)

   Тереза : Роман / Неера (Ана Радиус) ; Прев. [от итал.] Константин Мутафов, Константин Мутафов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919]( печ. Просвещение). - 270 л. -( Всемирна библ. № 609)

 
    За 1 изд. се счита публ. в сп. Библиотека. Т. V кн. 4. 

 

  

 

Сист. No: 3199

 

- 117 -

 

 

 

Песен за Ролана  /  Прев. от нем. Асен Младенов, Асен Младенов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919]. - 16 с. -( Всемирна библ. № 764).

   

 

  

 

Сист. No: 3211

 

- 118 -

 

 

 

Плавт, Тит Макций

   Гърне : Комедия в 5 акта / Тит Макций Плавт ; Прев. от ориг. Димитър Дечев, Димитър Дечев . - София: Ал. Паскалев, [1919]( печ. Ив. Г. Игнатов). - 69 с. - (Всемирна библ. № 556 - 562).

 
    2. изд. - 1919.- 64 с. 

 

  

 

Сист. No: 3194

 

- 119 -

 

 

 

По, Едгар Алан

   Невероятни разкази : Кн. I - III / Едгар Алан По ; Прев. Людмил Стоянов, Людмил Стоянов . - София : Ал. Паскалев и сие, [1919]. - (Всемирна библ. № 223 - 236)

 
    I. -70 с.
   II.- 65 с.
   III.- 75 с.
 

 

  

 

Сист. No: 3135

 

- 120 -

 

 

 

Потапенко, Игнати Николаевич

   Истинска служба : Повест / Игнати Николаевич Потапенко ; Прев. Димитър Божков, Димитър Божков . - София: Ал. Паскалев, [1919](Придворна печ.). -214 с. - (Всемирна библ. № 736 - 758)

   

 

  

 

Сист. No: 3205

 

- 121 -

 

 

 

Пушкин, Александър Сергеевич

   Цигани : Поема / Александър Сергеевич Пушкин ; Прев. [в стихове] Стоян Дринов, Стоян Дринов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919]. - 30 с. - (Всемирна библ. № 606 - 608)

   

 

  

 

Сист. No: 3198

 

- 122 -

 

 

 

Пшибишевски, Станислав

   Освобождение : Роман /  Прев. Станислав Пшибишевски, Станислав Пшибишевски . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919]. - 263 с. -( Всемирна библ. № 573 - 597)

 
    Кн. е част II от трилогията "Силният човек"; ч. I е "Силният човек", а ч. II е "Свещеният лес". 

 

  

 

Сист. No: 3196

 

- 123 -

 

 

 

Расин, Жан

   Андромаха : Трагедия в 5 д. / Жан Расин ; Прев. от фр. Ив. Ас. Георгиева, Ив. Ас. Георгиева . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919]( печ. Либер. клуб). - 64 с. -( Всемирна библ. № 761).

 
    2. изд. - София: (1925). (печ. Св. Климент). - 85 с. 

 

  

 

Сист. No: 3208

 

- 124 -

 

 

 

Роденбах, Жорж

   Въртеж на мъглите : Отбрани разкази / Жорж Роденбах ; Прев. от ориг. Христо Борин, Христо Борин . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919](печ. Ив.Г. Игнатов). - 95 с. - ( Всемирна библ. № 389 - 396)

   

 

  

 

Сист. No: 3180

 

- 125 -

 

 

 

Свобода, Карл

   На чай : Комедия / Карл Свобода ; Прев. от нем. Хенрих Левенсон, Хенрих Левенсон . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919](печ. Ив. Г. Игнатов). - 99 с. - (Всемирна библ. № 449 - 457)

   

 

  

 

Сист. No: 3186

 

- 126 -

 

 

 

Стороженко, Николай И.

   Курс по история на западноевропейска литература : Лекции, четени в московския университет: Т. I - II / Николай И. Стороженко ; Прев. Дружелюб Ев. Дабев, Дружелюб Ев. Дабев . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919]. - ( Всемирна библ. № 477 - 504)

 
    I. Средновековна литература. Епоха на Възраждането. - 296 с. -( Всемирна библ. № 477).
   II. Литературата в ново време. - 240 с. -( Всемирна библ. № 478)
 

 

  

 

Сист. No: 3189

 

- 127 -

 

 

 

Стриндберг, Аугустус

   Чандала : Роман / Аугустус Стриндберг ; Прев. от рус. Тодор Христов, Тодор Христов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919 ]. - 164 с. - (Всемирна библ. № 636 - 650)

   

 

  

 

Сист. No: 3200

 

- 128 -

 

 

 

Тургенев, Иван Сергеевич

   Ася : Разказ / Иван Сергеевич Тургенев ; Прев. Г.А. Миндов, Г.А. Миндов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919]. - 88 с. - (Всемирна библ. № 261- 267)

   

 

  

 

Сист. No: 3146

 

- 129 -

 

 

 

Тургенев, Иван Сергеевич

   Преписка; Песнопойци : Разкази / Иван Сергеевич Тургенев ; Прев. Георги Миндов, Георги Миндов, Елена Шеханова, Елена Шеханова . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919]. - 93 с. - (Всемирна библ. № 268 - 274)

   

 

  

 

Сист. No: 3147

 

- 130 -

 

 

 

Тургенев, Иван Сергеевич

   Разкази; Живи мощи; Муму / Иван Сергеевич Тургенев ; Прев. Георги Миндов, Георги Миндов, Елена Шеханова, Елена Шеханова . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919]. - 77 с. -(Всемирна библ. № 256 - 260)

   

 

  

 

Сист. No: 3144

 

- 131 -

 

 

 

Тургенев, Иван Сергеевич

   Хамлет в Шчигрофския уезд / Иван Сергеевич Тургенев ; Прев. Ел. Шеханова, Ел. Шеханова . - София: Ал. Паскалев, [1919]. - 48 с. - (Всемирна библ. № 252 - 255)

   

 

  

 

Сист. No: 3142

 

- 132 -

 

 

 

Тусен, Франц

   Жина Лора : Роман / Франц Тусен ; Прев. от ориг. Константин Константинов, Константин Константинов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919]. - 165 с. -( Всемирна библ. № 518 - 530)

   

 

  

 

Сист. No: 3191

 

- 133 -

 

 

 

Хансон, Ола

   Отмъщението на Амура : Разкази / Ола Хансон ; Прев. Рачо Стоянов, Рачо Стоянов . - София: Ал. Паскалев, [919] - 103 с. -(Всемирна библ. № 335 - 342 )

   

 

  

 

Сист. No: 3171

 

- 134 -

 

 

 

Херцег, Ференц

   Синята лисица : Комедия в 3 д. / Ференц Херцег ; Прев. от нем. Лука Малеев, Лука Малеев ; Ред. Божан Ангелов, Божан Ангелов . - София: Ал. Паскалев, [1919]. -96 с. - (Всемирна библ. № 416 - 423)

   

 

  

 

Сист. No: 3182

 

- 135 -

 

 

 

Цицерон, Марк Тулий

   Речи против Катилина / Марк Тулий Цицерон ; Прев. от ориг. Димитър Дечев, Димитър Дечев . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919]. - 101 с. -( Всемирна библ. № 563 - 572).

 
    2. изд. - [1920]. - 96 с. - (Всемирна библ. № 563 - 572).
   3. изд. - София: (1925)( печ. Фотинов). - 115 с. - (Всемирна библ. № 563)
 

 

  

 

Сист. No: 3195

 

- 136 -

 

 

 

Чуковски, Корней Иванович

   Руски писатели : Лит. портрети: А. П. Чехов, Л. Андреев, К. Балмонт, А. И. Куприн, М. Арцибашев / Корней Иванович Чуковски ; Прев. Никола Атанасов, Никола Атанасов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919](печ. Просвещение). - 96 с. -( Всемирна библ. № 547 - 555)

 
    Бел. за авт. от Никола Атанасов. 

 

  

 

Сист. No: 3193

 

- 137 -

 

 

 

Шекспир, Уилям

   Крал Лир / Уилям Шекспир ; Прев. Дружелюб Дабев, Дружелюб Дабев . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919]. - 213 с. - (Всемирна библ. № 397 -415)

 
    2.изд. -София: [1919] (печ. С. М. Стайков). - 184 с. 

 

  

 

Сист. No: 3181

 

- 138 -

 

 

 

Шилер, Йохан Кристоф Фридрих

   Вилхелм Тел : Драма в 5 д. в стихове / Йохан Кристоф Фридрих Шилер ; Прев. от нем. Кирил Христов, Кирил Христов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919](печ.С.М. Стайков). -165 с. -( Всемирна библ. № 759).

 
    1. изд. 1910 Ив. Г. Игнатов. 

 

  

 

Сист. No: 3206

 

- 139 -

 

 

 

Шницлер, Артур

   Госпожа Берта Гарлан : Новела / Артур Шницлер ; Прев. от ориг. Хенри Левенсон, Хенри Левенсон ; Ред. Божан Ангелов, Божан Ангелов . - София: Ал. Паскалев, [1919] - 191 с. -(Всемирна библ. № 376 - 388)

   

 

  

 

Сист. No: 3178

 

- 140 -

 

 

 

Гогол, Николай Василиевич

   Портрет / Николай Василиевич Гогол ; Прев. Д. Божков, Д. Божков . - София: Ал. Паскалев и сие, [1920](печ. Едисон). - 76 с. - (Всемирна библ. № 775)

   

 

  

 

Сист. No: 3222

 

- 141 -

 

 

 

Гогол, Николай Василиевич

   Тарас Булба : Повест / Николай Василиевич Гогол ; Прев. Д. Божков, Д. Божков . - София: Ал. Паскалев и сие, [1920]. - 160 с. - (Всемирна библ. № 763).

 
    2. изд. -София: [1925]( печ. Фотинов). - 204 с. 

 

  

 

Сист. No: 3210

 

- 142 -

 

 

 

Гогол, Николай Василиевич

   Шинел : Повест / Николай Василиевич Гогол ; Прев. Ал. Найденов, Ал. Найденов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1920](печ. Едисон). - 43 с.- (Всемирна библ. № 773).

 
    1.изд. 1914 печ П. Глушков. 

 

  

 

Сист. No: 3220

 

- 143 -

 

 

 

Гьоте, Йохан Волфганг

   Торквато Тасо : Драма / Йохан Волфганг Гьоте ; Прев. от ориг. Л.И. Попов, Л.И. Попов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1920]. - 143 с. -( Всемирна библ. № 770).

   

 

  

 

Сист. No: 3216

 

- 144 -

 

 

 

Ибсен, Хенрик

   Комедия на любовта : Комедия в 3 д. / Хенрик Ибсен ; Прев. Рачо Стоянов, Рачо Стоянов . - София: Ал. Паскалев, [1920](печ. Гутенберг). - 104 с. - (Всемирна библ. № 789)

   

 

  

 

Сист. No: 3232

 

- 145 -

 

 

 

Ибсен, Хенрик

   Строител Солнес : Драма в 3 д. / Хенрик Ибсен ; Прев. от нем. К. Кръстев, К. Кръстев ; Ред. Божан Ангелов, Божан Ангелов . - София: Ал. Паскалев, 1920( печ. Едисон). - 110 с. -(Всемирна библ. № 769).

   

 

  

 

Сист. No: 3214

 

- 146 -

 

 

 

Кладел, Жудит

   Изповед на една влюбена : Роман / Жудит Кладел ; Прев. от ориг. Константин Константинов, Константин Константинов . - София: Ал. Паскалев и сие,[1920](печ. С.М. Стайков).- 296 с. - (Всемирна библ. № 780 - 782)

   

 

  

 

Сист. No: 3227

 

- 147 -

 

 

 

Кудрявцев, П.Н.

   Римски жени : Исторически разкази по Тацита: В 3 т. / П.Н. Кудрявцев . - София: Ал. Паскалев, [1920](печ. Либер.Клуб). - (Всемирна библ. № 7841 785 и 786).

 
    I.По- голямата Агрипина и Месалина. - 68 с.
   II. Младата Агрипина. - 56 с.
   III. Младата Агрипина и Попея Сабина. - 92 с.
 

 

 корица 

 

Сист. No: 3229

 

- 148 -

 

 

 

Лоти, Пиер

   Далеч от родния край : Идилическа поема / Пиер Лоти ; Прев. Кръстьо Кръстев, Кръстьо Кръстев . - София : Ал.Паскалев и сие,[1920](печ. Либер. клуб). - 191 с.: с ил. - (Всемирна библ. № 787).

   

 

  

 

Сист. No: 3230

 

- 149 -

 

 

 

Песен за нибелунгите  /  Прев. от нем. Т. Иванов, Т. Иванов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1920](печ. Едисон). - (Всемирна библ. № 765, 766, 767 и 768).

 
    I.- 100 с.
   II. - 88 с.
   III.- 128 с.
   IV.- 96 с.
   2. отново прегл. изд. Кн. I - IV , (1925)(печ. Гладстон).
   I.- 116 с.
   II.- 106 с
   III.- 148 с.
   IV.- 113 с.
 

 

  

 

Сист. No: 3212

 

- 150 -

 

 

 

Пушкин, Александър Сергеевич

   Капитанската дъщеря : Повест / Александър Сергеевич Пушкин ; Прев. Стоян Дринов, Стоян Дринов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1920](печ. Едисон). - 164 с. - (Всемирна библ. № 772).

 
    2. изд. - София :(1925)(печ. Фотинов). -210 с. 

 

  

 

Сист. No: 3219

 

- 151 -

 

 

 

Пушкин, Александър Сергеевич

   Скъперникът - рицар. Кавказки пленник / Александър Сергеевич Пушкин ; Прев. Н. Д. Йорданов, Н. Д. Йорданов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1920](печ. Едисон). - 44 с. -( Всемирна библ. № 771).

 
    2. изд. - София: [1925]( печ. Гладстон). - 51 с. 

 

  

 

Сист. No: 3218

 

- 152 -

 

 

 

Тургенев, Иван Сергеевич

   Бежина лъка ; Хор и Калинич : Разкази / Иван Сергеевич Тургенев ; Прев. Димитър Подвързачов, Димитър Подвързачов, Георги А. Миндов, Георги А. Миндов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1920](печ. Едисон). - 44 с. - (Всемирна библ. № 206 -207)

   

 

  

 

Сист. No: 3128

 

- 153 -

 

 

 

Шилер, Йохан Кристоф Фридрих

   Мария Стюарт : Трагедия в 5 д. / Йохан Кристоф Фридрих Шилер ; Прев. от ориг. Л.И. Попов, Л.И. Попов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1920]. - 212 с. -( Всемирна библ.№ 774)

   

 

  

 

Сист. No: 3221

 

- 154 -

 

 

 

Шилер, Йохан Кристоф Фридрих

   Разбойници : Драма / Йохан Кристоф Фридрих Шилер ; Прев. от нем. Димитър М. Михов, Димитър М. Михов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1920](печ. Либер. клуб). - 184 с. - (Всемирна библ. № 762).

 
    Пояснит. бел. Димитър М. Михов.
   2.изд. - София: [1925](печ. Ив. К.Божинов). - 245 с.
 

 

  

 

Сист. No: 3209

 

- 155 -

 

 

 

Бурже, Пол

   Андре Корнелис : Роман / Пол Бурже ; Прев. [от фр.] Райчо Райчев, Райчо Райчев . - София: Ал. Паскалев, [1921](печ. Либер. клуб). - 260 с. -(Всемирна библ. № 788)

   

 

  

 

Сист. No: 3231

 

- 156 -

 

 

 

Лондон, Джек

   Дивото зове / Джек Лондон ; Прев. Г. Ефремов, Г. Ефремов . - София: Ал. Паскалев, [1921].- 116 с. -(Всемирна библ. № 779)

 
    Кн. излязла и под загл. "Когато гората зове". 

 

  

 

Сист. No: 3226

 

- 157 -

 

 

 

Михаелис, Карин

   Верен до гроб : Роман / Карин Михаелис ; Прев. от нем. Венка Кремен, Венка Кремен . - София: Ал. Паскалев,[1921](печ. Право).- 988 с. - (Всемирна библ. № 793 - 794)

   

 

  

 

Сист. No: 3235

 

- 158 -

 

 

 

Мюсе, Алфред дьо

   Изповед на едно чедо на века : Роман в 5 ч. : I,II, III / Алфред дьо Мюсе ; Прев. [от фр.] Иван Карановски, Иван Карановски . - София: Ал. Паскалев, [1921](печ. Либер. клуб). - 320 с. - (Всемирна библ. № 790)

   

 

  

 

Сист. No: 3233

 

- 159 -

 

 

 

Тургенев, Иван Сергеевич

   Дворянско гнездо : Роман / Иван Сергеевич Тургенев ; Прев. К. Кръстев, К. Кръстев . - София: Ал. Паскалев, [1921](печ. Едисон). - 211с. - (Всемирна библ. № 791)

   

 

 корица 

 

Сист. No: 3234

 

- 160 -

 

 

 

Юго, Виктор

   Хернани / Виктор Юго ; Прев. [в стихове] Николай Лилиев, Николай Лилиев . - София: Ал. Паскалев, [1921].- 208 с. -( Всемирна библ. № 783)

 
    Прев. от първообраза.
   [2. изд.] - София: 1925 (печ. Фотинов).- 205 с.
 

 

  

 

Сист. No: 3228

 

- 161 -

 

 

 

Бернарден де Сен-Пиер, Жак Анри

   Павел и Вергиния : Повест / Жак Анри Бернарден де Сен-Пиер ; Прев. [от фр.] Асен Младенов, Асен Младенов . - София: Ал. Паскалев,(1925)(печ. Фотинов). - 184 с. - (Всемирна библ. № 777)

   

 

  

 

Сист. No: 3224

 

- 162 -

 

 

 

Молиер

   Тартюф : Комедия в 5 д. / Молиер ; Прев. от ориг. Асен Младенов, Асен Младенов . - София: Ал. Паскалев, (1925)(печ. Фотинов). - 144 с - (Всемирна библ. № 776)

   

 

  

 

Сист. No: 3223

 

- 163 -

 

 

 

Франс, Анатол

   Престъплението на Силвестър Бонар / Анатол Франс ; Прев. [от фр.] Асен Младенов, Асен Младенов . - София: Ал. Паскалев, (1925). -(Всемирна библ. № 778)

   

 

  

 

Сист. No: 3225

 

- 164 -

 

 

 

Ювенал, Децим Юний

   Избрани сатири / Децим Юний Ювенал ; Прев. от ориг. Димитър Дечев, Димитър Дечев . - София: Ал. Паскалев, (1925). -136 с. - (Всемирна библ. № 794).

   

 

  

 

Сист. No: 3236

 

- 165 -

 

 

 

Жорес, Жан

   Към култура, красота и свобода / Жан Жорес ; Прев. [от фр.] Д. Асенева, Д. Асенева, Ярски, Ярски . - София: Ал. Паскалев, [1931]. - 62 с. - (Всемирна библ. № 803)

 
    Прев от фр. Асенева Д. [ Евдокия Асeнова Златарова] 

 

  

 

Сист. No: 3213

 

- 166 -

 

 

 

Бар, Херман

   Хубавата жена : Разкази / Херман Бар ; Прев. от нем. Хенрих Левенсон, Хенрих Левенсон ; Послеслов. Ст. Цвайг, Ст. Цвайг . - Ал. Паскалев и сие, [1932]. -68 с. : с 1 портр. - (Всемирна библ. № 802).

   

 

  

 

Сист. No: 3061

 

- 167 -

 

 

 

Лондон, Джек

   Великото чудо / Джек Лондон ; Прев. Симеон Андреев, Симеон Андреев . - София: Ал. Паскалев, 1932(печ. Напред). - 82 с. : с ил. и портр. - (Всемирна библ. № 797)

   

 

  

 

Сист. No: 3239

 

- 168 -

 

 

 

Лондон, Джек

   Страшните Соломонови острови / Джек Лондон ; Прев. Рачо Стоянов, Рачо Стоянов . - София: Ал. Паскалев, 1932(печ. Напред). - 84 с. : с ил. - (Всемирна библ. № 795)

   

 

  

 

Сист. No: 3237

 

- 169 -

 

 

 

Лондон, Джек

   Хавайски сърца / Джек Лондон ; Прев. Д. Стоевски, Д. Стоевски . - София: Ал. Паскалев, 1932 . - 64 с. : с 1 портр. - (Всемирна библ. № 799).

   

 

  

 

Сист. No: 3241

 

- 170 -

 

 

 

Мопасан, Ги дьо

   Пиеро и др. разкази / Ги дьо Мопасан ; Прев. Константин Константинов, Константин Константинов - София: Ал. Паскалев и сие, [1932]. - 55 с. : с портр. - (Всемирна библ. № 801).

   

 

  

 

Сист. No: 2858

 

- 171 -

 

 

 

Славейков, Пенчо Петков

   Заратустра; На острова на блажените / Пенчо Петков Славейков . - София: Ал. Паскалев, [1932]. - 58 с. : с портр. - (Всемирна библ. № 798).

   

 

  

 

Сист. No: 3240

 

- 172 -

 

 

 

Твен, Марк

   Избрани скици / Марк Твен ; Прев. Димитър Стоевски, Димитър Стоевски . - София: Ал. Паскалев, [1932](печ. Напред). - 62 с. : с 1 портр.- (Всемирна библ. № 796)

   

 

  

 

Сист. No: 3238

 

- 173 -

 

 

 

Толстой, Лев Николаевич

   Записките на един луд ; Вир : Разказ / Лев Николаевич Толстой, Максим Горки ; Прев. Христо Досев, Христо Досев, Е.Ш., Е.Ш. . - София: Ал. Паскалев, [1932]. - 52 с. : с портр. - (Всемирна библ. № 800).

   

 

  

 

Сист. No: 3242

 

- 174 -

 

 

 

Синклер, Ъптон

   Мои събратя по перо / Ъптон Синклер ; Прев. Симеон Андреев, Симеон Андреев - София: Ал. Паскалев,[1933]. - 48 с. : с ил. - (Всемирна библ. № 804)

   

 

  

 

Сист. No: 2649

 

Библиотека "Съвременен земледелец"

- 175 -

 

 

 

Амониев сулфат като азотен изкуствен тор.  /  Прев. от фр. Григор Пасков, Григор Пасков . - София: Ал.Паскалев [1918]. -47 с. - (Библ.Съвр.земледелец.№ 13)

 
    Прегл.К.Хитилов 

 

  

 

Сист. No: 2835

 

- 176 -

 

 

 

Естествени ливади:ливади за косене.  . - София: Ал. Паскалев и сие [1918]. - 95 с. : ил. 1. -(Библ. Съвр. земледелец. Кн. 9)

 
    Прегледал Карл Хитилов. 

 

  

 

Сист. No: 2800

 

- 177 -

 

 

 

Изкуствени ливади от модерна детелина, еспарзета.  /  Прев. от фр. Григор Пасков, Григор Пасков . - София: Ал. Паскалев [1918]. - 47 с. - (Библ.Съвр. земледелец. Кн. 10)

 
    Прегледал Карл Хитилов. 

 

  

 

Сист. No: 2802

 

- 178 -

 

 

 

Илиев, Коста

   Отгледване на картофите / Коста Илиев . - София : Ал. Паскалев [1918]. - 68 с. - (Библ.Съвр. земледелец. Кн. 21)

   

 

  

 

Сист. No: 2846

 

- 179 -

 

 

 

Течен тор и неговата важност за земледелското стопанство  /  Прев. от фр. Григор Пасков, Григор Пасков . - София: Ал. Паскалев и сие [1918]. -32 с. -(Библ. Съвр. земледелец.Кн. 14)

 
    Прегледал Карл Хитилов. 

 

  

 

Сист. No: 2836

 

- 180 -

 

 

 

Болести и недъзи на житните растения  /  Прев. от фр. Григор Пасков, Григор Пасков . - София: Ал.Паскалев и сие [1919]. - 52 с. - (Библ. Съвр. Земледелец. Кн.12)

 
    Прегл.К. Хитилов. 

 

  

 

Сист. No: 2834

 

- 181 -

 

 

 

Вил, Ж.

   Как се употребяват изкуствените торове / Ж. Вил . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919] (печ. Напред). - 48 с. - (Библ. Съвр. земледелец. Кн. 4)

 
    Прегледал Карл Хитилов. 

 

  

 

Сист. No: 2782

 

- 182 -

 

 

 

Вил, Ж.

   Първи познания по изкуствените торове / Ж. Вил . - София: Ал. Паскалеви сие , 1919. (Раб. кооп.печ.Напред). - 48 с. - (Библ. Съвр. земледелец. Кн. 3)

 
    Под ред. на Карл Хитилов. 

 

  

 

Сист. No: 2772

 

- 183 -

 

 

 

Десет пречки за съвременното земледелие.  /  Прев. от фр. Григор Пасков, Григор Пасков . - София: Ал. Паскалев и сие. [1919]. - 48 с. : с ил. - ( Библ.Съвр. земледелец. Кн.1)

 
    Прегл. Карл Хитилов. 

 

  

 

Сист. No: 2767

 

- 184 -

 

 

 

Как да храним кокошките, за да носят много яйца  /  Прев. от фр. Григор Пасков, Григор Пасков . - София: Ал. Паскалев и сие [1919]. - 31 с. -(Библ.Съвр. земледелец. Кн. 7)

 
    Прегледал Карл Хитилов. 

 

  

 

Сист. No: 2795

 

- 185 -

 

 

 

Как се познава дали една почва се нуждае от тор  /  Прев. от фр. Григор Пасков, Григор Пасков . - С: Ал. Паскалев и сие [1919]. - 42 с. - (Библ.Съвр. земледелец. Кн. 15)

 
    Прегледал Карл Хитилов. 

 

  

 

Сист. No: 2837

 

- 186 -

 

 

 

Ковачев, Йосиф

   Коситба на ливадите и приготвяне на доброкачествено сено : Кога да косим. Избор на коса, как да косим и как да приготвим доброкачествено сено / Йосиф Ковачев, Ангел Касабов . - (София): Ал. Паскалев [1919]. - 48 с.: ил. - (Библ. Съвр. земледелец. Кн. 18)

   

 

  

 

Сист. No: 2841

 

- 187 -

 

 

 

Кратко бубарство. Защо и как трябва да отгледваме буби?  .- София: Ал. Паскалев и сие, ) [1919] (печ. Либерален клуб). - 32с. -(Библ.Съвр.земледелец.Кн.16)

   

 

  

 

Сист. No: 2838

 

- 188 -

 

 

 

Кратко рибовъдство  : Изкуствено и естествено развъждане и отгледване на шарана и пъстървата / Грозю Ив. Грозев . - София: Ал.Паскалев и сие, 1919. 52 с.: с ил. - (Библ.Съвр. земледелец. Кн. 17)

   

 

  

 

Сист. No: 2839

 

- 189 -

 

 

 

Млечна крава  /  Прев. от фр. Григор Пасков, Григор Пасков ; Ред. Карл Хитилов, Карл Хитилов . - София: Ал.Паскалев и сие, [1919]. - 47 с. - (Библ. Съвр. земледелец. Кн. 5)

   

 

  

 

Сист. No: 2776

 

- 190 -

 

 

 

Неприятели на детелината и люцерната.  /  Прев. от фр. Григор Пасков, Григор Пасков . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919] (печ. Напред) - 33 с. - (Библ. Съвр. земледелец. Кн. 11)

 
    Прегледал Карл Хитилов. 

 

  

 

Сист. No: 2833

 

- 191 -

 

 

 

Почва и нейните физични свойства.  /  Прев. от нем. Григор Пасков, Григор Пасков . - София: Ал. Паскалев и сие , [1919] ( печ. Напред). - 29 с. - ( Библ. Съвр. земледелец.Кн. 2)

 
    Прегледал Карл Хитилов.
   [2. изд.].1928. 27 с.
 

 

  

 

Сист. No: 2771

 

- 192 -

 

 

 

Разумно и правилно торене на земледелските растения  /  Прев. от нем. Григор Пасков, Григор Пасков . - София : Ал. Паскалев и сие, [1919] (печ. Напред). - 72 с. -( Библ. Съвр.земледелец. Кн. 6)

 
    Прегледал Карл Хитилов. 

 

  

 

Сист. No: 2786

 

- 193 -

 

 

 

Свине и тяхното развъждане  /  Прев. от фр. Григор Пасков, Григор Пасков . - София: Ал. Паскалев и сие,1919]. (печ.Напредък). - 48 с. - (Библ. Съвр. земледелец. Кн. 8) [2. изд.]. 1928. 44 с.

 
    Прегледал Карл Хитилов. 

 

  

 

Сист. No: 2798

 

- 194 -

 

 

 

Табаков, Асен

   Бяло саламурено сирене / Асен Табаков . - София: Ал. Паскалев и сие [1919]. 48 с. - (Библ. Съвр. земледелец.Кн. 20)

   

 

  

 

Сист. No: 2844

 

- 195 -

 

 

 

Табаков, Асен

   Как да изработим доброкачествено краве и овче масло / Асен Табаков . - София: Ал. Паскалев и сие [1919]. 75 с. : с ил. - (Библ. Съвр. земледелец.Кн. 19)

   

 

  

 

Сист. No: 2842

 

- 196 -

 

 

 

Брестнишки, Христо

   Коза. : Значение, произхождение, разпространение, породи и развъждане. / Христо Брестнишки . - София: Ал.Паскалев. [1920]. - 66 с.: с ил. - (Библ. Съвр. земледелец. Кн. 31)

   

 

  

 

Сист. No: 2864

 

- 197 -

 

 

 

Греков, Симеон

   Как да правим добро вино. / Симеон Греков . - (София.) Ал.Паскалев [1919-1920]. - 54 с.: с ил. - (Библ.Съвр. земледелец. Кн. 22)

   

 

  

 

Сист. No: 2847

 

- 198 -

 

 

 

Защо не раждат овощните дървета?  . - София: Ал. Паскалев и сие, [1920]. - 36 с. - (Библ. Съвр. земеделец. Кн. 29 )

   

 

  

 

Сист. No: 2950

 

- 199 -

 

 

 

Ковачев, Йосиф

   Избор на чисто и качествено детелиново и люцерново семе. / Йосиф Ковачев . - София: Ал. Паскалев [1920]. - 40 с.: ил. -( Библ. Съвр. земледелец. Кн. 30)

   

 

  

 

Сист. No: 2861

 

- 200 -

 

 

 

Ковачев, Йосиф

   Оборски тор. Неговото значение, запазване и употребление / Йосиф Ковачев . - (София): Ал. Паскалев [1920]. - 48 с.: ил. -( Библ. Съвр. земледелец. Кн. 27)

   

 

  

 

Сист. No: 2853

 

- 201 -

 

 

 

Кънчев, Никола

   Силата на кооперацията. : Две публични беседи, държани в общо събрание на кредитната кооперация в село Асеново, Горнооряхов. на 11 и 17 ноември 1918 година / Никола Кънчев .- (София): Ал. Паскалев и сие, [1920]. - 108 с. - (Библ. Съвр. земледелец. Кн. 28)

   

 

  

 

Сист. No: 2855

 

- 202 -

 

 

 

Остермайер, А

   Отглеждане на младия говежди добитък / А. Остермайер ; Прев. от нем. Карл Хитилов, Карл Хитилов . - (София) : Ал.Паскалев и сие, [1920]. (печ. Франклин). - 64 с.: с ил. - (Библ. Съвр. земледелец)

   

 

  

 

Сист. No: 2848

 

- 203 -

 

 

 

Остермайер, А.

   Обработка на почвата / А. Остермайер ; Прев. от нем. Карл Хитилов, Карл Хитилов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1920] .(печ. Франклин) . - 39 с. :с ил. - (Библ. Съвр. земледелец. Кн. 24)

 
    Доп. Карл Хитилов. 

 

  

 

Сист. No: 2849

 

- 204 -

 

 

 

Остермайер, А.

   Устройство и хранене на растенията / А. Остермайер ; Прев. от нем. Карл Хитилов, Карл Хитилов . - София: Ал. Паскалев и сие [1920]. - 29 с.: с ил. - (Библ. Съвр. земледелец. Кн. 25)

 
    Доп. Карл Хитилов. 

 

  

 

Сист. No: 2851

 

- 205 -

 

 

 

Хитилов, Имре

   Съхранение на зърнените храни. / Имре Хитилов . - София: Ал. Паскалев и сие [1920]. - 48 с. : с ил. - (Библ. Съвр. земледелец. Кн. 26)

   

 

  

 

Сист. No: 3070

 

- 206 -

 

 

 

Златаров, Асен

   Соята : Японският боб: Нейното култивиране, състав и използване като храна, фураж и индустр. растение / Асен Златаров, Ст. Матеев . - София: Ал. Паскалев, [1921](печ. Либер. клуб). - 44 с. -(Библ. Съвр. земледелец Кн. 33)

 
    [2 изд.]. - [1928](печ. Гутенберг.)- 44 с. 

 

  

 

Сист. No: 2755

 

- 207 -

 

 

 

Хитилов, Имре

   Запазване на кореноплодните. / Имре Хитилов . - София: Ал. Паскалев [1921]. - 43 с.: с ил. - (Библ. Съвр. земледелец. Кн. 32)

   

 

  

 

Сист. No: 2865

 

Библиотека "Слънчеви лъчи"

- 208 -

 

 

 

Елин Пелин

   Кумчо Вълчо и кума Лиса. Две картини из живота на животните / Елин Пелин . - София : Ал. Паскалев. 1918. (печ. Либер. клуб). - 36 с.: с ил. - (Слънчеви лъчи. Книжки за деца с картинки.Кн. 5)

   

 

  

 

Сист. No: 2959

 

- 209 -

 

 

 

Топелиус, З.

   Сампо лапландчето. (Гебхарт) Защо е по-къс Малък СечкоСампо лапландчето : Приказки / З. Топелиус ; Прев. от нем. Иван Кръстев, Иван Кръстев . - София: Ал. Паскалев и сие, [1918] (печ. С. М. Стайков) . - 24 с. : с ил. - (Слънчеви лъчи.Книжки за деца с картинки. Кн. 2)

   

 

  

 

Сист. No: 2883

 

- 210 -

 

 

 

Андерсен, Ханс Кристиан

   Сънчо-дремчо.Войнишка вярност;Снежният човек : Приказки / Ханс Кристиан Андерсен ; Прев. Иван Кръстев, Иван Кръстев . - София: Ал.Паскалев и сие[1919]. - 40 с. : с ил. - (Слънчеви лъчи.Книжки за деца с картинки.Кн.11)

   

 

  

 

Сист. No: 2965

 

- 211 -

 

 

 

Дринов, Стоян

   Кукувица кука. : Песен / Стоян Дринов . - София: Ал. Паскалев и сие [1919]. - 24 с. : с ил. - (Слънчеви лъчи. Книжки за деца с картинки.Кн. 12 )

   

 

  

 

Сист. No: 2966

 

- 212 -

 

 

 

Евалд, Карл. Кокичета / Карл Евалд; Прев. Тодор Хр.Илийчев. Лов на птици / Ив. С.Тургенев. Малки разкази /, Л. Н. Толстой; Прев. Павел Мишайков  . - София: Ал. Паскалев и сие [1919]. - 24 с. : с ил. - (Слънчеви лъчи. Книжки за деца с картинки.Кн. 10)

   

 

  

 

Сист. No: 2964

 

- 213 -

 

 

 

Елин Пелин

   Петльо герест златоперест. : Рус. нар. приказка / Елин Пелин ; Прев. от рус. А. А. Тодоров - Давидов, А. А. Тодоров - Давидов . - София: Ал. Паскалев и сие.[1919]. 40 с. с ил.- Слънчеви лъчи. Книжки за деца с картинки.Кн.9

   

 

  

 

Сист. No: 2962

 

- 214 -

 

 

 

Куликова, В.

   Шарко. Разказ за малки деца. / В. Куликова ; Прев. от рус. Ст. Василев, Ст. Василев . - София : Ал. Паскалев и сие [1919].(печ. Ботев). - 23 с. - (Слънчеви лъчи. Кн. 6)

   

 

  

 

Сист. No: 2960

 

- 215 -

 

 

 

Рона, Елизабет

   Царкиня слънце. : Приказки / Елизабет Рона ; Прев. от нем. Вера Бояджиева, Вера Бояджиева . - София : Ал. Паскалев и сие [1919] (р.печ.Напред). - 28 с. :с ил. - (Слънчеви лъчи. Книжки за деца с картини.Кн.1)

   

 

  

 

Сист. No: 2879

 

- 216 -

 

 

 

Спасов, Александър

   Вълшебният пръстен; Зловещата стомна : Приказка; Разказ / Александър Спасов . - София: Ал. Паскалев и сие [1919].(печ. С. М. Стайков). - 32 с.: с ил. - (Слънчеви лъчи. Книжки за деца с картинки.Кн. 4)

   

 

  

 

Сист. No: 2958

 

- 217 -

 

 

 

Франс, Анатол

   Нашите деца / Анатол Франс ; Прев. от фр. Ран Босилек, Ран Босилек . - София: Ал. Паскалев и сие [1919]. - 23 с. - (Слънчеви лъчи.Кн. 8)

   

 

  

 

Сист. No: 2963

 

- 218 -

 

 

 

Авентариус, В. Т.

   Пчелица-мъхнатка и Какво говори стаята. : [Приказки]. / В. Т. Авентариус ; Прев. Георги Балтаджиев, Георги Балтаджиев . - София: Ал.Паскалев и сие[1920].(печ.Либер клуб). - 24 с. : с ил. - ( Слънчеви лъчи Книжки за деца Кн. 2)

   

 

  

 

Сист. No: 2997

 

- 219 -

 

 

 

Буш, Вилхелм

   Плиш и Плюм / Вилхелм Буш ; Прев. Елин Пелин, Елин Пелин . - София: Ал.Паскалев и сие [1920]. - (Библ.Слънчеви лъчи. Кн.13)

   

 

  

 

Сист. No: 2988

 

- 220 -

 

 

 

Буш, Вилхелм

   Приказливи картинки. Весели приказки / Вилхелм Буш ; Прев. Елин Пелин, Елин Пелин . - София: Ал.Паскалев и сие. - [1920]. (печ. Камбана). - 32 с. : с ил. - (Слънчеви лъчи. Книжки за деца. Кн.16)

   

 

  

 

Сист. No: 2991

 

- 221 -

 

 

 

Грим, Якоб

   Братче и сестриче. Снежанка и др. приказки / Якоб Грим, Вилхелм Грим ; Прев. Иван Кръстев, Иван Кръстев . - София: Ал. Паскалев и сие . - [1920]. (печ. Едисон). - 32 с. : ил. - (Слънчеви лъчи. Кн.15)

   

 

  

 

Сист. No: 2990

 

- 222 -

 

 

 

Елин Пелин

   Правдата и Кривдата. : Нар. приказки /  Подбор и преразк. Елин Пелин, Елин Пелин . - София: Ал. Паскалев и сие.[1920].(печ. Витоша). - 24 с. : с ил. - (Слънчеви лъчи. Книжки за деца с картинки.Кн. 23)

   

 

  

 

Сист. No: 2998

 

- 223 -

 

 

 

Киплинг, Ръдиард

   Откритията на Тафи. : Приказки / Ръдиард Киплинг ; Прев. Георги Балтаджиев, Георги Балтаджиев . - София: Ал. Паскалев и сие- [1920]. (нар. печ. Витоша) . - 24 с. : с ил. - (Слънчеви лъчи. Книжки за деца. Кн. 19)

   

 

  

 

Сист. No: 2994

 

- 224 -

 

 

 

Мамин-Сибиряк, Дмитрий Н.

   Еленкини приказки. / Дмитрий Н. Мамин-Сибиряк ; Прев. от рус. Георги Балтаджиев, Георги Балтаджиев . - София: Ал. Паскалев и сие [1920].(печ. Гутенберг). - 40 с. : с ил. - (Слънчеви лъчи. Книжки за деца. Кн. 14)

   

 

  

 

Сист. No: 2989

 

- 225 -

 

 

 

Мамин-Сибиряк, Дмитрий Н.

   Упоритият козел; Сивата шийка. / Дмитрий Н. Мамин-Сибиряк ; Прев. Георги Балтаджиев, Георги Балтаджиев, Иван Василев Дорев, Иван Василев Дорев, Ив. Марков, Ив. Марков . - София: Ал. Паскалев и сие [1920]. (печ. Ив. Г. Игнатов). - 32 с. : с ил. - (Слънчеви лъчи. Книжки за деца. Кн. 17)

   

 

  

 

Сист. No: 2992

 

- 226 -

 

 

 

Перо, Шарл

   Вълшебни приказки. / Шарл Перо ; Прев. Ран Босилек, Ран Босилек . - София: Ал. Паскалев и сие [1920]. (печ. Едисон). - 39 с. : с ил. 8 . - (Слънчеви лъчи.Книжки за деца.Кн. 21)

   

 

  

 

Сист. No: 2996

 

- 227 -

 

 

 

Спасов, Александър Планински

   Златни дни. : Избрани нар. приказки /  Преразк. Александър Планински Спасов, Александър Планински Спасов . - София: Ал. Паскалев и сие [1920]. (печ. Либер. клуб). - 32 с : с ил. - (Слънчеви лъчи. Книжки за деца с картинки.Кн. 18)

   

 

  

 

Сист. No: 2993

 

- 228 -

 

 

 

Толстой, Лев Николаевич

   Много ли земя е потребна на човека и Кой пръв сварил ракия. / Лев Николаевич Толстой ; Прев. Павел Михайлов, Павел Михайлов . - София: Ал. Паскалев и сие [1920].(кооп. печ. Гутенберг). - 32 с. с ил. - (Слънчеви лъчи. Книжки за деца.Кн. 24)

   

 

  

 

Сист. No: 2999

 

- 229 -

 

 

 

Хофман, Е. Т. А

   Трошиорешко. : Приказка. / Е. Т. А Хофман ; Прев. от нем. Иван Кръстев, Иван Кръстев . - София: Ал. Паскалев. - [1921].(печ. С. М. Стайков). - 40 с.: с ил. - (Слънчеви лъчи. Книжки за деца. Кн. 20)

   

 

  

 

Сист. No: 2995

 

"Юношеска библиотека"

- 230 -

 

 

 

Уайлд, Оскар

   Дете-звезда. / Оскар Уайлд ; Прев. от англ. Елисавета Консулова - Вазова, Елисавета Консулова - Вазова . - София: Ал. Паскалев, 1918 (печ. С. М. Стайков). - 24 с. : с ил. (Юношеска библ. Кн. 2 )

   

 

  

 

Сист. No: 3001

 

- 231 -

 

 

 

Шницлер, Артур

   Слепият Джеронимо и неговият брат. / Артур Шницлер ; Прев. от нем. Михаил Кремен, Михаил Кремен . - София: Ал. Паскалев и сие, 1918.(печ. Либер. клуб). - 40 с. : ил. (Юношеска библ.6)

   

 

  

 

Сист. No: 3005

 

- 232 -

 

 

 

Киплинг, Ръдиърд

   Рики Тики Тави. / Ръдиърд Киплинг ; Прев. от нем. Иван Кръстев, Иван Кръстев . - София: Ал. Паскалев и сие [1919](печ. Либер. клуб) . -28 с. с : ил. -( Юношеска библ. Кн.9)

   

 

  

 

Сист. No: 3008

 

- 233 -

 

 

 

Куприн, Александър Ив.

   Белият пудел. / Александър Ив. Куприн ; Прев. от рус. Хенри Левенсон, Хенри Левенсон . - София: Ал. Паскалев и сие,[1919] (печ. Ботев). -3 с.:с ил. -(Юношеска ибл.Избрани илюстровани книжки за юноши. Кн. 5)

   

 

  

 

Сист. No: 3004

 

- 234 -

 

 

 

Лагерльоф, Селма

   Корабокрушение / Селма Лагерльоф ; Прев. от нем. Михаил Кремен, Михаил Кремен . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919] (раб. кооп. Печ. Напред). - 24 с.: с ил. - (Юношеска библ. Кн. 1)

   

 

  

 

Сист. No: 3000

 

- 235 -

 

 

 

Толстой, Лев Николаевич

   Пъструшко. / Лев Николаевич Толстой ; Прев. Васил Пундев, Васил Пундев . - София: Ал. Паскалев и сие,[1919].( печ. С. М. Стайков). - 48 с.( Юношеска библ.Избрани илюстрирани книги за юноши.Кн.4)

 
    Нагодил за юноши Васил Пундев 

 

  

 

Сист. No: 3003

 

- 236 -

 

 

 

Фалке, Густав

   Забраненият смях. / Густав Фалке ; Прев. от нем. Венка Кремен, Венка Кремен . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919] ( печ. Либер. клуб). - 16 с. : с ил. - (Юношеска библ. Избрани илюстр. книги за юноши.Кн.8)

   

 

  

 

Сист. No: 3007

 

- 237 -

 

 

 

Фрай, Якоб

   Маската на Наполеона / Якоб Фрай ; Прев. от нем. А. Македонски, А. Македонски . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919].( печ. Напредък). - 40 с. - (Юношеска библ. Кн.3)

   

 

  

 

Сист. No: 3002

 

- 238 -

 

 

 

Чехов, Антон Павлович

   Кащанка. / Антон Павлович Чехов ; Прев. от рус. Рачо Стоянов, Рачо Стоянов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919]. (печ. Либер. клуб). -48с. - (Юношеска библ. Избрани юлистр. книги юноши.Кн. 7

   

 

  

 

Сист. No: 3006

 

- 239 -

 

 

 

Киплинг, Ръдиърд

   Тумай, любимецът на слоновете. / Ръдиърд Киплинг ; Прев. от нем. Иван Кръстев, Иван Кръстев . - София: Ал. Паскалев и сие, [1920] (печ. Либер. клуб). - 36 с. : с ил. -( Юношеска библ. Кн.10)

   

 

  

 

Сист. No: 3009

 

Библиотека "Искри"

- 240 -

 

 

 

Байрон, Джордж Гордон

   Манфред. : Драмат. поема / Джордж Гордон Байрон ; Прев. [в стихове] Кирил Христов, Кирил Христов . - София: Ал.Паскалев и сие. [1910]. - (Библ. Искри. Кн.7)

   

 

  

 

Сист. No: 3023

 

- 241 -

 

 

 

Гурмон, Реми дьо

   Цветове. : Разкази. / Реми дьо Гурмон ; Прев. от ориг. Николай Лилиев, Николай Лилиев . - (София ) : [Ал.Паскалев]. (1918) Придворна печ. - 97 с. - (Библ. Искри. Кн.4)

   

 

  

 

Сист. No: 3020

 

- 242 -

 

 

 

Еверс, Ханс, Ханц

   Моето погребение. : Разкази / Ханс Еверс ; Прев. от ориг. Божана Минчева, Божана Минчева . - София: Ал. Паскалев, 1918.( Придворна печ.). - 97 с. - (Библ. Искри. Кн. 3)

   

 

  

 

Сист. No: 3019

 

- 243 -

 

 

 

Луис, Пиер

   Афродита.Антични нрави. / Пиер Луис ; Илюстр. А Калбе, А Калбе ; Прев. от ориг. Димчо Дебелянов, Димчо Дебелянов . - София: [Ал. Паскалев и сие].. [1918] Придворна печ. - 208 с. -( Библ.Искри. Кн. 1)

   

 

  

 

Сист. No: 3017

 

- 244 -

 

 

 

Михаелис, Карин

   Книга за любовта. / Карин Михаелис ; Прев. от рус. Иван Бояджиев, Иван Бояджиев . - София: [Ал. Паскалев] 1918 печ. С. М. Стайков. - 107 с. - (Библ. Искри. Кн.2)

   

 

  

 

Сист. No: 3018

 

- 245 -

 

 

 

Байрон, Джордж Гордон

   Дон Жуан / Джордж Гордон Байрон ; Прев. от англ [ в проза] Константин Филипов, Константин Филипов ; Ред. Божан Ангелов, Божан Ангелов . - София: Ал.Паскалев и сие [1919]. (печ.С.М.Стайков). - 366 с. - (Библ. Искри. Кн.6)

   

 

  

 

Сист. No: 3022

 

- 246 -

 

 

 

Нансен, Петер

   Книга на любовта. / Петер Нансен ; Прев. от нем. Коста Кенауер, Коста Кенауер . - София: Ал. Паскалев [1919]. (печ. С.М.Стайков). - 79 с. -(Библ. Искри. Кн.5)

   

 

  

 

Сист. No: 3021

 

Библиотека "Наши писатели"

- 247 -

 

 

 

Протич, Андрей Димитров

   Девственият Йосиф : Роман на един младеж / Андрей Димитров Протич . - София: Ал. Паскалев, [1918]. - 173 с.- (Библ. Наши писатели. Кн.2)

   

 

  

 

Сист. No: 2968

 

- 248 -

 

 

 

Страшимиров, Антон

   Габровка : Повест / Антон Страшимиров . - София: Ал. Паскалев и сие, [1918]. - 76 с. - (Библ. Наши писатели. Кн.1)

   

 

  

 

Сист. No: 2967

 

- 249 -

 

 

 

Немиров, Добри

   Кошмар / Добри Немиров . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919]. -156 с. -( Библ. Наши писатели. Кн.3)

   

 

  

 

Сист. No: 2969

 

- 250 -

 

 

 

Райчев, Георги Михайлов

   Мъничък свят. Дневник на един разлюбен : Повест / Георги Михайлов Райчев . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919]. - 103 с. - (Библ. Наши писатели. Кн.4)

   

 

  

 

Сист. No: 2970

 

- 251 -

 

 

 

Христов, Кирил

   Разкази / Кирил Христов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919]. - 112 с. -( Библ. Наши писатели, кн.5)

   

 

  

 

Сист. No: 2971

 

Библиотека "Вечерни часове"

- 252 -

 

 

 

Галузеев, Викенти

   В Индия. : Разкази на един всесветски пътешественик. / Викенти Галузеев ; Прев. под ред. Добри Немиров, Добри Немиров . - София: Ал.Паскалев и сие [1919] (печ. Либер. клуб). - 127 с. : с ил. - (Библ. Вечерни часове. Кн. 5)

   

 

  

 

Сист. No: 3029

 

- 253 -

 

 

 

Галузеев, Викенти

   В страната на слънцето. : Разкази на един всесветски пътешественик. / Викенти Галузеев ; Прев. под ред. Добри Немиров, Добри Немиров . - София: Ал.Паскалев и сие [1919] (печ. Либер. клуб). - 127 с. : с ил. - (Библ. Вечерни часове. Кн. 6)

   

 

  

 

Сист. No: 3030

 

- 254 -

 

 

 

Галузеев, Викенти

   Индианци : Разкази на един всесветски пътешественик / Викенти Галузеев ; Прев. под ред. Добри Немиров, Добри Немиров . - София: Ал.Паскалев и сие [1919](печ. Либер. клуб). - 125 с.: с ил. - (Библ. Вечерни часове. Кн. 3)

   

 

  

 

Сист. No: 3027

 

- 255 -

 

 

 

Галузеев, Викенти

   Плаващият остров : Разкази на един всесветски пътешественик / Викенти Галузеев ; Прев. под ред. Добри Немиров, Добри Немиров . - София: Ал.Паскалев и сие [1919] (печ. Либер. клуб). - 128 с. : с ил. (Библ. Вечерни часове. Кн. 2)

   

 

  

 

Сист. No: 3026

 

- 256 -

 

 

 

Галузеев, Викенти

   Сред ледовете. : Разкази на един. всесветски пътешественик. / Викенти Галузеев ; Прев. под ред. Добри Немиров, Добри Немиров . - София: Ал.Паскалев и сие, [1919] (печ. Либер. клуб). - 127 с. : с ил. - (Библ. Вечерни часове. Кн. 4)

   

 

  

 

Сист. No: 3028

 

- 257 -

 

 

 

Приказка за Кодадада и неговите братя. - Приказка за Али Баба  /  Прев. Стр. Славчев, Стр. Славчев . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919 ](печ. Ботев). - 63 с. - (Библ. Вечерни часове. Кн.1)

   

 

  

 

Сист. No: 3025

 

Библиотека "Балкански въпроси"

- 258 -

 

 

 

Доклад на Карнегиевата комисия по войните през 1912 и 1913 година  : Авторизиран превод от фр. изд. : Анкета на Балканите /  Ред. М. Тихов, М. Тихов, А. Златанов, А. Златанов . - София: Ал. Паскалев, 1914. - 253 с. - (Библ. Балкански въпроси. Свит. № 1-16)

 
    Глав. уред. Антон Безеншек.
   Кор. опис. Кн. излиза на свит. От. свит. 6, печ. Ден. След изл. от печат кн. брошура с нова кор. и загл.: Карнегиевата анкета по войните през 1912 - 1913 година. 1914. 253 с.
 

 

  

 

Сист. No: 2972

 

- 259 -

 

 

 

Анкета в Балканите  : Доклад, представяне на Директора на Dotation Garnegie от членовете на анкетната комисия. Гл. Македония. . - София: Ал. Паскалев и сие, 1917. - 66 с. -(Библ. Балкански въпроси. Кн.1)

 
    (Кор. Чия е Македония?) 

 

  

 

Сист. No: 2973

 

- 260 -

 

 

 

Пърличев, Кирил Григоров

   Сръбският режим и революционната борба в Македония : 1912 - 1915 / Кирил Григоров Пърличев . - София: Ал. Паскалев, 1917(Държ. печ.). - 154 с. с 23 л. ил. -( Библ. Балкански въпроси. Кн. 8)

   

 

  

 

Сист. No: 2978

 

- 261 -

 

 

 

Теодоров - Балан, Александър Стоянов

   Българи в Югозападно Моравско : По Йохан фон Хан в 1858 г. : Осветли ... / Александър Стоянов Теодоров - Балан . - София: Ал. Паскалев и сие, 1917(кооп. печ. Напред). - 64 с. - (Библ. Балкански въпроси. Кн. 5)

   

 

  

 

Сист. No: 2976

 

- 262 -

 

 

 

Белчев, Георги

   България и нейните съседи / Георги Белчев . - София: Ал. Паскалев, [1918 - 1919]( Държ. печ.). - (Библ. Балкански. въпроси. № 13)

   

 

  

 

Сист. No: 2982

 

- 263 -

 

 

 

Герчев, Христо

   Сръбски признания за Македония : [Библиогр. на книги и документи] / Христо Герчев . - София: Ал. Паскалев и сие, 1918( Държ. печ.). - 54 с. 2 л. факс.- (Библ. Балкански въпроси. Кн.7)

   

 

  

 

Сист. No: 2977

 

- 264 -

 

 

 

Македонците в културно - политическия живот на България  : Анкета : Изпълн. к - т на македонските братства . - София: Ал. Паскалев и си, 1918(Държ. печ.). -107 с. - ( Библ. Балкански въпроси, Кн.10)

   

 

  

 

Сист. No: 2979

 

- 265 -

 

 

 

Пърличев, Кирил Григоров

   Сръбските жестокости в Македония. 1912 - 1915 : Извлечение от книгата Сръбският режим и революционната борба в Македония от ... София:1917 / Кирил Григоров Пърличев ; [С предг. от] Кирил Григоров Пърличев, Кирил Григоров Пърличев . - София: Ал. Паскалев, 1918( печ. Глушков). -32 с. : с 12 л ил. -( Библ. Балкански въпроси. Кн.12)

   

 

  

 

Сист. No: 2981

 

- 266 -

 

 

 

Томов, А.

   Революционната борба в Македония / А. Томов, Георги Баждаров . - София: Ал Паскалев, [1918]. - 167 с. с ил. - (Библ. Балкански въпроси. Кн.2)

   

 

  

 

Сист. No: 2974

 

- 267 -

 

 

 

Брайлсфорд, Х.Н.

   Македонското население : Из книгата Macedonia от ... / Х.Н. Брайлсфорд . - София: Ал. Паскалев, [1919]. - 56 с. - (Библ. Балкански въпроси. Кн.3)

   

 

  

 

Сист. No: 2975

 

- 268 -

 

 

 

Снегаров, Иван Иванов

   Охридската патриаршия : Нейният произход, граници и епархии / Иван Иванов Снегаров . - София: Ал. Паскалев и сие, (1919)(печ. П. Глушков). - 78 с. - (Библ. Балкански въпроси. Кн.11)

   

 

  

 

Сист. No: 2980

 

Отделни заглавия

- 269 -

 

 

 

Христов, Кирил

   Леонардо да Винчи, Зевксис и Парезий, Джанина, Лучия : (Драмат. поеми в стихове) / Кирил Христов . - София: Ал. Паскалев, (1907)(Придворна печ. ). - 63 с.

 
    Първа премия на сп. Ново общество.- 1907.
   [2. изд.].Празник в пламъци : драмат. поеми: Леонардо да Винчи; Джанина; Зевксис и Парезий; Лучия ( С прил. Трагедията на художника от Михаил Арнаудов). - София: 1921 - Придворна печ. - 63 с.
   
 

 

  

 

Сист. No: 2938

 

- 270 -

 

 

 

Кооперативен сборник  /  Ред. Александър Паскалев, Александър Паскалев . - София: Ал. Паскалев, 1908(печ. Просвещение). - 128 с. - ( Библ. Общ. въпроси №1)

   

 

  

 

Сист. No: 2788

 

- 271 -

 

 

 

Доде, Алфонс

   Малкият параклис : Роман / Алфонс Доде ; Прев. от фр. Григор Пасков, Григор Пасков . - София: Ал. Паскалев, 1909(печ. Либер клуб). - 363 с. - (Библ. Пролет.Г.І бр.1-12)

 
    Библ. Пролет. Г.I. бр. 1-12. 

 

  

 

Сист. No: 2717

 

- 272 -

 

 

 

И.Ф.Д

   Как да се предпазим от бременност /  Прев. от рус. П.В.С., П.В.С., И.Ф.Д. . - София: [Ал. Паскалев], 1909(печ. Либер Клуб). - 70 с. : с ил.

 
    В кн. авт. озн. И.Ф.Д. 

 

  

 

Сист. No: 2763

 

- 273 -

 

 

 

Анкета по македонския и балканския въпрос  : Мненията на всички познати представители на българските партии, деятелите на македонското движение и на стоящите в близост до него . - София: Ал. Паскалев, 1910 (Либер клуб). - 70 с.

 
    Из. сп. Съвр. мисъл, кн.9. 

 

  

 

Сист. No: 2638

 

- 274 -

 

 

 

Мисъл  : Лит. сборник: Кн. I - II . - София, Ал. Паскалев, 1910(Придворна печ. )

 
    I. -204 с.
   II. -196 с.
 

 

  

 

Сист. No: 2871

 

- 275 -

 

 

 

Регел, Браде

   Златна книга за жената / Браде Регел ; Прев. Асен Лазаров, Асен Лазаров . - София: Ал. Паскалев, 1910(печ.Либер клуб). - 187 с. : с ил.

   

 

  

 

Сист. No: 2678

 

- 276 -

 

 

 

Славейков, Пенчо Петков

   На острова на блажените : (Антология) / Пенчо Петков Славейков ; Прев. Пенчо Славейков, Пенчо Славейков . - София: Ал. Паскалев, 1910( Придворна печ. Иван Кадела). - 210 с. с ил.

 
    Биографиите на поетите са написани от П. Славейков. 

 

  

 

Сист. No: 2918

 

- 277 -

 

 

 

Театър и вечеринки  : Сборник от едноактни пиеси, диалози, монолози, разкази и хуморески за прочит и рецитация, декламация и изящно четиво : Кн.I /  Ред. Димитър Бабев, Димитър Бабев, Димитър Подвързачов, Димитър Подвързачов . - София: Ал. Паскалев, 1910( печ. Гражданин). - 240 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2922

 

- 278 -

 

 

 

Шницлер, Артур

   Забава : Драма в 3 д / Артур Шницлер ; Прев. от рус. Т. Петров, Т. Петров . - София: Ал. Паскалев, 1910( печ. Мутафчиев). -71 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2868

 

- 279 -

 

 

 

Яворов, Пейо К.

   Подир сенките на облаците : Отбрани стихотворения / Пейо К. Яворов . - София: Ал. Паскалев, Придворна печ., [1910]. - 240 с. :1 л. портр.

   

 

  

 

Сист. No: 2754

 

- 280 -

 

 

 

Вазов, Иван Минчов

   Пълно събрание съчиненията : Т. I - VIII / Иван Минчов Вазов . - София: Ал. Паскалев и сие, 1911 - 1918(Царска придворна печатница Ив. Кадела).

 
    I. Лирика 1875 -1880: Пряпорец и гусла; Тъгите на България; Избавление; Гусла; Епопея на забравените. - 1911.-
   208 с. : 1 л. портр.
   II. Лирика 1881- 1891: Поля и гори; Италия; Сливница; В лоното на Рила. - 1911. -207 с.
   III. Лирика 1892 - 1910: Звукове; Хумористични диалози; Скитнишки песни; Горчиви песни; Под нашето небе; Театрален пролог. - София: (печ. Ден). - 252 с.
   IV. Поеми: Грамада; Моята съседка Гмитра; Зихра; Загорка; В царството на самодивите; Кихавицата на Салюста; Синайска роза. - [1914]. - 183 с.: 10 л. ил.
   V. Драми: Ивайло; Казаларската царица.- София : 1912(печ.Балкан). - 190 с.
   VI. Повести и разказа: Немили - недраги; В Пирин; Вълко на война; Иде ли Мочурът; Саломоновският цирк; Хаджи Ахил; Кандидати за хамама; Висините.- София: (печ на Нар. осиг. д - во Балкан). - 1916. - 223 с.
   VII. Повести и разкази: Митрофан и Дормидолски; Белимелецът; Из кривините; Дядо Нистор; Среща; Коледен дар; Бикоглав; Неотдавна; Gronde Maritza. - София: (печ. С.М.Стайков). - 1917. - 195 с.
   VIII. Повести и разкази: Чичовци; Искров и Райна; Цончовата мъст; Една сцена; Епитропът; Два врага; Бурната нощ; Пейзаж. - 1918. - 173 с.
   
 

 

  

 

Сист. No: 2681

 

- 281 -

 

 

 

Елин Пелин

   Разкази : [Т.I - II] / Елин Пелин . - София: Ал. Паскалев, 1911(Царска придворна печ.) - 159 с.

 
    II. -София: 1911(Царска придворна печ.). - 159 с. 

 

  

 

Сист. No: 2742

 

- 282 -

 

 

 

Ибсен, Хенрик

   Избрани драми / Хенрик Ибсен ; Прев. от нем. Кръстьо Кръстев Миролюбов, Кръстьо Кръстев Миролюбов ; Ред. В. (Кръстьо Кръстев) Миролюбов, В. (Кръстьо Кръстев) Миролюбов . - София: Ал. Паскалев, 1911(Придворна печ).

 
    [I]. Призраци. - 83 с. 

 

  

 

Сист. No: 2759

 

- 283 -

 

 

 

Славейков, Пенчо Петков

   Кървава песен : Ч. I - III / Пенчо Петков Славейков . - София: Ал. Паскалев, 1911 - 1913 (Придворна печ.)

 
    I. -1911. - 117 с.
   II. -1911. - 109 с.
   III. -1913. - 112 с.
   2. попр. изд. Ч.I - III., К-т Пенчо Славейков. - София: 1920( Придворна печ.).- 1919 - 1920.
   I.- 1919 . - 114 с.
   II. - 1919. -112 с.
   III. - 1920. - 110 с.
 

 

  

 

Сист. No: 2917

 

- 284 -

 

 

 

Христов, Кирил

   Слънчогледи; Самодивска китка; Imtermezzo; Царски сонети : II сборник стихотворения / Кирил Христов . - София: Ал. Паскалев, 1911( Придворна печ.) - 160 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2939

 

- 285 -

 

 

 

Христов, Кирил

   Химни на зората; Тихи песни и легенди за живота и смъртта : I сборник стихотворения / Кирил Христов . - София: Ал. Паскалев, 1911(Придворна печ.). - 175 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2941

 

- 286 -

 

 

 

Чилингиров, Стилиян Добрев

   На ранина : Антология за деца / Стилиян Добрев Чилингиров, Иван Арнаудов . - София: Ал. Паскалев, 1911(Придворна печ.). - 110 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2951

 

- 287 -

 

 

 

Яворов, Пейо К.

   В полите на Витоша. : Трагедия. / Пейо К. Яворов . - София: Ал. Паскалев, [1911]. -192 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2758

 

- 288 -

 

 

 

Кремен, Михаил

   В полите на Витоша [от П. К. Яворов] и нейните критици / Михаил Кремен . - София: Ал. Паскалев и сие, 1912(печ. Либер. клуб). - 157 с.

 
    Михаил Кремен е псевдоним на Михаил Иванов Икономов - Грозев. 

 

  

 

Сист. No: 2808

 

- 289 -

 

 

 

Недев, Б.

   Малък джобен френско - български речник : С прибавка спрежението на спомагателните, правилните и всички неправилни глаголи / Б. Недев . - София: Ал. Паскалев и сие,1912( печ. Ден). - 208 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2878

 

- 290 -

 

 

 

Чолаков, Добри Иванов

   Учебник по смятане : За II отделение / Добри Иванов Чолаков, Иван Куюмджиев . - София: Ал. Паскалев, 1921. - 90 с.

 
    2. попр. изд.Сметанка. - София: 1922 (печ. Напред).- 82 с.: с ил.
   3. прераб. изд. - София: 1925(печ. Арм. воен. изд. фонд).- 96 с.: с ил.
 

 

  

 

Сист. No: 2953

 

- 291 -

 

 

 

Яворов, Пейо К.

   Когато гръм удари, как ехото заглъхва. : Пиеса. / Пейо К. Яворов . - София: Ал. Паскалев и сие, Царска придворна печ, [1912]. - 144 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2756

 

- 292 -

 

 

 

Вазов, Иван Минчов

   Ивайло : Историч. драма в 6 д. / Иван Минчов Вазов . - София: Ал. Паскалев, и сие, [1913]. - 101 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2694

 

- 293 -

 

 

 

Унгаров, Г.

   Как да си приготвим здрава и евтина зимнина : Практическо ръководство за консервиране хранителни продукти: зеленчук, овощия, месо, риба, масло и пр.; сиропи, компоти, конфитюри и приготовляване на изкуствени вина и вина - ликьори / Г. Унгаров ; [С предг. от] Асен Златаров, Асен Златаров . - София: Ал. Паскалев и сие, (1913). - 162 с. с ил.

   

 

  

 

Сист. No: 2927

 

- 294 -

 

 

 

Вазов, Иван Минчов

   Казаларската царица : Драма в 5 д. / Иван Минчов Вазов . - София: Ал. Паскалев, [1914]. - 86 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2695

 

- 295 -

 

 

 

Джидров, Петър Спиридонов

   По широк път : Драма в 4 д. и 1 сцена / Петър Спиридонов Джидров . - София: Ал. Паскалев, [1914](печ Калъчев). - 104 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2702

 

- 296 -

 

 

 

Кремен, Михаил

   Схлупени стрехи / Михаил Кремен . - София: Ал. Паскалев и сие, [1914](печ. С.М. Стайков). - 161 с.

 
    Михаил Кремен е псевдоним на Михаил Иванов Икономов - Грозев. 

 

  

 

Сист. No: 2809

 

- 297 -

 

 

 

Поет и критици  : Антология от фрагменти из разни статии и рецензии върху поезията на Кирил Христов . - София: Ал. Паскалев и сие, (1914)(печ. Искра). - 193 с.

 
    Наредил Г.С. [ Кирил Христов]. 

 

  

 

Сист. No: 2891

 

- 298 -

 

 

 

Полянов, Владимир

   Момичето и тримата : Разкази / Владимир Полянов . - София: Ал. Паскалев, 1926(печ. Родопи на Тод. Л. Клисаров). - 213 с.

 
    Владимир Полянов е псевдоним Георги Иванов Тодоров. 

 

  

 

Сист. No: 2892

 

- 299 -

 

 

 

Унгаров, Г.

   Хранителни консерви и изкуствени вина : Практическо ръководство за консервиране на храни. продукти / Г. Унгаров ; [С предг. от] Асен Златаров, Асен Златаров . - София: Ал. Паскалев и сие, [1914]( печ. Напред). - 162 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2928

 

- 300 -

 

 

 

Христов, Кирил

   Боян Магесникът : Истор. трагедия в 5 д. в стихове / Кирил Христов . - София: Ал. Паскалев, 1914(печ. Искра). - 136 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2937

 

- 301 -

 

 

 

Христов, Кирил

   Старият воин : Пиеса в 3 д. / Кирил Христов . - София: Ал. Паскалев, 1914( печ. Искра). - 128 с.: с 1 л. факс.

   

 

  

 

Сист. No: 2940

 

- 302 -

 

 

 

Костенцев, Арсени Г.

   Спомени / Арсени Г. Костенцев ; Предг. Иван Вазов, Иван Вазов . - София: Ал. Паскалев и сие, 1917. - 151 с. : с 1 л. портр.

 
    За 1. изд. се смяна публ. в Сборник на БАН. Кн. VІ, 1916,клон. Исторфилол. 

 

  

 

Сист. No: 2790

 

- 303 -

 

 

 

Кръстев, Кръстю Котов

   Христо Ботев; П.П. Славейков; Петко Тодоров; Пейо К. Яворов / Кръстю Котов Кръстев . - София: (Ал. Паскалев и сие, 1917)(печ. Искра). - 199 с.: на луксозна хартия

 
    2.изд. -1917. 

 

  

 

Сист. No: 2810

 

- 304 -

 

 

 

Сакъзов, Янко

   Българите в своята история / Янко Сакъзов . - София: Ал. Паскалев и сие, 1917(печ. Либер. клуб). - 464 с.

 
    2.изд. - 1918(печ. С. М. Стайков).- 464 с. 

 

  

 

Сист. No: 2910

 

- 305 -

 

 

 

Славейков, Пенчо Петков

   Епически песни : (1882 - 1907): Сп. Мисъл / Пенчо Петков Славейков . - София: Ал. Паскалев, (1917)[Придворна печ.] - 156 с.

 
    1. изд. 1907 Печ. Г. Паспалев. 

 

  

 

Сист. No: 2914

 

- 306 -

 

 

 

Славейков, Пенчо Петков

   Книга за песните : Нар. песни, подбрани и наредени от... / Пенчо Петков Славейков . - София: Ал. Паскалев и сие, 1917. - 321 с.- (Българска реч. Кн.I.)

   

 

  

 

Сист. No: 2915

 

- 307 -

 

 

 

Белчева, Мара

   На прага стъпки : [Стихове] / Мара Белчева . - София: Ал. Паскалев , 1918(Лайпциг: К. Г. Рьодер). - 138 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2641

 

- 308 -

 

 

 

Джидров, Петър Спиридонов

   Трите хълма : Соц. др. в 5. д. / Петър Спиридонов Джидров . - София: Ал. Паскалев и сие, 1918(печ.Напред). - 128 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2704

 

- 309 -

 

 

 

Златаров, Асен

   Цветя за него : [Поема] / Асен Златаров . - София: Ал. Паскалев,1918. - 122 с. : с ил.

   

 

  

 

Сист. No: 2757

 

- 310 -

 

 

 

Тургенев, Иван Сергеевич

   Рудин : Роман в XII гл. с епилог / Иван Сергеевич Тургенев ; Прев. Г. И. Миндов, Г. И. Миндов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1918 -1920](Раб. кооп. печ. Напред). -143 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2925

 

- 311 -

 

 

 

Хиляда и една нощ  : Арабски приказки: Кн.І /  Прев. Др. Данов, Др. Данов . - София: Ал. Паскалев, [1918]. - 160 л.

   

 

  

 

Сист. No: 2931

 

- 312 -

 

 

 

Церковски, Цанко

   Събрани съчинения : Т. I - IV / Цанко Церковски . - София: Ал. Паскалев, 1918( печ. Землед. знаме).

 
    I. Разкази. - 189 с.
   II. Под старото небе - 224 с.
   III. Песни. - 176 с.
   IV. Пиеси. - 224 с.
 

 

  

 

Сист. No: 2942

 

- 313 -

 

 

 

Янулов, Илия Димитров

   Стопанската независимост на България : Реч, държана на 25 дек.1917 г. В Нар. събрание. / Илия Димитров Янулов . - [София]: Ал. Паскалев, [1918]. - 47 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2747

 

- 314 -

 

 

 

Ботев, Христов Петков

   Стихотворения : Автентично издание с критически бележки от Кръстьо Кръстев / Христов Петков Ботев . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919]. - 96 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2673

 

- 315 -

 

 

 

Горки, Максим

   Революция и култура : Статии от 1917 г. / Максим Горки ; Прев. Страшимир Славчев, Страшимир Славчев . - София: Ал. Паскалев, 1919(Придворна печ.). - 80 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2699

 

- 316 -

 

 

 

Дорев, Иван Василев

   Христоматия : За I кл. / Иван Василев Дорев, Иван Унджиев . - София: Ал Паскалев и сие,1919(печ. Вечерна поща). - 168 с. : с ил.

 
    13.стереот. изд. - София 1920(печ. Либер клуб). - 183 с. : с ил.
   14. попр. изд.- София: 1921(Придворна печ). - 1921.-182 с. : с ил.
   15. прераб. изд.Ив.Дорев и Досю П.Койчев.При близкото съдействие на Йордан Йовков, Георги Райчев, Стилиян Чилингиров, Иван Кирилов, Стоян Дринов, Иван Ст. Андрейчин, Христо Г. Казанджиев. - София: 1922(печ. Арм. воен. изд. фонд). - 148 с.
   др.15. прераб. изд.Ив. Дорев и Досю П. Койчев.При близкото съдействие на Йордан Йовков, Георги Райчев,Стилиян Чилингиров, Иван Кирилов, Стоян Дринов, Иван ст. Андрейчин, Христо Г. Казанджиев- София:
   1923(печ. Арм. Воен. изд. фонд).- 148 с.
   16-17 изд. няма сведения.
   18. стереот. изд. При близкото съдействие на Йордан Йовков, Георги Райчев, Стилиян Чилингиров, Иван Кирилов, Стоян Дринов, Иван Ст. Андрейчин, Христо Г. Казанджиев.-София:1925(печ. Произв. кооп. Напред).-156 с. : с ил.
   19. прераб. изд.- София:1926. -128 с.
   1. изд. 1907 печ. Вечерна поща.
 

 

  

 

Сист. No: 2732

 

- 317 -

 

 

 

Дорев, Иван Василев

   Христоматия : За III кл. / Иван Василев Дорев . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919](Придворна печ). - 264 с.

 
    9. прераб. и доп. изд. - София: 1920(печ. Либер. клуб).: - 196 с. : с ил.
   10. стереот. изд. - София:1921(Придворна печ.): - 183 с. : с ил.
   11. прераб. изд.Иван Дорев и Досю П. Койчев -София: 1922(печ. Добруджа ).: - 168 с. : с ил.
   др. 11. прераб. изд. При близкото съдействие на Йордан Йовков, Георги Райчев, Стилиян Чилингиров, Иван Кирилов, Стоян Дринов, Иван Ст. Андрейчин, Христо Г. Казанджиев. -София: 1922 (Раб. кооп. печ Напред ).: - 168 с: с ил.
   12. стереот. изд. - София: [1924печ. Добруджа].: - 172 с.: с ил.
   13. стереот. изд. - София: 1925(печ. С. М. Стайков). : - 176 с. :с ил.
   14. прераб. изд. При близкото съдействие на Йордан Йовков и Георги Райчев. - София: 1926 (печ. С. М. Стайков).-142 с : с ил.
   1. изд. 1909 Придворна печ.
   
 

 

  

 

Сист. No: 2734

 

- 318 -

 

 

 

Златаров, Асен

   Песен за нея : Поема / Асен Златаров . - София: Ал. Паскалев, 1919. - 55 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2753

 

- 319 -

 

 

 

Лилиев, Николай

   Птици в нощта / Николай Лилиев . - София: Ал. Паскалев и сие, 1919(печ. Либер. клуб). - 127 с.

 
    2. изд. -[1921](Придворна печ.)- 96 с. 

 

  

 

Сист. No: 2820

 

- 320 -

 

 

 

Мартулков, Петър

   Аритметика : За I клас на народните прогимназии / Петър Мартулков, М. Ив. Бояджиев . - София: Ал. Паскалев и сие, 1919 (Придворна печ.). -135 с.

 
    2. изд. - София: 1920(печ. Едисон).- 135 с.
   3. стереот. изд. - София:1921(печ. Либер клуб).- 120 с.
 

 

  

 

Сист. No: 2828

 

- 321 -

 

 

 

Мартулков, Петър

   Аритметика : За II клас на народните гимназии / Петър Мартулков, М. Ив. Бояджиев . - София: Ал. Паскалев и др., 1919(Придворна печ.) - 132 с. : с черт.

 
    2. изд. -София: (1921).-110 с. : с черт.
   
   
 

 

  

 

Сист. No: 2850

 

- 322 -

 

 

 

Мой другар  : Наръчна книжка за ученици от средните училища и прогимназиите : Г. I . С календар за учебна 1919 / 1920 г. . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919](Придворна печ.). - 128 с.

 
    Състав. от група гимназ. учители. 

 

  

 

Сист. No: 2873

 

- 323 -

 

 

 

Начало на българското Възраждане  . - София: Ал. Паскалев, 1919( печ. Либер. клуб). - 79 с. - (Походна войнишка библиотека № 46)

   

 

  

 

Сист. No: 2888

 

- 324 -

 

 

 

Нейчев, Харалампи Николов

   Работният ден и пролетариатът : 8 - часовият работен ден / Харалампи Николов Нейчев . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919](печ. Либер. клуб). - 70 с.: с 1 ил.

   

 

  

 

Сист. No: 2880

 

- 325 -

 

 

 

Пенев, Боян

   П. Р. Славейков : [Живот и творчество] / Боян Пенев . - София: Ал. Паскалев и сие, (1919)(печ. Либер. клуб). - 112 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2889

 

- 326 -

 

 

 

Стоянов, Захари

   Априлското въстание / Захари Стоянов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919](Печ. Либер. клуб). - 125 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2919

 

- 327 -

 

 

 

Страшимиров, Антон

   Съчинения : Т. I . : Етюди / Антон Страшимиров . - София: Ал. Паскалев и сие, 1919( Раб. кооп. печ. Напред). - 149 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2920

 

- 328 -

 

 

 

Цонев, Петко Пенчев

   Природознание : За III отд.: 2. прераб. изд. / Петко Пенчев Цонев . - София: Ал. Паскалев, 1919(Придворна печ.). - 64 с. : с ил.

 
    1. и 3. изд. няма сведения. 5. стереот. изд. - София: 1920 (печ. Либер. клуб на Б. А. Кожухаров). - 64 с.: с ил.
   6. стереот. изд. -София: 1921( Придворна печ.)- 63 с. : с ил. отд. л цв.
   7. изд. Природознание и народно стопанство. - София: 1922( печ. Дневник и Утро). - 63 с. : с ил.
   8. прераб. изд. - София: 1925( печ. А. Кожухаров).- 80 с. : с ил.
   
 

 

  

 

Сист. No: 2948

 

- 329 -

 

 

 

Цонев, Петко Пенчев

   Природознание : За IV отд.: 2. прераб изд. / Петко Пенчев Цонев . - София: Ал. Паскалев и сие, 1919(Придворна печ.). - 80 с. : с ил.

 
    1. и 3. изд. няма сведения.
   5. стереот. изд. - София: 1920.- 82 с. : с ил.
   6. стереот. изд. - София: 1912.- 89 с. : с ил. 4 л. цв. ил.
   7. изд. Природознание, народно стопанство и лична хигиена. - София: 1922 (печ.Либер. клуб).- 63 л. : с ил.
   8. стереот. изд.Природознание, народно стопанство и лична хигиена - София: 1923 (печ. Либер. клуб). - 63 с. : с ил.
   
 

 

  

 

Сист. No: 2949

 

- 330 -

 

 

 

Янулов, Илия Димитров

   Земледелската политика на България. : Реч, държана на 24 дек.1917 г. В Нар. събрание. / Илия Димитров Янулов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1919]. - 29 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2750

 

- 331 -

 

 

 

Янулов, Илия Димитров

   Конфискация на незаконно придобитите през войната богатства : Реч, държана на 15 дек. 1918 г. / Илия Димитров Янулов . - София: Ал. Паскалев и сие, 1919. - 39 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2748

 

- 332 -

 

 

 

Бауер, Ото

   Болшевизъм или социалдемокрация? / Ото Бауер ; Прев. Иван Руневски, Иван Руневски . - София: Ал. Паскалев и сие , 1920(печ. Ив. Г. Игнатов). - 119 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2639

 

- 333 -

 

 

 

Бижев, Никола

   Методичен учебник по химия : За III кл. на мъжките и девическите прогимназии / Никола Бижев . - София: Ал. Паскалев, 1920. - 63 с.: с ил.

 
    4. изд. - София: 1922.- 66 с. : с ил.
   1. изд. 1917 Печ. Балкан.
 

 

  

 

Сист. No: 2645

 

- 334 -

 

 

 

Божков, Диню Иванов

   Закон Божий : За III отд. / Диню Иванов Божков, Елин Пелин . - София: Ал. Паскалев, 1920(печ. Гутенберг). - 24 с. : с ил.

 
    3. стереот. изд. - София: 1921(Придворна печ.).- 24 с. : с ил.
   4. попр. изд. - София: 1922.-68 с. : с ил.
   5. стереот. изд. - София :1923(печ. Либер клуб).- 22 с.: с ил.
   6. изд. - София : 1925 (печ. Напред).- 32 с. : с ил.
   1. изд. 1919 печ. Гутенберг.
 

 

  

 

Сист. No: 2662

 

- 335 -

 

 

 

Божков, Диню Иванов

   Закон Божий : За IV отд. / Диню Иванов Божков, Елин Пелин . - София: Ал. Паскалев, 1920(Кооп. печ). - 32 с. : с ил.

 
    3. стереот. изд. - София: 1921(Придворна печ). - 32 с.: с ил.
   4. попр. изд. - София: 1922 (Раб. печ. кооп. Напред).-14 с.: с ил.
   5. стереот. изд. - София :1923(печ. Либер клуб).: - 15 с. : с ил.
   6. изд. - София: 1925 (печ. Напред). - 16 с.: с ил.
   7. изд. - София: 1925(печ. Напред). -16 с. : с ил.
   1. изд. 1919 печ. Гутенберг.
 

 

  

 

Сист. No: 2663

 

- 336 -

 

 

 

Божков, Диню Иванов

   Свещена история на Вехтия и начало на Новия завет : Учебник за I прогимназ. кл. 3 изд. / Диню Иванов Божков . - София: Ал. Паскалев, 1920 (печ. Франклин). - 63 с. : с ил.

 
    6. прераб. изд. - София: 1922(печ Добруджа).-62 с.: с ил.
   7. стереот. изд. - София: 1923(печ.Художник).- 62 с.: с ил.
   8. стереот. изд. - София: 1925(печ. Балкан).- 64 с.: с ил.
   9. попр. изд. Свещена история на Вехтия и началото на Новия завет: За прогимназ. сл. -София: 1926(печ. Б. А. Кожухаров).- 71 с. : с ил.
   
 

 

  

 

Сист. No: 2664

 

- 337 -

 

 

 

Борлаков, Антон

   Сметанка : За II отд.: 6 стереот. изд. / Антон Борлаков, Йонко Христов, Ив. П. Драгойски . - София: Ал. Паскалев и сие, 1920 (печ. С.М.Стайков). - 87 с. : с ил.

 
    7. прераб. изд. - София: 1921(печ. С.М.Стайков).: с ил.
   8. изд. - София : 1922 (печ. Напред).: с ил.
   9. стереот. изд. -София : 1923 (печ. Напред).: с ил.
   1. изд. 1915 г. Иван. х. Николов.
 

 

  

 

Сист. No: 2669

 

- 338 -

 

 

 

Борлаков, Антон

   Сметанка : За III отд.: 6 стереот. изд. / Антон Борлаков, Йонко Христов, Ив. П. Драгойски . - София: Ал. Паскалев, 1920(С.М.Стайков). - 96 с. : с ил.

 
    7. прераб. изд. - София: 1921.- 112 с. : с ил.
   8. изд. - София: 1922. -80 с. : с ил.
   9. стереот. изд. -София: 1923 (печ. Напред).- 80 с. : с ил.
   10. прераб. изд.- София: 1925 (печ. Напред).- 76 с. : с ил.
   2. отд. 1915 Ив. х. Николов.
 

 

  

 

Сист. No: 2670

 

- 339 -

 

 

 

Борлаков, Антон

   Сметанка : За I отд.: 6 стереот. изд. / Антон Борлаков, Йонко Христов, Ив. П. Драгойски . - София: Ал. Паскалев и сие, 1920(С.М. Стайков). - 80 с. : с ил.

 
    7. прераб. изд. - София: 1921(печ. Напред).- 102 с. : с ил.
   8. изд. - София: 1922(печ Напред).- 102 с.
   3. изд. 1917. Ив. х. Николов.
 

 

  

 

Сист. No: 2671

 

- 340 -

 

 

 

Бочев, Стефан Бочев

   Търговско счетоводство. За търговия на едро и дребно : С 400 примери, образци и обширна практ.: Част. Според програмата на Търг. у - ще при соф. търг. инд. камара / Стефан Бочев Бочев . - София: Ал. Паскалев, 1920 (печ. Едисон). - 296 с.: 1 л. табл.

   

 

  

 

Сист. No: 2676

 

- 341 -

 

 

 

Влайков, Марин Тодоров

   Буквар и първа читанка / Марин Тодоров Влайков, Драган Манчов, Сабина Кърлева . - София: Ал. Паскалев, 1920. - 84 с. : с ил.

 
    16. непром. изд. -1921.-80 с. : с ил.
   17. прераб. изд.-1922.- 80 с. : с ил.
   18. изд. -1923.- 80 с : с ил.
   1. изд. 1901 печ. Зора на П.И. Икономов.
 

 

  

 

Сист. No: 2697

 

- 342 -

 

 

 

Грънчаров, К.

   Учебник по стара история : За I кл. на средните училища / К. Грънчаров, Ив. С. Попов . - София: Ал. Паскалев, 1920. - 98 с. : с ил.

 
    6. изд. -София :1921.: с ил.
   7. прераб. изд.Обща история: За І прогимназ. кл.- София : 1922.: с ил.
   8. изд.Обща история.: За I прогимназ. кл. - София: 1923.: с ил.
   др. 8. стереот. изд.Обща (и бълг. история).- София: 1923.: с ил.
   9. стереот. изд. Обща и българска история : За I прогимназ.кл.-София : 1925.: с ил.
   4. изд. 1907 Хр. Г. Данов.
 

 

  

 

Сист. No: 2700

 

- 343 -

 

 

 

Джидров, Петър Спиридонов

   Коментар на Търговския закон : Търговско право : Т. I - VI / Петър Спиридонов Джидров . - София: [Ал. Паскалев], [1920](Държ печатница). - 1931.

 
    I. Обща част: Чл. 1-67. - [1920].- 280 с.
   II.За търговските дружества: (Чл.68-147). - [1920].1931. - с.281-611.
   III.За акционерните дружества...:( Чл. 148 - 278). -[1920]. - с.612-1001.
   IV. За търговските сделки : Ч. 1-2. -[1925 - 1928].- с.1102
   1. За търговските сделки изобщо: (Чл. 279 - 338). -София: [1925].(печ Витоша). -1102 - 1407.
   2. Отделните търговски договори: (Чл. 339 -465). - София: [1928].(печ. Напред). - с.1408 - 1946.
   V.Гл. IХ . За застрахователните сделки: (Чл. 466 526).-София: 1930 (печ. Напред).-с.2285 - 2300.
   VI. Гл. Х, ХI и XII : (За менителницата, записите на заповеди и чека)(527 -648). - София: [1931](печ Напред).[Предг. 1931].-728 с.
   
   
   
   
   
 

 

  

 

Сист. No: 2701

 

- 344 -

 

 

 

Джидров, Петър Спиридонов

   Под сянката на закона : Пиеса в 5. д. / Петър Спиридонов Джидров . - София: Ал. Паскалев и сие, 1920(коп. печ. Едисон). - 135 с.

 
    Същото изд. с пром. загл. и кор. 1921. 

 

  

 

Сист. No: 2703

 

- 345 -

 

 

 

Димитров, Благой

   Алгебра и сборник : За III кл. на мъжките дев. пълни и непълни ср. уч. заведения / Благой Димитров, Т. Дедов . - София: Ал. Паскалев, 1920(печ. Едисон). - 103 с.

 
    3. изд. 1911 печ. П. Глушков. 

 

  

 

Сист. No: 2707

 

- 346 -

 

 

 

Димитров, Благой

   Логаритмични и други таблици / Благой Димитров, Т. Дедов . - София: Ал. Паскалев, 1920(кооп. печ. Едисон). - 32 с.

 
    6. стереот. изд. Логаритмични и други таблици. - София: 1921(печ. М. Стайков).- 79 с.
   др. 6 стереот. изд. - София : 1922(печ. Либер Клуб).- 79 с.
   др. 6 стереот. изд. Логаритмични и други таблици. - София : 1925(печ. М. Стайков).- 79 с.
   1. изд. 1911 печ. П. Глушков.
 

 

  

 

Сист. No: 2708

 

- 347 -

 

 

 

Димитров, Благой

   Сборник от задачи по алгебра : За V кл. на мъжките и дев. гимназии и кл. у - ща / Благой Димитров, Т. Дедов . - София: Ал. Паскалев, 1920(кооп. печ. Едисон). - 59 с.

 
    1. изд. 1907 печ. П. Глушков. 

 

  

 

Сист. No: 2709

 

- 348 -

 

 

 

Димитров, Благой

   Сборник от упражнения и задачи по алгебра : За IV клас на мъжките и дев. гимназии и кл. у - ща / Благой Димитров, Т. Дедов . - София: Ал. Паскалев и сие, 1920(кооп. печ. Едисон). - 98 с.

 
    8. попр. изд. За I кл. на мъжките и дев. пълни и непълни гимназии. - София: 1921(печ. Едисон).- 98 с.
   1. изд. 1906 печ. П. Глушков.
   
 

 

  

 

Сист. No: 2710

 

- 349 -

 

 

 

Димитров, Благой

   Тригонометрия : За III кл. на мъжките и дев. пълни и непълни средни уч. заведения и за IV кл. на гимназиите / Благой Димитров, Т. Дедов . - София: Ал. Паскалев и сие, 1920. - 71 с. : с черт.

 
    4. стереот. изд. - София: 1921(печ. П. Глушков).- 71 с. : с черт.
   1. изд. 1911 печ. П. Глушков.
 

 

  

 

Сист. No: 2711

 

- 350 -

 

 

 

Дорев, Иван Василев

   Христоматия : За II клас / Иван Василев Дорев . - София: Ал. Паскалев, 1920 (Придворна печ.). - 195 с.

 
    13. стереот. изд..-София:1920(печ. Либер клуб).:- 196 с.: с ил.
   др. 13. стереот. изд. - София: 1921(Придворна печ).:- 184 с. : с ил.
   14. стереот. изд.-София:1921(Придворна печ.).: - 183 с. : с ил.
   15. коренно прераб. изд. - Ив. Дорев и Досю П. Койчев.При близко съдействие на Йордан Йовков, Георги Райчев, Стилиян Чилингиров, Иван Кирилов, Стоян Дринов, Иван Ст. Андрейчин, Христо Г. Казанджиев. - София: 1922 (печ. Добруджа).: - 163 с. : с ил.
   16. стереот. изд. - София: 1923(печ. Арм. воен. изд. фонд).: - 136 с. : с ил.
   др. 16. стереот. изд. - София: 1924(печ. Добруджа).: -163 с.: с ил.
   17. стереот. изд. -София: 1925(печ.С.М. Стайков).: -159 с. : с ил.
   18. прераб. изд.При близкото съдействие на Йордан Йовков и Георги Райчев -София: 1926: -136 с.: с ил.
   1. изд. 1908 Придворна печ.
 

 

  

 

Сист. No: 2733

 

- 351 -

 

 

 

Елин Пелин

   Читанка : За II отд. / Елин Пелин, Ран Босилек . - София: Ал. Паскалев, 1920(Придворна печ.) - 79 с. : с ил.

 
    2. изд.При близкото участие на Ал. Паскалев, Д. Подвързачов, Ив. Дорев, Ив. Кръстев и др.- София: 1921. -80 с.: с ил. 3.стереот. изд.При близкото участие на Ал. Паскалев, Д.Подвързачов и др.- София: 1921.- 80 с. с ил.
   4. прераб. изд.При близкото участие на Ал. Паскалев, Д. Подвързачов и др. - 1922. - 80 с.:с ил.
   5. изд. Няма сведения.
   6. прераб. изд .При близкото участие на Ив. Дорев, Ив. Кръстев, К.П. Домусчиев, Ст.Баръмов, Ст. Василев и др. - София: 1925 (кооп. Придворна печ.)- 96 с. : с ил.
   
 

 

  

 

Сист. No: 2744

 

- 352 -

 

 

 

Елин Пелин

   Читанка : За III отд. / Елин Пелин, Ран Босилек . - София: Ал. Паскалев, 1920(печ. Либер. клуб на Б.Кожухаров). - 80 с. : с ил.

 
    2. стереот. изд. -София: 1921(Придворна печ.) - 80 с. : с ил. 3. стереот. изд.При близкото участие на Ал. Паскалев, Д.Подвързачов и др. -София: 1921(Придворна печ.)- 80 с. : с ил.
   4. стереот. изд.При близкото участие на Ал. Паскалев, Д. Подвързачов и др. -София: 1922.(печ. Напред). -80 с : с ил.
   5. стереот. изд .При близкото участие на Ал. Паскалев, Ив. Кръстев,К.Домусчиев, Ст. Баръмов, Ст. Василев и др.-София: 1923 (Раб. кооп. печ Напред).- 80 с. : с ил.
   6. изд. Няма сведения.
   7. стереот. изд. При близкото участие на Ал. Паскалев, Ив. Дорев, Ив. Кръстев, К.П. Домусчиев, Ст. Баръмов, Ст. Василев и др.- София: 1925 (печ. Напред).-96 с. : с ил.
 

 

  

 

Сист. No: 2745

 

- 353 -

 

 

 

Елин Пелин

   Читанка : За IV отделения / Елин Пелин, Ран Босилек . - София: Ал. Паскалев и сие, 1920 (печ. Либер. Клуб на Б. А.Кожухаров). - 100 с. : с ил.

 
    2. стереот. изд. Състав: При близкото участие на Ал. Паскалев, Д.Подвързачов, Ив. Дорев, Ив. Кръстев и др. - София: 1921(Придворна печ).- 104 с :с ил.
   3. стереот. изд. Състав: При близкото участие на Ал. Паскалев, Д. Подвързачов и др. -София: 1921(Придворна печ).-: 104 с: с ил.
   4. прераб. изд. Състав: При близкото участие на Ал. Паскалев, Д. Подвързачов и др. - София: 1922 (Раб. кооп. печ. Напред).- 96 с : с ил.
   5. изд. Няма сведения.
   6. прерaб. изд.Състав:... - София :1925(печ. Напред и Родопи).- 104 с : с ил.
   
   
 

 

  

 

Сист. No: 2749

 

- 354 -

 

 

 

Кауцки, Карл

   Демокрация или диктатура / Карл Кауцки ; Прев. от нем. Карл Кауцки, Карл Кауцки . - София: Ал. Паскалев и сие, [1920 ]. - 56 с. - (Библ. Искри. Кн.1)

 
    Прев. от нем. 

 

  

 

Сист. No: 2774

 

- 355 -

 

 

 

Ковалевски, С.

   Учебник по физика : За горните кл. на ср. уч. заведения / С. Ковалевски ; Прев. Д. Ив. Беров, Д. Ив. Беров . - София: Ал. Паскалев, 1920. - 88 с. с ил.

 
    За Ч.I и II няма сведения. 6. стереот. изд. Димитър Ив. Беров.Физика: Ч. II - III. - София : 1920 -1924.
   За Ч. I няма сведения.
   II. - 1920. - 212 с. : с ил.
   III.Магнетизъм и електричество и Астрономия : 3. стереот. изд.: Учебник за V кл. на мъжките и дев. гимназии.-Пловдив :1924(Хр. Г. Данов). -142 с. : с ил.
   1. изд. 1898 П. Н. Икономов.
   Изм. и доп. Д. Ив. Беров.
 

 

  

 

Сист. No: 2780

 

- 356 -

 

 

 

Констатинов, Константин Илиев

   Към близкия / Константин Илиев Констатинов . - София: Ал. Паскалев и сие, 1920(печ. С. М. Стайков). - 63 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2787

 

- 357 -

 

 

 

Мартулков, Петър

   Аритметика : За III клас на народните гимназии / Петър Мартулков, М. Ив. Бояджиев . - София: Ал. Паскалев и сие, 1920. - 84 с.

 
    2.изд. -София: 1920(печ. Гутенберг). - 104 с. др. 2.изд. - София: [1920](печ. Либер. клуб). - 91 с. 

 

  

 

Сист. No: 2852

 

- 358 -

 

 

 

Минев, Петър

   Буквар и първа читанка : Моя първа книжка / Петър Минев, Коста П. Домусчиев, К. Дечев . - София: Ал. Паскалев, 1920(печ.Либер. клуб). - 88 с.: с ил.

 
    3. изд.Петър Минев, Петко Цонев и Коста П. Домусчиев. Буквар и читанка : Моята първа книжка. -София: 1922 (печ. Либер. клуб).- 88 с.: с ил.
   др. 3 изд. - София: 1922 (печ. Либер.клуб).- 88 с. : с ил.
   4. изд. -София: 1923 (печ. Либер. Клуб). - 88 с. : с ил.
   1. изд. 1911 печ. К. Мутафчиев.
 

 

  

 

Сист. No: 2863

 

- 359 -

 

 

 

Минев, Петър

   Естествознание : За II отд. / Петър Минев, Коста П. Домусчиев . - София: Ал. Паскалев и сие, 1920(печ. С. М. Стайков). - 80 с.: с цв. ил.

 
    2. изд. - София: 1921(Придворна печ.) -79 с. : с ил. 2 л. дв. ил.
   3. изд. - София: 1922 (печ. Дневник и Утро). -80 с.: с ил.
   4. прераб. изд. - 1925 (печ. Напред). -95 с. : с ил.
 

 

  

 

Сист. No: 2866

 

- 360 -

 

 

 

Минев, Петър

   Естествознание : За IV отд. / Петър Минев, Коста П. Домусчиев . - София: Ал. Паскалев и сие, 1920( печ. с.М. Стайков). - 85 с.: с цв. ил.

 
    2. изд. - София: 1921(печ. П. Глушков).- 91 с.
   3. изд. - София: 1922 (печ. Либер. клуб).- 67 с.
   4. попр. изд. - София: 1925 (печ. Б. А.Кожухаров).- 88 с.
 

 

  

 

Сист. No: 2867

 

- 361 -

 

 

 

Минев, Петър

   Отечественознание : За ІІІ отд.: 2 попр. изд. / Петър Минев, Коста П. Домусчиев - София: 1920 (печ. Гутенберг). - 71 с. : с ил.

 
    3. стереот. изд. - София : 1921(Придворна печ.) - 72 с.: с ил.
   4. стереот. изд. - София:1922 (Либер клуб). - 84 с. : с ил.
   5. стереот. изд. - София : 1923 (Либер клуб). - 80 с. : с ил.
 

 

  

 

Сист. No: 2666

 

- 362 -

 

 

 

Минев, Петър

   Отечественознание : За IV отд.: 2 попр. изд. / Петър Минев, Коста П. Домусчиев . - София: Ал. Паскалев и сие, 1920(кооп. печ. Едисон) . - 71 с.: с ил.

 
    3. стереот. изд. - София : 1921(печ. Либер клуб).- 131 с. : с ил.
   4. попр. изд. - София :1922 (печ. Либер. клуб).-120 с. : с ил.
   5. стереот. изд. - София:1923. -111 с. : с ил.
 

 

  

 

Сист. No: 2869

 

- 363 -

 

 

 

Минин, В. П.

   Тригонометрически сборник : За горните класове на средните уч. заведения / В. П. Минин ; Прев. Благой Димитров, Благой Димитров . - София: Ал. Паскалев, 1920( кооп. печ. Едисон). -103 с. : с черт.

 
    3. изд. Сборник от задачи по тригонометрия: За средните уч. заведения и кл. у-ща. - София: 1920(кооп.печ Едисон).-130 с. : с черт.
   1. изд. 1899 печ. Ив.Г. Говедаров.
   
 

 

  

 

Сист. No: 2870

 

- 364 -

 

 

 

Мутафов, Чавдар

   Марионетки / Чавдар Мутафов . - София: Ал. Паскалев, (1920)(Придворна печ). - 80 с.: с ил.

   

 

  

 

Сист. No: 2875

 

- 365 -

 

 

 

Негенцов, Досю Андреев

   Гражданско учение : За III кл. на нар. прогимназии / Досю Андреев Негенцов, Д. Попниколов . - София: Ал. Паскалев, 1920(С.М.Стайков). - 80 с.

 
    4. изд. -София: 1922(печ. Гутенберг).- 64 с. : с 1 ил. портр
   5. стереот. изд. -София: 1923 (печ. Радикал).-64 с. : с 1 л. ил.
   6. стереот. изд. -София: 1925 (печ. Радикал).-64 с. : с 1 ил.
   7. попр. изд. - София: 1926 (печ.произв. кооп. Напред).- 64 с.: с ил.
   1. изд. 1917 Печ. Просвещение.
 

 

  

 

Сист. No: 2876

 

- 366 -

 

 

 

Пастухов, Иван Стефанов

   Средна история : Учебник за II кл. на гимназиите / Иван Стефанов Пастухов . - София: Ал. Паскалев и сие, 1920(печ. Гутенберг). - 168 с.: с ил.

   

 

  

 

Сист. No: 2885

 

- 367 -

 

 

 

Пастухов, Иван Стефанов

   Стара история : Учебник за I кл. на гимназиите / Иван Стефанов Пастухов . - София: Ал. Паскалев и сие, 1920( печ. Гутенберг). - 164 с.

 
    2. изд.Обща история: За IV реален кл. - София: 1922 (печ. Арм. воен. изд. фонд).- 176 с.
   3. стереот. изд. Обща история: За IV реален кл. - София: 1923 (печ. Арм. воен. изд. фонд).- 176 с.: с ил.
   4. изд. Няма сведения.
   5. стереот. изд.Обща история: За IV реален кл. - София: 1925. -180 с. : с ил.
 

 

  

 

Сист. No: 2886

 

- 368 -

 

 

 

Попниколов, Димитър

   Антропология : За III клас на нар. прогимназии / Димитър Попниколов, Ал. Радославов . - София: Ал. Паскалев и сие,1920(печ. С.М. Стайков). - 78 с.: с ил.

 
    5. стереот. изд. - София: 1921(печ. Либер. клуб). - 63 с. : с ил.
   6. изд. - София:1922 (печ. Арм.воен. изд. фонд).- 56 с.: с ил.
   7. попр. изд. - София:1923( печ. Арм. воен. изд. фонд).- 56 с. : с ил.
   8. изд. Няма сведения.
   9. подобр. изд. - София: 1926( печ. Б. А.Кожухаров). - 79 с.: с ил.
   1. изд. 1917 печ. С. М. Стайков.
 

 

  

 

Сист. No: 2893

 

- 369 -

 

 

 

Попов, Иван Ст.

   Учебник по средна и нова история : За II клас на гимназиите и прогимназиите / Иван Ст. Попов, И. К. Грънчаров . - София: Ал. Паскалев, 1920( печ. Добруджа). - 84 с. с ил.

 
    6. изд. -София :1921( Придворна печ. )- 92с. : с ил.
   7. изд.Обща и бълг. история. -София: 1922 ( печ. Арм. воен изд. фонд).- 87с. : с ил.
   8. попр. изд. - София: 1923.- 87 с. : с ил.
   1. изд. 1908 печ. Хр. Г. Данов.
   
 

 

  

 

Сист. No: 2895

 

- 370 -

 

 

 

Райчев, Георги Михайлов

   Царица Неранза : Повест / Георги Михайлов Райчев .- София Ал. Паскалев, и сие, [1920]. - 104 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2900

 

- 371 -

 

 

 

Ранков, Васил Ив.

   География : За II клас на средните училища / Васил Ив. Ранков . - София: Ал. Паскалев, (1920)(печ. Либер. клуб). - 161 с.: с ил.

 
    2. изд.За II кл. на средните училища. - София: 1921 (Придворна печ.) - 160 с.: с ил. 1 отд.л. к. 

 

  

 

Сист. No: 2902

 

- 372 -

 

 

 

Цонев, Петко Пенчев

   Антропология : Учебник за I клас на нар. гимназии / Петко Пенчев Цонев . - София: Ал. Паскалев и сие,1920(печ. Либер. клуб). - 56 с. : с ил.

   

 

  

 

Сист. No: 2943

 

- 373 -

 

 

 

Цонев, Петко Пенчев

   Естествена история : Учебник за I клас на прогимназиите: Изложен биологично / Петко Пенчев Цонев . - София: Ал. Паскалев, 1920( печ. Либер клуб) . - 79 с. : с ил.

   

 

  

 

Сист. No: 2944

 

- 374 -

 

 

 

Цонев, Петко Пенчев

   Естествена история : Учебник за II клас на прогимназиите : Изложен биологично / Петко Пенчев Цонев . - София: Ал. Паскалев и сие, 1920(печ. Либер клуб). - 86 с. : с ил.

   

 

  

 

Сист. No: 2945

 

- 375 -

 

 

 

Цонев, Петко Пенчев

   Методика на обучението по съчинение в средните училища / Петко Пенчев Цонев . - София: Ал. Паскалев и сие, [1920]( печ. Либер. клуб). - 104 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2946

 

- 376 -

 

 

 

Янулов, Илия Димитров

   Трудовата повинност и социализацията : Реч, произнесена в Нар. събрание на 28 апр. 1920 г. / Илия Димитров Янулов . - София: Ал. Паскалев и сие (печ. С. М. Стайков), [1920]. - 45 с. : с ил.

   

 

  

 

Сист. No: 2746

 

- 377 -

 

 

 

Ангелов, Божан

   Българска народна поезия и проза : Отбор нар. поет. творения. Наредили ... / Божан Великов Ангелов, Михаил Арнаудов . - София: Ал. Паскалев и сие , 1921(печ. Ив.Г. Игнатов наемател раб. кооп. печ. Едисон) . - 447 с.

 
    История на бълг. лит. примери и библиогр. Т.1.
   Наредили Божан Ангелов и Михаил Арнаудов.
 

 

  

 

Сист. No: 2632

 

- 378 -

 

 

 

Божков, Диньо Иванов

   Закон Божий : За II отд. / Диню Иванов Божков, Елин Пелин . - София: Ал. Паскалев, 1921(Придворна печ). - 19 с. : с ил.

 
    4. попр. изд. - София :1922 (печ. Напред).- 15 с. : с ил.
   5. стереот. изд. - София: 1923 (печ. Либер клуб).- 14 с.: с ил.
   6. изд. - София : 1925 (печ. Напред).- 16 с. : с ил.
   Др. 6. изд. - София: 1926 (печ. Напред). - 16 с. : с ил.
   1. изд. 1919 печ. Гутенберг.
 

 

  

 

Сист. No: 2658

 

- 379 -

 

 

 

Божков, Диню Иванов

   Свещена история на Новия завет и Катехизис : Учебник за II прогимназ. кл. / Диню Иванов Божков . - София: Ал. Паскалев, 1921(печ. Витоша). - 84 с. : с ил.

 
    5. изд. - София: 1922.- 68 с. : с ил.
   6. стереот. изд. - София: 1923 (печ. Художник).- 68 с. : с ил.
   7. стереот. изд. - София: 1925 (печ. С. Стойков).- 63 с.: с ил.
   8. попр. изд.Свещена история на Новия завет и Катехизис: За прогимназ. кл. - София: 1926(печ. Гладстон).- 78 с.: с ил.
 

 

  

 

Сист. No: 2665

 

- 380 -

 

 

 

Бояджиев, Михаил

   Учебник по физика : За III прогимн. кл. / Михаил Бояджиев . - София: Ал. Паскалев, 1921(печ. Едисон). - 80 с. : с ил.

 
    5. изд. - София : 1922 (печ. Гутенберг).- 80 с.: с ил.
   6. стереот. изд. - София: София: 1923 (печ. Б.А.Кожухаров).- 88 с.: с ил.
   7. стереот. изд. - София : 1925 (печ. С.М.Сайков).- 88 с.: с ил.
   8. подобр. изд. - София : 1926 (печ.Юнион).- 88 с.
   1. изд. 1917. Търг. печ.
 

 

  

 

Сист. No: 2677

 

- 381 -

 

 

 

Вазов, Иван Минчов

   Съчинения : Т.I. - XVIII / Иван Минчов Вазов . - София: Ал. Паскалев, [1921] - 1922.

 
    I. Лирика 1875 - 1880: Пряпорец и гусла; Тъгите на България; Избавление; Гусла; Епопея на забравените, [1921].
   -208 с.
   II. Лирика 1881- 1891: Поля и гори; Италия; Сливница; В лоното на Рила ,[1921]. - 207 с.
   III. Лирика 1892 - 1910: Звукове; Скитнишки песни; Под нашето небе. - София: [1921](Придворна печ.). - 252 с.
   IV. Поеми: Грамада; Моята съседка Гмитра; Зихра; Загорка; В царството на самодивите; Кихавицата на Салюста; Синайска роза. - София :1921(Придворна печ). - 180 с.: 1 л. портр.
   V. Лирика 1912 - 1919: Под гърма на победите; Песни за Македония; Нови екове; Не ще загине. - София :1921(Придворна печ.). - 203 с.
   VI. Повести и разкази: Немили - недраги; В Пирин; Вълко на война; Иде ли Мочурът; Саломоновският цирк; Хаджи Ахил; Кандидати за хамама. - София: [1921](Придворна печ.).- 215 с.
   VII. Повести и разкази: Митрофан и Дормидолски; Белимелецът; Из кривините; Дядо Нистор; Среща; Коледен дар; Gronde Maritza. - София: [1921](печ. Либер клуб на Б. А. Кожухаров). - 187 с.
   VIII. Повести и разкази: Чичовци; Искров и Райна; Цончовата мъст; Една сцена; Епитропът; Два врага; Бурната нощ; Пейзаж. - София: [1921](Кооп. печ. Едисон). - 168 с.
   IX. Драски и шарки; Очерки из столичния живот . -София: [1921](Кооп. печ. Едисон). - 222 с.
   X. Драски и шарки; Видено и чуто .(Разкази и спомени). -София: [1921](Кооп. печ. Едисон) . - 178 с.
   ХІ.Разкази; Спомени; Драски. - [1921]. - 204 с.
   XII. Утро в Банки. -София: 1921(Придворна печ.). - 196 с.
   XIII. Разкази; Етюди; Иван Александър. -София:, 1921 (печ. Т.Т.Драгиев и сие). - 190 с.
   XIV. Светослав Тертер: Роман из българската история в края на XIII в.- София: 1921(Придворна печ). - 207 с.
   XV. Живописна България: Великата Рилска пустиня; Мусала. - София: 1921(Придворна печ). - 160 с.
   XVI. Живописна България: В недрата на Родопите; Пътуване из Русия. - София:1921(Придворна печ.). - 184 с.
   XVII. Живописна България: Пътни бележки. - София: 1921(Придворна печ.). -211 с.
   XVIII. Драми и комедии: Хъшове; Вестникар ли?- 1921. - 152 с.
   XIX. Комедии: Службогонци; Кандидати на славата. - 1921. - 98 с.
   XX. Драми: Борислав; Към пропаст, 1921. -София: (Придворна печ.). - 195 с.
   XXI. Драми: Ивайло; Казаларската царица. - 1922. - 179 с.
   XXII. Под игото: Роман в 3 ч. : Ч.I. - 1922. - 208 с.
   XXIII. Под игото: Роман в 3 ч. : Ч. II - III. - 1922. - 224 с.
   XXIV. Нова земя: Роман в 7 ч. : Ч. I - III. - София: 1922(печ. Либер клуб). - 216 с.
   XXV. Нова земя: Роман в 7 ч.: Ч. IV - VII. - 1922. - 238 с.
   XXVI. Казаларската царица: Роман в 2 ч. : Ч.I.. - 1922. - 141 с.
   XXVII. Казаларската царица : Роман в 2 ч. :Ч.II.. -1922. - 152 с.
   XXVIII. Легенди при Царевец; Люлякът ми замириса. -София:1922 (Придворна печ.). -223 с.
   2. изд. Т. XXII - XXIII. - София:[1925](печ. Фотинов).
   XXII. - 232 с.
   XXIII. -235 с.
   
   
   
   
 

 

  

 

Сист. No: 2688

 

- 382 -

 

 

 

Вайнингер, Ото

   Пол и характер / Ото Вайнингер ; Прев. Харалампи Пейчев, Харалампи Пейчев . - София: Ал. Паскалев, [1921](Раб. кооп. печ. Напред). - 292 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2696

 

- 383 -

 

 

 

Димитров, Благой

   Алгебра : За IV кл. на мъжките и дев. гимназии и кл. у - ща / Благой Димитров, Т. Дедов . - София: Ал. Паскалев, 1921(печ. Глушков). - 70 с.

 
    1. изд. 1906 печ. П. Глушков. 

 

  

 

Сист. No: 2705

 

- 384 -

 

 

 

Димитров, Благой

   Алгебра : За V кл. на мъжките и дев. гимназии и кл. у - ща / Благой Димитров, Т. Дедов . - София: Ал. Паскалев, 1921(печ. Едисон). - 72 с.

 
    1. изд.1907 печ. П. Глушков. 

 

  

 

Сист. No: 2706

 

- 385 -

 

 

 

Добрев, Димитър Димитров

   Търговска кореспонденция / Димитър Димитров Добрев, Иван Куюмджиев, Ил. Антонов . - София: Ал. Паскалев, 1921- 1922(Придворна печ.).

 
    I изд. Организация и техника на търговия: Търговска аритметика. - 1921.- 503 с.
   II изд. Търговско счетоводство. - 1921.- 177 с.
   III изд.Търговска кореспонденция и Търговски речник. -1922 . - 223 с.
 

 

  

 

Сист. No: 2715

 

- 386 -

 

 

 

Дорев, Иван Василев

   Христоматия : За I гимназ. кл.: С лит. бележки, портр. на авт., обяснение на думи и изрази, худож. и стилист. анализ, теми върху произв. и бележки върху стила / Иван Василев Дорев . - София: Ал. Паскалев, 1921(Придворна печ.). - 240 с.: с ил.

 
    6.съвършено прераб. изд. Христоматия с теоретич. бележки за стила и езика: С разбори на четива, указател на четивата по автори, указател по стил, обяснение на думи и изрази: За ІV клас на пълните и непълните средни училища. - София : 1926 (печ. Право). - 268 с. : с ил. 

 

  

 

Сист. No: 2735

 

- 387 -

 

 

 

Достоевски, Фьодор Михайлович

   Избрани разкази за деца и юноши / Фьодор Михайлович Достоевски ; Прев. Ст. и Т. Татарови, Ст. и Т. Татарови . - София: Ал. Паскалев и сие, 1921. - 76 с. - (Библ. Детска мисъл, № 1-3)

   

 

  

 

Сист. No: 2737

 

- 388 -

 

 

 

Златаров, Асен

   Основи на науката за храненето : Лекции, държани през учебната 1920 - 1921 г. в Соф. унив. / Асен Златаров . - София:Ал. Паскалев, 1921. - 280 с. 2 л. : с ил.

   

 

  

 

Сист. No: 2752

 

- 389 -

 

 

 

Кауцки, Карл

   Грузиния : Една социалдемократическа селска република : Впечатления и наблюдения /  Прев. Янко Сакъзов, Янко Сакъзов, Карл Кауцки . - София: Ал. Паскалев, 1921(печ. Производ. кооп. Съгласие). - 160 с.

 
    Доп. Янко Сакъзов със статия "Кауцки като държавник". 

 

  

 

Сист. No: 2773

 

- 390 -

 

 

 

Ковачева, Люба

   България и нейните съседи : Геогр. христоматия / Люба Ковачева . - София: Ал. Паскалев, [1921](Придворна печ.). - 374 с. 8 л. : с ил.

   

 

  

 

Сист. No: 2783

 

- 391 -

 

 

 

Константинов, Алеко

   Съчинения : Т. I - III / Алеко Константинов . - София: Ал. Паскалев, [1921] - (1922) (Придворна печ.)

 
    I. Живот и дейност [на Алеко Константинов] от Пенчо Славейков ; Фейлетони. - [1921]. - 188 с.: 4 портр.
   II. До Чикаго и назад; Пътни бележки; Очерци. - (1922).- 192 с.
   III. Бай Ганю; Разкази и хуморески. - (1922). - 201 с.
 

 

  

 

Сист. No: 2785

 

- 392 -

 

 

 

Кравков, Иван

   Граматика : Учебник по бълг. ез. за I прогимназ. кл. / Иван Кравков, Христо Иванов . - София: Ал. Паскалев, 1921. - 94 с.

 
    5. изд. Български език : Граматика за I прогимназ. кл.-София: 1922.-88 с.
   6.изд. Няма сведения.
   7. изд. - София: 1924 (печ. Б. А. Кожухаров).- 88 с.
   8. изд. - София: 1925 (печ. Гутенберг и печ. Б. А. Кожухаров).- 84 с.
   1. изд. 1915 печ. Искра
 

 

  

 

Сист. No: 2791

 

- 393 -

 

 

 

Кравков, Иван

   Граматика : Учебник по бълг. е за II прогимназ. кл. / Иван Кравков, Христо Иванов . - София: Ал. Паскалев, 1921. - 174 с.

 
    5. изд.Български език. Граматики за II прогимназ. кл. -София :1922(печ. Извор).
   6. изд. Няма сведения.
   7. изд. - София: 1924(печ.Б. А. Кожухаров). - 116 с.
   8. стереот. изд. - София: 1925. - 112 с.
   1. изд. 1916 печ. Искра.
 

 

  

 

Сист. No: 2792

 

- 394 -

 

 

 

Кравков, Иван

   Проза и поезия. Теория и христоматия : Ръководство по бълг. ез. за II гимназ. клас / Иван Кравков, Христо Иванов . - София: Ал. Паскалев, 1921(печ. Едисон). - 64 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2797

 

- 395 -

 

 

 

Кравков, Иван

   Синтаксис : Учебник по бълг. език за III прогимназ. кл. / Иван Кравков, Хр. Иванов . - София: Ал. Паскалев, 1921. - 132 с.

 
    5. изд. Български език: Синтаксис за III прогимназ. кл. - София: 1922. - 118 с.
   6. изд. -София : 1924 (печ. Б.А.Кожухаров). - 120 с.
   7. изд. -София: 1925 (печ. Б.А.Кожухаров и Родопи).- 112 с.
   1. изд. 1917 Т.Ф. Чипев.
 

 

  

 

Сист. No: 2799

 

- 396 -

 

 

 

Кравков, Иван

   Славянско четене : Сборник от молитви, евангелски текстове и кратки грамат: Правила за I и II прогимназ. кл. / Иван Кравков, Хр. Иванов . - София: Ал. Паскалев, 1921(Придворна печ). - 52 с.

 
    6. изд.- София: 1922(Придворна печ.). - 51 с.
   7. изд. -София: 1925(печ. Ив.К. Божинов). - 64 с.
   1. изд. 1915 Държ. печ.
   
 

 

  

 

Сист. No: 2801

 

- 397 -

 

 

 

Кравков, Иван

   Стилистика : Учебник по бълг. ез. за I гимназ. кл.: 2. прераб. изд. / Иван Кравков, Хр. Иванов . - София: Ал. Паскалев, 1921(печ. Едисон). - 64 с.

 
    6. изд. Учебник по бълг. ез. за IV гимназ. кл. на реалните у - ща. - София: 1922.- 64 с.
   2. прераб. изд. 1913 Печ. Витоша.
 

 

  

 

Сист. No: 2804

 

- 398 -

 

 

 

Кравков, Иван

   Христоматия : За I гимназ. кл. / Иван Кравков, Хр. Иванов . - София: Ал. Паскалев, 1921(Придворна печ.). - 231 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2805

 

- 399 -

 

 

 

Кремен, Михаил

   Брегалница : [Спомени] / Михаил Кремен . - София: Ал. Паскалев и сие, [1921](печ. С. М. Стайков). - 160 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2806

 

- 400 -

 

 

 

Куюмджиев, Иван

   Аритметика : За I кл. на народните прогимназии / Иван Куюмджиев . - София: Ал. Паскалев, 1921. - 83 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2811

 

- 401 -

 

 

 

Куюмджиев, Иван

   Учебник по геометрия с геометрично чертане : За II прогимназ. клас / Иван Куюмджиев . - София: Ал. Паскалев, 1921(печ. Едисон). - 82 с.: с черт.

 
    5. изд. Геометрия с геометрично чертане: Ч.II : За II прогимназ. кл.- София: 1922(печ. Извор). -39 с. : с черт.
   6. стереот. изд. Геометрия с геометрично чертане: За II прогимназ. клас. -София: 1925.: -52 с. : с черт.
   7. доп. изд. Геометрия с геометрично чертане: За II прогимназ. кл. - София: 1926(печ. Д.Т.Драгиев).-64 с. : с черт.
   1. изд. 1916 Придворна печ.
 

 

  

 

Сист. No: 2817

 

- 402 -

 

 

 

Куюмджиев, Иван

   Физика : За III кл. на мъжките и дев. прогимназии / Иван Куюмджиев, И. Илиев . - София: Ал. Паскалев, [1921]. - 79 с. : с ил.

 
    4. прераб. изд.Иван Куюмджиев: За III кл. на прогимназиите. - София: 1922(печ. Типограф).-100 с. : с ил.
   5. стереот. изд. За III кл. на прогимназиите. - София: 1923(печ.Типограф).- 100 с.: с ил.
   6. стереот. изд.За III прогимназиален кл. -София: 1925(печ. Гладстон).-100 с. : с ил.
   7. стереот. изд. - София: 1926(печ.Арм.воен. - изд.фонд).-103 с. : с ил.
   1.изд. 1917 Ст. Атанасов.
 

 

  

 

Сист. No: 2818

 

- 403 -

 

 

 

Лермонтов, Михаил Юриевич

   Поеми: Ангел на смъртта; Азраил; Беглец ; Песен за цар Иван Василевич, за младия соколник и за юначния търговец Калашников / Михаил Юриевич Лермонтов ; Прев. [в стихове] Людмил Стоянов, Людмил Стоянов . - София: Ал. Паскалев и сие, [1921](печ. Напред). - 64 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2819

 

- 404 -

 

 

 

Лудогоров

   България и съседните й държави : Учебник по отечествена география за III прогимназ. кл. / Лудогоров, Петко Цонев . - София: Ал. Паскалев, 1921(печ. Слово). - 133 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2822

 

- 405 -

 

 

 

Лудогоров

   География : Ч.II: Европа. Учебник за II прогимназ. клас / Лудогоров, Петко Цонев . - София: Ал. Паскалев, 1921(печ.Слово). - 95 с. : с ил.

   

 

  

 

Сист. No: 2823

 

- 406 -

 

 

 

Лудогоров

   Отечественознание : За III отд. на първоначалното училище / Лудогоров, Петко Цонев . - София: Ал. Паскалев,1921(печ. Слово). - 70 с. : с ил.

   

 

  

 

Сист. No: 2824

 

- 407 -

 

 

 

Лудогоров

   Отечественознание : За IV отд. на първоначалното училище / Лудогоров, Петко Цонев . - София: Ал. Паскалев, 1921(печ. Слово). - 128 с.: с ил.

   

 

  

 

Сист. No: 2825

 

- 408 -

 

 

 

Лудогоров

   Учебник по география : За I прогимназ. клас / Лудогоров, Петко Цонев . - София: Ал. Паскалев, 1921(печ. Слово). - 119 с.: с ил.

   

 

  

 

Сист. No: 2826

 

- 409 -

 

 

 

Мартулков, Петър

   Практическа геометрия : Формознание : За III отд. / Петър Мартулков, Коста П. Домусчиев . - София: Ал. Паскалев, 1921(печ. Кантарджиев и Данков). - 45 с.: с ил.

   

 

  

 

Сист. No: 2854

 

- 410 -

 

 

 

Мартулков, Петър

   Практическа геометрия : Формознание : За IV отд. / Петър Мартулков, Коста П. Домусчиев . - София: Ал. Паскалев, 1921(печ. Кантарджиев и Данков). - 50 с.: с ил.

 
    2. изд. - София : 1922.- 63 с. : с ил.
   др. 2. изд. - София: 1922(Раб. кооп. печ. Напред.) -63 с. : с ил.
   
 

 

  

 

Сист. No: 2856

 

- 411 -

 

 

 

Младенов, Асен

   Първа френска читанка : За III прогимназ. клас / Асен Младенов, Христо Увалиев . - София: Ал. Паскалев, 1921(Придворна печ). -106 с. : с ил.

 
    2. изд. - 1922.- 88 с.: с ил.
   3. изд. -София : 1925(печ. с.М.Стайков).- 87 с. : с ил.
   4. прераб. изд. -София: 1926 (печ. Юнион).-94 с. : с ил.
 

 

  

 

Сист. No: 2872

 

- 412 -

 

 

 

Нейчев, Харалампи Николов

   Туберкулозата : Същност, заразяване, разпространение, разпознаване, причини, предпазване, лекуване, борба / Харалампи Николов Нейчев . - [София]: Ал. Паскалев, [1921]. - 307 с.- (Библ. Общ. здраве.№ 10)

   

 

  

 

Сист. No: 2881

 

- 413 -

 

 

 

Пастухов, Иван Стефанов

   Нова история : Учебник за III кл. на гимназиите / Иван Стефанов Пастухов . - София: Ал. Паскалев, 1921. - 152 с. с ил.

   

 

  

 

Сист. No: 2882

 

- 414 -

 

 

 

Петров, Иван

   География и родинознание в основното училище : Бележки по принципите и методите на геогр. обучение: 2. изд. / Иван Петров . - София: Ал. Паскалев, 1921(печ. Л. и П. Търговски). - 120 с. - ( Метод. Библ. № 1)

   

 

  

 

Сист. No: 2890

 

- 415 -

 

 

 

Попов, Иван Ст.

   Учебник по българска история : За III прогимназиален клас / Иван Ст. Попов . - София: Ал. Паскалев,1921.(Придворна печ.) - 180 с.: с ил.

 
    6. попр. изд. Иван Ст.Попов и К. Грънчаров. Обща и българска история : За ІІІ прогимназ. клас. - София:1922(печ. Арм. воен. изд. фонд).- 104 с. : с ил.
   1. изд. 1914 Хр. Г. Данов.
   
 

 

  

 

Сист. No: 2894

 

- 416 -

 

 

 

Ранков, Васил Ив.

   География : За III кл. на нар. прогимназии: 3 прераб. изд. / Васил Ив. Ранков . - София: Ал. Паскалев, 1921(печ. Арм. воен. изд. фонд). - 103 с.: с ил.

 
    4. изд.- София: 1922 ( раб. кооп. Напред). - 126 с. : с ил.
   5. стереот. изд. За III прогимназ. клас. - София: 1925 ( печ. С.М. Стайков). - 127 с. : с ил. 1 отд. л. цв. к.
 

 

  

 

Сист. No: 2901

 

- 417 -

 

 

 

Ранков, Васил Ив.

   География : За III клас на средните училища / Васил Ив. Ранков . - София: Ал. Паскалев, 1921( печ. Напред). - 95 с. : с ил.

   

 

  

 

Сист. No: 2903

 

- 418 -

 

 

 

Ранков, Васил Ив.

   Учебник атлас - география : За I клас на нар. прогимназии / Васил Ив. Ранков . - София: Ал. Паскалев, 1921( Впеч. Арм.воен. изд. фонд). - 96 с. : с ил.

 
    4. попр. изд. - София: 1922 ( печ. Напред). - 80 с. : с ил. 1 отд. л.
   5. стереот. изд. За I прогимназ. клас. - София : 1925 (печ. Ив. Г. Игнатов). - 92 с. : с ил.
   2. изд. 1920 Е.П. Христов. - Варна: (печ.Зора). - 54 с.: с ил.
   1. изд. няма сведения.
   
   
 

 

  

 

Сист. No: 2907

 

- 419 -

 

 

 

Ранков, Васил Ив.

   Учебник атлас - география : За II клас на нар. прогимназии / Васил Ив. Ранков . - София: Ал. Паскалев, 1921( печ. Арм. воен. изд. фонд). - 81 с.: с ил.

 
    2. и 3 . изд. Няма сведения. 4. попр.. изд. - София: 1922(печ. Напред).- 119 с. : с ил.
   5. стереот. изд. За II прогимназ. клас. -София:1925 (печ . Б. Кожухаров).- 128 с. : с ил.
   1. изд. 1916 Е.П. Христов, печ. Зора.
   
 

 

  

 

Сист. No: 2908

 

- 420 -

 

 

 

Самарджиев, Иван

   Буквар и първа читанка : С практическо упътване: Състав: ... / Иван Самарджиев . - София: Ал. Паскалев, 1921(Придворна печ.) - 80 с.

 
    17. подобр. изд. - София: 1922 ( печ.Напред).- 79 с.: с ил.
   18. изд. - София: 1923 ( Раб. кооп. печ. Напред).- 79 с.
   19. прераб. изд. - София:1925 (Придворна печ).- 79 с. : с ил.
   1. изд. 1900 Хр. Г. Данов.
 

 

  

 

Сист. No: 2911

 

- 421 -

 

 

 

Славейков, Пенчо Петков

   Събрани съчинения : Т. I - VII / Пенчо Петков Славейков ; Ред. Боян Пенев, Боян Пенев . -София: Ал. Паскалев, 1921 - 1925( Придворна печ.)

 
    I. Епически песни. 3 изд. -1921. -184 с.
   Първо и второ изд. са излезли самостоятелно през 1907 и 1917.
   II. Сън за щастие.3 изд. -1921. - 95 с.
   Първо и второ изд. са излезли самостоятелно през 1915 и 1916.
   III. Кървава песен.3 изд. 1925 . (кор. 1926). - 324 с.
   Първо и второ изд. са излезли самостоятелно 1.изд. 1911-1913 и 1919 -1920.
   IV. На острова на блажените.2 изд. -1921. -276 с.
   Първо изд. излязло самостоятелно през 1910.
   V. Немски поети. 3 изд. -1921 -176 с.
   Първо и второ изд. са излезли самостоятелно през 1911 и 1917.
   VI. Българска литература.: Кн. 1-2. 1922 - 1923 г.
   Кн.1. - 1922. - 233 с.
   Кн.2. - 1923. - 417 с.
   VII. Чужди литератури. - 1925. - 201 с.
 

 

  

 

Сист. No: 2913

 

- 422 -

 

 

 

Тодоров, Иван

   Тодор Икономов и дейността му в служене на българския народ : Възраждането. Черковният въпрос. Унията. Началото на българската Екзархия. Една стъпка напред. Тулча и народното свестяване. Освобождението. Учредително събрание.Политическа дейност / Иван Тодоров . - София: Ал.Паскалев, (1921)(Придворна печ.). - 120 с. : с портр.

   

 

  

 

Сист. No: 2923

 

- 423 -

 

 

 

Упътване към читанките за II , III и IV отделение от Елин Пелин, Ран Босилек и др.  . - София: Ал. Паскалев, 1921(печ. Арм. воен. изд. фонд). - 40 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2929

 

- 424 -

 

 

 

Христов, Добри

   Общо учение за музиката : С оглед към основите и на народната ни музика: (Ч. I.) / Добри Христов . - София: Ал. Паскалев, [1921](нотен печат С.М. Стайков). - 189 с.: с ноти

 
    Нотен печат С. М. Стайков. 

 

  

 

Сист. No: 2932

 

- 425 -

 

 

 

Цонев, Петко Пенчев

   Подробно ръководство към Буквара от същите автори : С пълен план и практическо упътване по предметите обучение, моделиране, рисуване, писане, четене и смятане / Петко Пенчев Цонев, Коста П. Домусчиев . - София: Ал. Паскалев, 1921(кооп. печ. Едисон). - 59 с. : с ил.

   

 

  

 

Сист. No: 2947

 

- 426 -

 

 

 

Чолаков, Добри

   Обяснител на учебници по смятане / Добри Иванов Чолаков, Иван Куюмджиев . - София: Ал. Паскалев, 1921( печ. Напред). - 24 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2952

 

- 427 -

 

 

 

Чолаков, Добри Иванов

   Учебник по смятане : За III отделение / Добри Иванов Чолаков, Иван Куюмджиев . - София: Ал. Паскалев, 1921. - 77 с. : с ил.

 
    3. попр. изд. - 1925( печ. Балкан).- 72 с.: с ил.
   
 

 

  

 

Сист. No: 2954

 

- 428 -

 

 

 

Чолаков, Добри Иванов

   Учебник по смятане : За IV отделение / Добри Иванов Чолаков, Иван Куюмджиев . - София: Ал. Паскалев, 1921. - 104 с.

 
    2. попр. изд.Сметанка. - София: 1922 (печ. произв. кооп. Съгласие).- 84 с.
   3. изд. - София: 1925 (печ. Балкан).- 92 с.
 

 

  

 

Сист. No: 2955

 

- 429 -

 

 

 

Ангелов, Божан Великов

   Стара българска литература : Примери, прев. и библиогр. IХ - ХVІII в. / Божан Великов Ангелов, М. Генова . - София: Ал. Паскалев , 1922(печ. Едисон). - 608 с. -( История на бълг. лит. в примери и библиогр. Т.II)

   

 

  

 

Сист. No: 2633

 

- 430 -

 

 

 

Ангелов, Божан Великов

   Стилистика : Учебник за I V кл. на мъжките и дев. гимназии. / Божан Великов Ангелов, М. Генова . - София: Ал. Паскалев и сие, 1922. - 137с.

 
    
   6. стереот. изд. - София: 1923(печ. Либер. клуб).- 136 с.
   7. стереот. изд. - София: 1924(печ. Б.А. Кожухаров). -136 с.
   1. изд. 1907 г. Хр. Г. Данов
 

 

  

 

Сист. No: 2634

 

- 431 -

 

 

 

Ангелов, Божан Великов

   Теория на прозата и поезията : Учебник за V кл. на мъжките и дев. гимназии. / Божан Великов Ангелов, М. Генова . - София: Ал. Паскалев, 1922. - 133 с.

 
    
   8. попр. изд. - 1924(печ. Б. А. Кожухаров). -136 с.
   1. изд. 1906 г. Хр. Г. Данов
 

 

  

 

Сист. No: 2635

 

- 432 -

 

 

 

Ангелов, Божан Великов

   Христоматия : За I гимназ. кл. / Божан Великов Ангелов, Христо Вакарелски . - София: Ал. Паскалев, 1922(печ.Либер клуб). - 218 с.

 
    
   5. стереот. изд. За IV кл. на реалните училища.- София: 1923( печ. Либер. клуб ). - 280 с.
   1. изд. 1915 г. Хр. Г. Данов.
 

 

  

 

Сист. No: 2636

 

- 433 -

 

 

 

Божков, Диню Иванов

   Богослужение : Учебник за III прогимназ. кл. / Диню Иванов Божков . - София: Ал. Паскалев, 1922(печ. Фотинов). - 31 с. : с ил. - (Уроци по вероучение в прогимназии от проф. Н. И. д - р В.Г.).

 
    4. стереот. изд. - София: 1925 (печ. Напред).- 29 с. : с ил.
   5. попр. изд. Богослужение: За III прогимназ. кл. - София: 1926(печ. Б.А.Кожухаров).-32 с. : с ил.
   1. изд. 1920. печ. Франклин.
   
 

 

  

 

Сист. No: 2657

 

- 434 -

 

 

 

Борлаков, Антон

   Обяснителни бележки към сметанки за II, III и IV отд. : 8 прераб. изд. / Антон Борлаков, Йонко Христов . - София: Ал. Паскалев, 1922. - 16 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2668

 

- 435 -

 

 

 

Димитров, Страшимир Георгиев

   Познания за земята : Минералогия и геология : За II прогимназ. кл. / Страшимир Георгиев Димитров, Петко Пенчев Цонев . - София: Ал. Паскалев, 1922(печ. Добруджа). - 58 с. : с ил.

 
    2. изд. -София: 1923(Раб. кооп. печ Напред).- 58 с.: с ил.
   др.2. изд.- София: 1925 (печ. Гладстон) - 61 с. : с ил.
   3 попр. изд. - София: 1926( печ на Арм. воен. изд. фонд).- 68 с.: с ил.
   Същото изд. с пром. загл. лист и кор и : Нашата земя. Каква е сега каква е била др. изд. данни: За самоуци, за самообразование и за селски читалища.
   
 

 

  

 

Сист. No: 2713

 

- 436 -

 

 

 

Добрев, Димитър

   Систематично търговско счетоводство / Димитър Добрев . - София: Ал. Паскалев, (1922). - 322 с.

 
    1. изд. 1914 печ. Работник на Дончев и Алексиев. 

 

  

 

Сист. No: 2714

 

- 437 -

 

 

 

Добрев, Димитър Димитров

   Търговски речник на по - важните чужди думи, употребяеми в търг. говор / Димитър Димитров Добрев, Иван Куюмджиев, Ил. Антонов . - София: Ал. Паскалев, 1922. - 99 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2716

 

- 438 -

 

 

 

Дрепер, Джон Уйлям

   Борбата на религията с науката / Джон Уйлям Дрепер ; Прев. Янко Сакъзов, Янко Сакъзов ; Ред. Янко Сакъзов, Янко Сакъзов . - София: Ал. Паскалев, [1922](печ. Произв. кооп. Съгласие). - 255 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2739

 

- 439 -

 

 

 

Екщайн, Густав

   Капитализъм и социализъм : Разговор по основни въпроси на научния социализъм / Густав Екщайн ; Прев. Янко Сакъзов, Янко Сакъзов, Янко Сакъзов, Янко Сакъзов ; Предг. Карл Кауцки, Карл Кауцки . - София: [Ал. Паскалев], 1922(печ. Произв. кооп. Съгласие). - 140 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2740

 

- 440 -

 

 

 

Елин Пелин

   Избрани разкази / Елин Пелин . - София: Ал. Паскалев, 1922(Придворна печ.). - 119 с. : с ил. 2 л. портр.

   

 

  

 

Сист. No: 2741

 

- 441 -

 

 

 

Елин Пелин

   Сборник : 2. апр. 1922 / Елин Пелин ; Ред. Александър Балабанов, Александър Балабанов . - София: Ал. Паскалев, 1922(Печ. Право). - 95 с.: с 1 л.портр.

   

 

  

 

Сист. No: 2751

 

- 442 -

 

 

 

Иванов, Златан

   Аритметика : За I кл. / Златан Иванов . - София: Ал. Паскалев, 1922. - 96 с.

 
    9. изд. -София: 1922. - 96 с.
   10. стереот. изд. -София: 1923 (печ. Напред). - 96 с.
   11. стереот. изд. - София: 1923 (печ. Балкан). - 104 с.
   1. изд. 1904 г. Хр. Г. Данов.
 

 

  

 

Сист. No: 2760

 

- 443 -

 

 

 

Иванов, Златан

   Аритметика : За II кл.: Отд. I. Действия с обикн. дроби. Отд. II .Съставни именовани числа / Златан Иванов .- София: Ал. Паскалев, 1922. - 64 с.

 
    10. изд. Няма сведения. 11. стереот.изд. - София :1925. - 64 с.
   1. изд. 1905 Хр. Г. Данов.
 

 

  

 

Сист. No: 2761

 

- 444 -

 

 

 

Иванов, Златан

   Аритметика : За III кл.: 2. изд. / Златан Иванов . - София: Ал. Паскалев, 1922. - 72 с.

 
    9. изд. - Няма сведения. 10. стереот. изд. - София : 1925(печ. Гладстон).- 72 с.
   1.изд. 1906 Хр. Г. Данов.
 

 

  

 

Сист. No: 2762

 

- 445 -

 

 

 

Каталог, безплатен, [на] книгоиздателство Ал. Паскалев. 1922 (януарий)  . - София: Ал. Паскалев, 1922(Придворна печ.). - 16 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2768

 

- 446 -

 

 

 

Кравков, Иван

   Граматика и стилистика : Учебник по бълг. ез. за I гимназ. - IV кл. / Иван Кравков, Христо Иванов . - София: Ал. Паскалев, 1922(Държ. печ). - 140 с.

 
    др. 3. прераб. изд. Учебник по бълг. ез. : новобълг. и старобълг.: за ІV и V кл. на средните училища. кл.-София: 1924 (печ. Витоша).-140 с.
   4. прераб. изд.Учебник по бълг. ез.: новобълг. и старобълг. : за ІV и V кл. на средните училища. - София: 1925(печ. Художник). - 140 с.
   1. изд. 1910 Държ. печ.
   
   
 

 

  

 

Сист. No: 2794

 

- 447 -

 

 

 

Куюмджиев, Иван

   Геометрия с геометрично чертане : (Ч.I) : За I прогимназ. клас / Иван Куюмджиев . - София: Ал. Паскалев,1922(печ. Извор). - 40 с. с черт.

 
    2. стереот. изд. -София :1925(печ. Балкан).-63 с. : с черт.
   3. изд. - София: 1926(печ. Пряпорец).-63 с. : с черт.
   
 

 

  

 

Сист. No: 2815

 

- 448 -

 

 

 

Мартулков, Петър

   Формознание : За III отд. / Петър Мартулков, Коста П. Домусчиев . - София: Ал. Паскалев, 1922(печ. Напред). - 28 с.: с черт.

 
    3. изд. - София: 1930 ( печ. С.М.Стайков). -38 с. : с черт.
   
 

 

  

 

Сист. No: 2859

 

- 449 -

 

 

 

Методически бележки и оценки за нашите учебници за прогимназиите за учебна 1922 /1923 г.  . - София: Ал. Паскалев, (1922)(печ.Дневник и Утро). - 32 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2860

 

- 450 -

 

 

 

Методически бележки и оценки за нашите учебници за първоначални училища, учебна 1922 / 1923  . - София: Ал. Паскалев, [1922]. - 24 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2862

 

- 451 -

 

 

 

Педагогическа литература  . - София: Ал. Паскалев, [1922]. - 8 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2887

 

- 452 -

 

 

 

Ранков, Васил Ив.

   География : За IV клас на средните училища / Васил Ив. Ранков . - София: Ал. Паскалев, 1922(печ. Дневник и Утро). - 132 с. : с ил.

 
    2. стереот. изд. -София : 1923( раб. кооп. печ. Напред).- 132 с. : с ил.
   
 

 

  

 

Сист. No: 2904

 

- 453 -

 

 

 

Толстой, Лев Николаевич

   Детство и юношество / Лев Николаевич Толстой ; Прев. Димитър Подвързачов, Димитър Подвързачов . - София: Ал. Паскалев, [1922]. - 260 с.- ( Пантеон)

 
    Кн. е част от романа "Детство, юношество,младост". 

 

  

 

Сист. No: 2924

 

- 454 -

 

 

 

Христов, Добри

   Учебник по пение : За I прогимназ. клас / Добри Христов . - София: Ал. Паскалев, 1922( печ. С.М. Стайков). - 46 с.: с ноти.

 
    1. изд. - няма сведения. 

 

  

 

Сист. No: 2934

 

- 455 -

 

 

 

Ангелов, Божан Великов

   Христоматия : За II гимназ. кл. / Божан Великов Ангелов, Христо Вакарелски . - София: Ал. Паскалев, 1923 (печ. Либер клуб). - 472 с.

 
    
   4. стереот. изд. За V кл. на реалните училища. -София: 1924(печ. Фотинов) - 508 с.
   1. изд. 1915 Хр. Г. Данов.
 

 

  

 

Сист. No: 2637

 

- 456 -

 

 

 

Каталог [на] книгоиздателство Ал. Паскалев на прочитните книги  . - София: Ал. Паскалев, 1923(печ. Б.А.Кожухаров). - 8 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2769

 

- 457 -

 

 

 

Пастухов, Иван Стефанов

   Обща история : За V кл. на реалките / Иван Стефанов Пастухов . - София: Ал. Паскалев, 1923( печ. Арм. воен. изд. фонд.) - 167 с. : с ил.

   

 

  

 

Сист. No: 2884

 

- 458 -

 

 

 

Райчев, Георги Михайлов

   Грях : Повест / Георги Михайлов Райчев . - София: Ал. Паскалев и сие, [1923]( Придворна печ . на Графика АД). - 49 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2899

 

- 459 -

 

 

 

Ранков, Васил Ив.

   География : За V клас на средните училища / Васил Ив. Ранков . - София: Ал. Паскалев, 1923 (печ. Либер клуб). - 160 с. : с ил.

 
    2. стереот. изд. -София: 1924( печ. Б. А. Кожухаров).- 160 с. : с ил. 

 

  

 

Сист. No: 2905

 

- 460 -

 

 

 

Шалигин, А.

   Теория и история на поезията : Учебник за V клас на средните училища / А. Шалигин ; Прев. Божан Ангелов, Божан Ангелов . - София: Ал. Паскалев, 1923(печ.Либер. клуб). - 520 с.

 
    Доп. и нагоден според програмата от Божан Ангелов. 2. изд. Божан Ангелов.Теория и история на поезията с оглед към българската литература : Начало на историческата поезия. ( По А. Шалигин прев., нагодил и доп... ). - София: 1923 [печ. Либер клуб]. - 520 с. 1.изд. 1916. Хр. Г. Данов.
   
 

 

  

 

Сист. No: 2956

 

- 461 -

 

 

 

Банковото дело и валутната проблема у нас  : Мемоар . - София: Ал. Паскалев , 1924 (печ. Стоп развитие). - 50 с.

 
    Др. изд. - София: 1924 (Придворна печ). - 51 с. 

 

  

 

Сист. No: 2640

 

- 462 -

 

 

 

Бочев, Стефан Бочев

   Българската народна банка като емисионен камбиален и кредитен институт / Стефан Бочев Бочев . - София: Ал. Паскалев, 1924 (Придворна печ). - 62 с.

   

 

  

 

Сист. No: 2675

 

- 463 -

 

 

 

Габе, Дора

   Калинка - Малинка / Дора Габе ; [Ил.] Илия Бешков, Илия Бешков . - София: Ал. Паскалев, [1924](Придворна печ.). - 48 с. : с ил.

   

 

  

 

Сист. No: 2698

 

- 464 -

 

 

 

Елин Пелин

   Сватбата на Червенушка : Весела история в стихове за деца / Елин Пелин . - София: Ал. Паскалев, [1924](Придворна печ.). - 16 с. : с цв.

   

 

  

 

Сист. No: 2743

 

- 465 -

 

 

 

Каравелов, Любен

   Избрани съчинения : Т. I - IV / Любен Каравелов ; Ред. Асен Младенов, Асен Младенов . - София: Ал. Паскалев, [1924 - 1925].

 
    I. Стихотворения; Повести и разкази. - [1925]. - 208 с.: 1 л. портр.
   II. Повести и разкази. - София: 1925(печ. Б. А. Кожухаров). -200 с.
   III. Повести и разкази. - София :[1925](печ.Б. А. Кожухаров). -179 с.
   IV. Повести и разкази. - [1925]. - 199 с.
 

 

  

 

Сист. No: 2764

 

- 466 -

 

 

 

Сенкевич, Хенрик

   Из африканските пустини и лесове / Хенрик Сенкевич ; Прев. от рус. Ангел Грънчаров, Ангел Грънчаров . - София: Ал. Паскалев, [1924 -1925](печ. Право).

 
    I. - [1924].- 136 с.
   II - [1925].- 176 с.
   
 

 

  

 

Сист. No: 2912

 

- 467 -

 

 

 

Яворов, Пейо К.

   Съчинения : Т. I -III / Пейо К. Яворов ; Ред. Владимир Василев, Владимир Василев . - София: Ал. Паскалев, 1924 - [1925] [печ. Посредник].

 
    I. Подир сенките на облаците. - 1924. - 164 с.: 1 л. портр.
   II. Хайдушки копнения; Гоце Делчев. - 1924( печ. Напред) . - 255 с.: с портр.
   III. В полите на Витоша. ; Когато гръм удари, как ехото заглъхва. - [1925]( печ. С.М. Стайков). -308 с.
   
 

 

  

 

Сист. No: 2957

 

- 468 -